کد آیسیک ISICS ، سامانه استعلام و دریافت کد آیسیک اصناف و مالیاتی

کد آیسیک 10 رقمی ، کد فعالیت isic 4 ، isic کد آیسیک چیست ، لیست کد آیسیک ، جدول کد آیسیک ، جستجوی کد آیسیک ، نحوه دریافت کد isic ، کد isic برای کارت بازرگانیتوضیحات بیشتر

نسخه نخست طبقه بندی استاندارد بین المللی تمامی فعالیت های اقتصادی (ISIC) در سال 1948 توسط بخش امور اقتصادی و اجتماعی دبیرخانه سازمان ملل متحد تهیه شد. از ISIC چه در سطح کشوری و چه در سطح بین المللی برای طبقه بندی داده ها بر حسب نوع فعالیت اقتصادی در زمینه های آمار اقتصادی و اجتماعی همچون آمارهای مربوط به حسابهای ملی جمعیت شناسی بنگاههای اقتصادی اشتغال و غیره استفاده گسترده ای شده است.

مزایای طبقه بندی آیسیک

طبقه بندی در برگیرنده کلیه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در سطح بین المللی

امکان مقایسه روند فعالیتها در سطح ملی و بین المللی در صورت بکارگیری طبقه بندی ISIC

توصیه کمیسیون آمار سازمان ملل متحد به کلیه کشورهای عضو جهت استفاده از طبقه بندی ISIC

استفاده 98 کشور در قاره های مختلف جهان از طبقه بندی آیسیک

کد آیسیک ISICS محصول

1

کشاورزی، شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته

111

کاشت غلات و سایر محصولات طبقه بندی نشده در جای دیگر

111312317

انواع دانه و میوه روغنی جهت استخراج روغن (کشاورزی)

111412318

انواع میوه روغنی جهت استخراج روغن (کشاورزی)

111512319

نارگیل جهت استخراج روغن (کشاورزی)

111512320

ورایته های روغنی زیتون جهت استخراج روغن (کشاورزی)

111512321

پالم جهت استخراج روغن (کشاورزی)

111412322

انواع دانه روغنی جهت استخراج روغن (کشاورزی)

111512323

آفتابگردان جهت استخراج روغن (کشاورزی)

111512324

کرچک جهت استخراج روغن (کشاورزی)

111512325

لوبیای سویا جهت استخراج روغن (کشاورزی)

111512326

خردل جهت استخراج روغن (کشاورزی)

111512327

گلرنگ جهت استخراج روغن (کشاورزی)

111512328

کلزا جهت استخراج روغن (کشاورزی)

111512329

کنجد جهت استخراج روغن (کشاورزی)

111512330

پنبه دانه جهت استخراج روغن (کشاورزی)

111412331

انواع میوه آجیلی روغنی جهت استخراج روغن (کشاورزی)

111512332

بادام جهت استخراج روغن (کشاورزی)

111512333

گردو جهت استخراج روغن (کشاورزی)

111512334

پسته جهت استخراج روغن (کشاورزی)

111512335

فندق جهت استخراج روغن (کشاورزی)

111512336

بادام زمینی جهت استخراج روغن (کشاورزی)

111312337

حبوبات خشک

111412338

انواع لوبیا

111412339

نخود به جز نخود سبز

111412340

عدس

111412341

انواع لپه از حبوبات

111412342

ماش

111412343

باقلا خشک

111312344

انواع بذر به جز بذر گل، سبزی و میوه جات

111412345

بذر چغندر

111412346

انواع بذر گیاهان علوفه ای

111512347

بذر شبدر

111512348

بذر یونجه

111512349

بذر اسپرس

111512350

بذر شلغم علوفه ای

111512351

بذر ذرت علوفه ای

111512352

بذر کلم پیچ علوفه ای

111412374

بذر انواع قارچ خوراکی

111312353

انواع ریشه و غده نشاسته ای (کشاورزی)

111412354

سیب زمینی (کشاورزی)

111412355

سیب زمینی شیرین (کشاورزی)

111412356

سیب زمینی هندی (کشاورزی)

111412357

کاساوا (کشاورزی)

111312358

گیاهان ذکر نشده در جای دیگر (کشاورزی)

111412359

چغندر قند (کشاورزی)

111412360

نیشکر (کشاورزی)

111412361

تنباکو و توتون (کشاورزی)

111412362

گیاهان مورد مصرف برای حشره کش و قارچ کش (کشاورزی)

111412363

کاسنی (کشاورزی)

111412364

رازک (کشاورزی)

111412365

گل جارو (کشاورزی)

