سهم تسهیلات خرد از کل تسهیلات بانکی

وام و تسهیلات


توضیحات بیشتر

کد آیسیک ISICS ، سامانه استعلام و دریافت کد آیسیک اصناف و مالیاتی

بانک مرکزی اعلام کرد: تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) معادل ۲۱.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را شامل می‌شود.

بانک مرکزی اعلام کرد: تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی فروردین ماه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲،۴۰۷.۰ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۴۷۹.۹ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۴.۹ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۲،۰۵۱.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۸۵.۲ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۳۵۵.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۱۴.۸ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

لازم به توضیح است، تسهیلات پرداختی فروردین ماه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۸۱۲.۹ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۱۹۲۷.۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی فروردین ماه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱،۶۴۱.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۸۰.۰ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۱۷۰.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۴۸.۱ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.

سهم وام و تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ معادل ۶۵۳.۲ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۸ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۶۴۱.۸ هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از ۷۳۳.۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۹.۱ درصد آن (مبلغ ۶۵۳.۲ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ است.

از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۴۹۰.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۲۰.۴ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطاء شده است. همچنین مبلغ ۳۲.۳ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۵۲۲.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۱.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۱۴.۸ درصد به ۱۵.۹ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.

جهت سفارش ماشین آلات قیمت خط تولید و خط تولید  ماشین آلات عصاره گیری در سایت سالینام با شماره های تامین کنندگان تماس بگیرید


لیست مقالات