111412366

درختان کائوچو (کشاورزی)

111412367

گیاهان تولید کننده مواد مورد استفاده در نساجی و بافندگی (کشاورزی)

111512368

پنبه (کشاورزی)

111512369

کتان (کشاورزی)

111512370

گیاهان تولید کننده کنف و سایر انواع فیبر گیاهی (کشاورزی)

111512371

گیاه آگوا (کشاورزی)

111412373

گیاهان دارویی (کشاورزی)

112

کاشت سبزیجات، باغبانی به منظور تولید محصولات خاص و محصولات خزانه کاری

112312301

انواع سبزیجات بر اساس مقاومت به سرما (کشاورزی)

112412302

سبزیجات فصل سرد (کشاورزی)

112512303

سبزیجات مقام به سرما (کشاورزی)

112612304

مارچوبه (کشاورزی)

112612305

باقلا (کشاورزی)

112612306

بروکلی (کشاورزی)

112612307

کلم پیچ (کشاورزی)

112612308

کلم برگ (کشاورزی)

112612309

پیاز کوهی (کشاورزی)

112612310

سیر (کشاورزی)

112612311

ترب کوهی (کشاورزی)

112612312

کلم قمری (کشاورزی)

112612313

خردل (کشاورزی)

112612314

جعفری (کشاورزی)

112612315

نخود سبز (کشاورزی)

112612316

ترب (کشاورزی)

112612317

ریواس (کشاورزی)

112612318

اسفناج (کشاورزی)

112612319

شلغم (کشاورزی)

112512320

سبزیجات نیمه مقاوم به سرما (کشاورزی)

112612321

چغندر لبویی (کشاورزی)

112612322

هویج (کشاورزی)

112612323

گل کلم (کشاورزی)

112612324

کرفس (کشاورزی)

112612325

آرتیشو (کشاورزی)

112612326

کاهو (کشاورزی)

112612327

زردک (کشاورزی)

112612328

سیب زمینی (کشاورزی)

112612329

شاهی (کشاورزی)

112412330

سبزیجات فصل گرم (کشاورزی)

112512331

سبزیجات حساس به سرما (کشاورزی)

112612332

لوبیا سبز (کشاورزی)

112612333

ذرت شیرین (کشاورزی)

112612334

گوجه فرنگی (کشاورزی)

112612335

ترخون (کشاورزی)

112612336

مرزنجوش (کشاورزی)

112512337

سبزیجات بسیار حساس به سرما (کشاورزی)

112612338

فلفل(چیلی) (کشاورزی)

112612339

خیار (کشاورزی)

112612340

بادمجان (کشاورزی)

112612341

لوبیای لیما (کشاورزی)

112612342

بامیه (کشاورزی)

112612343

کدو حلوایی (کشاورزی)

112612344

کدو سبز (کشاورزی)

112612345

کدو تنبل (کشاورزی)

112612346

فلفل شیرین (کشاورزی)

112612347

هندوانه (کشاورزی)

112612348

خربزه و گرمک (کشاورزی)

112312302

سبزیجات فصل سرد (کشاورزی)

112412303

سبزیجات مقاوم به سرما (کشاورزی)

112512304

مارچوبه (کشاورزی)

112512305

باقلا (کشاورزی)

112512306

بروکلی (کشاورزی)

112512307

کلم پیچ (کشاورزی)

112512308

کلم برگ (کشاورزی)

112512309

پیاز (کشاورزی)

112512310

سیر (کشاورزی)

112512311

ترب کوهی (کشاورزی)

112512312

کلم قمری (کشاورزی)

112512313

خردل (کشاورزی)

112512314

جعفری (کشاورزی)

112512315

نخود سبز (کشاورزی)

112512316

ترب (کشاورزی)

112512317

ریواس (کشاورزی)

112512318

اسفناج (کشاورزی)

112512319

شلغم (کشاورزی)

112412320

سبزیجات نیمه مقاوم به سرما (کشاورزی)

112512321

چغندر لبویی (کشاورزی)

112512322

هویج (کشاورزی)

112512323

گل کلم (کشاورزی)

112512324

کرفس (کشاورزی)

112512325

آرتیشو (کشاورزی)

112512326

کاهو (کشاورزی)

112512327

زردک (کشاورزی)

112512328

سیب زمینی (کشاورزی)

112512329

شاهی (کشاورزی)

112312330

سبزیجات فصل گرم (کشاورزی)

112412331

سبزیجات حساس به سرما (کشاورزی)

112512332

لوبیا سبز (کشاورزی)

112512333

ذرت شیرین (کشاورزی)

112512334

گوجه فرنگی (کشاورزی)

112512335

ترخون (کشاورزی)

112512336

مرزنجوش (کشاورزی)

112412337

سبزیجات بسیار حساس به سرما (کشاورزی)

112512338

فلفل(چیلی) (کشاورزی)

112512339

خیار (کشاورزی)

112512340

بادمجان (کشاورزی)

112512341

لوبیای لیما (کشاورزی)

112512342

بامیه (کشاورزی)

112512343

کدو حلوایی (کشاورزی)

112512344

کدو سبز (کشاورزی)

112512345

کدو تنبل (کشاورزی)

112512346

فلفل شیرین (کشاورزی)

112512347

هندوانه (کشاورزی)

112512348

خربزه و گرمک (کشاورزی)

112312349

محصولات باغبانی

112412350

بذر انواع گل

112412351

بذر انواع میوه

112412352

بذر انواع سبزیجات

112412353

شیره گیاهان (کشاورزی)

112412354

قلمه فاقد ریشه گیاهان

112412355

طوقه گیاهان

112412356

انواع گل و غنچه گل

112412358

کلوخ چمن طبیعی

112312359

انواع نهال و انواع درخت زینتی

112412357

انواع نهال درختان میوه

112412360

انواع درخت زینتی گلخانه ای

112412361

درخت زینتی فضای باز

112312362

انواع زیتون کنسروی و قارچ (کشاورزی)

112412363

انواع زیتون کنسروی (کشاورزی)

112412364

قارچ و ترافل (دنبلان) (کشاورزی)

113

میوه ها، دانه های آجیلی، ادویه ها و دانه های نوشیدنی (کشاورزی)

113312301

میوه جات (کشاورزی)

113412302

انواع انگور (کشاورزی)

113412303

مرکبات (کشاورزی)

113512304

پرتقال (کشاورزی)

113512305

نارنگی (کشاورزی)

113512306

گریپ فروت (کشاورزی)

113512307

لیمو و لیمو عمانی (کشاورزی)

113512308

کیوی (کشاورزی)

113412309

انواع میوه توتی (کشاورزی)

113512310

توت سفید (کشاورزی)

113512311

شاتوت (کشاورزی)

113512312

تمشک (کشاورزی)

113512313

انگور فرنگی (کشاورزی)

113512314

توت فرنگی (کشاورزی)

113512315

زغال اخته (کشاورزی)

113412316

انواع میوه دانه دار (کشاورزی)

113512317

سیب (کشاورزی)

113512318

گلابی (کشاورزی)

113512319

به (کشاورزی)

113512320

زالزالک (کشاورزی)

113512373

انار (کشاورزی)

113412321

انواع میوه هسته دار (کشاورزی)

113512322

هلو (کشاورزی)

113512323

شلیل (کشاورزی)

113512324

شفتالو (کشاورزی)

113512325

گیلاس (کشاورزی)

113512326

آلبالو (کشاورزی)

113512327

آلو (کشاورزی)

113512328

آلوچه (کشاورزی)

113512329

زردآلو (کشاورزی)

113512330

گوجه سبز (کشاورزی)

113412331

انواع میوه گرمسیری و نیمه گرمسیری (کشاورزی)

113512332

انجیر (کشاورزی)

113512333

موز (کشاورزی)

113512334

آناناس (کشاورزی)

113512335

خرما (کشاورزی)

113512336

آووکادو (کشاورزی)

113512337

انبه (کشاورزی)

113512338

پاپایا (کشاورزی)

113512374

عناب (کشاورزی)

113312339

انواع دانه آجیلی برای مصرف خوراکی (کشاورزی)

113412340

بلوط و شاه بلوط برای مصرف خوراکی (کشاورزی)

113412341

بادام هندی برای مصرف خوراکی (کشاورزی)

113412342

گردو برای مصرف خوراکی (کشاورزی)

113412343

بادام برای مصرف خوراکی (کشاورزی)

113412344

پسته برای مصرف خوراکی (کشاورزی)

113412345

فندق برای مصرف خوراکی (کشاورزی)

113312346

گیاهان مورد استفاده جهت تولید نوشیدنی (کشاورزی)

113412347

ماته (کشاورزی)

113412348

دانه قهوه (کشاورزی)

113412349

چای (کشاورزی)

113412350

گل گاو زبان (کشاورزی)

113412351

گل بابونه (کشاورزی)

113312352

گیاهان ادویه ای (کشاورزی)

113412353

زعفران (کشاورزی)

113412354

فلفل سیاه (کشاورزی)

113412355

فلفل قرمز (کشاورزی)

113412356

فلفل پاپریکا (کشاورزی)

113412357

وانیل (کشاورزی)

113412358

دارچین (کشاورزی)

113412359

میخک (کشاورزی)

113412360

جوز (کشاورزی)

113412361

هل (کشاورزی)

113412362

رازیانه (کشاورزی)

113412363

بادیان و تخم بادیان (کشاورزی)

113412364

تخم گشنیز (کشاورزی)

113412365

انواع زیره (کشاورزی)

113412366

تخم سرو کوهی (کشاورزی)

113412367

تخم مرزه (کشاورزی)

113412368

زنجبیل (کشاورزی)

113412369

زردچوبه (کشاورزی)

113412370

آویشن (کشاورزی)

113412371

کاری (کشاورزی)

113412372

برگ بو (کشاورزی)

121

پرورش و نگهداری گاو، گوسفند، اسب، الاغ، قاطر، شبه اسب و قاطر پوزکی، تولید شیر خام

121312301

پرورش دام به جز شترسانان

121412302

الاغ زنده (دامپروری)

121412303

قاطر (دامپروری)

121412304

استر (دامپروری)

121412305

گوسفند (دامپروری)

121412309

گاو (دامپروری)

121412312

بز (دامپروری)

121412315

میش زنده (دامپروری)

121412318

اسب (دامپروری)

121312321

محصولات خام دامی به جز محصولات خام شترسانان

121412322

پشم و موی حاصل از دام توسط دامدار

121412323

کود خام به جز کود خام شترسانان

121512324

کود خام اسبی

121512325

کود خام گاوی

121512326

کود خام گوسفندی

121512327

کود خام مخلوط

121412328

شیر خام به جز شیر خام شترسانان

121512329

شیر خام گاو

121512330

شیر خام گوسفند

121512331

شیر خام بز

121512332

شیر خام میش

122

پرورش سایر دام ها و تولید فرآورده های دامی طبقه بندی نشده در جای دیگر

122312301

پرورش حیوانات آزمایشگاهی

122412302

موش آزمایشگاهی (پرورش حیوانات)

122412303

خوکچه هندی (پرورش حیوانات)

122412304

خرگوش آزمایشگاهی (پرورش حیوانات)

122312305

پرورش حیوانات به جز گاو، گوسفند، بز، میش، الاغ، قاطر، استر، اسب و حیوانات آزمایشگاهی

122412306

شتر و شترسانان (پرورش حیوانات)

122412307

خزندگان (پرورش حیوانات)

122412308

خرگوش به جز خرگوش آزمایشگاهی (پرورش حیوانات)

122412309

حشرات (پرورش حیوانات)

122512310

زنبور (پرورش حیوانات)

122512311

کرم ابریشم (پرورش حیوانات)

122412312

حیوانات خانگی (پرورش حیوانات)

122512313

گربه (پرورش حیوانات)

122512314

سگ (پرورش حیوانات)

122512315

پرندگان زینتی (پرورش حیوانات)

122412316

ماکیان (پرورش حیوانات)

122512317

مرغ و خروس (پرورش حیوانات)

122512318

شترمرغ (پرورش حیوانات)

122512319

بوقلمون (پرورش حیوانات)

122512320

اردک (پرورش حیوانات)

122512321

غاز (پرورش حیوانات)

122312322

تولید محصولات حاصل ازحیوانات که در جای دیگر ذکر نشده اند

122412323

عسل طبیعی

122412324

پیله کرم ابریشم

122412325

مروارید پرورشی تراش نخورده

122412326

تخم پرندگان

122512327

تخم مرغ

122512328

تخم بلدرچین

122512329

تخم شترمرغ

122512330

تخم غاز

122512331

تخم اردک

122412332

شیر خام شترسانان

122512333

شیر خام شتر

122412334

کود خام شترسانان و ماکیان

122512335

کود خام ماکیان

122512336

کود خام شترسانان

140

فعالیتهای خدماتی کشاورزی و دامپروری به جز فعالیتهای دامپزشکی

140312301

فعالیتهای خدماتی وابسته به برداشت محصول

140412302

پنبه پاک کنی

140512308

الیاف پنبه

140512309

لینتر پنبه حاصل از فرآیند پنبه پاک کنی

140412303

برنج کوبی

140412304

خشکاندن غلات

140512306

خشکاندن ذرت تر

140512307

خشکاندن شلتوک

140412305

پسته پاک کنی

140412312

انواع دانه های روغنی خشک شده

140512313

دانه کنجد خشک شده

140512314

دانه پنبه خشک شده

140512315

دانه آفتابگردان خشک شده

140512316

دانه سویا خشک شده

140512317

دانه کلزا خشک شده

140312310

فعالیتهای خدماتی وابسته به دامپروری

140412311

تولید جنین دام از روش IVF

2

جنگلداری، قطع اشجار و فعالیتهای خدماتی وابسته

200

جنگلداری، قطع اشجار و فعالیت های خدماتی وابسته

200312301

پرورش انواع درختان جنگلی

200412302

درختان میوه جنگلی

200412303

درختان الواری

200512304

درخت بلوط

200512305

درخت افرا

200512306

درخت نارون

200512307

درخت ممرز

200512308

درخت توس

200512309

درخت راش

200512310

درخت توسکا

200512311

درخت صنوبر

200512312

درخت زبان گنجشک

200512313

درخت شمشاد

200512314

درخت انجیلی

200512315

درخت نمدار

200512316

درخت لاریکس سرخدار

200512317

درخت کاج

200512318

درخت سرو

200512319

درخت سرو کوهی

200512320

درخت سرو خمره ای

200512321

درخت نوئل

200512322

درخت نراد

200512323

درخت اکالیپتوس

200612318

درخت سرو

201512304

درخت بلوط

201512305

درخت افرا

201512306

درخت نارون

201512307

درخت ممرز

201512308

درخت توس

201512309

درخت راش

201512310

درخت توسکا

201512311

درخت صنوبر

201512312

درخت زبان گنجشک

201512313

درخت شمشاد

201512314

درخت انجیلی

201512315

درخت نمدار

201512316

درخت لاریکس سرخدار

201512317

درخت کاج

201512319

درخت سرو کوهی

201512320

درخت سرو خمره ای

201512321

درخت نوئل

201512322

درخت نراد

201512323

درخت اکالیپتوس

201612318

درخت سرو

201412302

درختان میوه

201412303

درختان الواری

200312324

انواع مواد خودروی جنگلی

200412325

لاک، رزین و بلسان (درخت گل حنا)

200412326

الیاف باریک پوست کاج و علف مارماهی

200412327

خزه ها و گلسنگ ها

200412328

خیزران و بامبو

201412325

لاک، رزین و بلسان (درخت گل حنا)

201412326

الیاف باریک پوست کاج و علف مارماهی

201412327

خزه ها و گلسنگ ها

201412328

خیزران و بامبو

200312329

محصولات چوبی حاصل از درختان

200412330

تیر حایل سقف معدن

200412331

تیرچه چوبی زیر ریل قطار

200412332

هیزم

200412333

چوب دو نیم شده برای تکیه گاه نباتات

200412334

میخ چوبی

200412335

انواع گرده بینه

200412336

بستر کشت از ضایعات سلولزی

201412330

تیرهای حایل سقف معدن

201412331

تیرچه چوبی زیر ریل قطار

201412332

هیزم

201412333

چوب های دو نیم شده برای تکیه گاه نباتات

201412334

میخ چوبی

201412335

انواع گرده بینه

201312301

پرورش انواع درختان جنگلی

201312324

انواع مواد خودروی جنگلی

201312329

محصولات چوبی حاصل از قطع اشجار

201

جنگلداری، قطع اشجار و فعالیت های خدماتی وابسته

5

ماهیگیری، اداره هچری ها و مزرعه های تکثیر و پرورش ماهی؛ فعالیتهای خدماتی در راستای ماهیگیری

500

ماهیگیری، اداره هچری ها و مزرعه های تکثیر و پرورش ماهی؛ فعالیت های خدماتی در راستای ماهیگیری

500312301

انواع ماهی

500412302

ماهی آب شیرین

500512303

ماهی رودخانه ای آب شیرین

500512304

ماهی دریاچه ای آب شیرین

500512305

ماهی تزیینی آب شیرین

501512303

ماهی رودخانه ای آب شیرین

501512304

ماهی دریاچه ای آب شیرین

501512305

ماهی تزئینی آب شیرین

500412306

ماهی آب شور

500512307

ماهی تن

500512308

ماهی تزیینی آب شور

501512307

ماهی تن

501512308

ماهی تزئینی آب شور

501412302

ماهی آب شیرین

501412306

ماهی آب شور

500312309

سایر جانوران یا گیاهان دریایی طبقه بندی نشده در جای دیگر

500412310

جلبک ها و خزه ها

500412311

اسفنج ها، مرجان ها و شقایق ها

500412312

سخت پوستان

500512313

میگو

500512314

خرچنگ

501512313

میگو

501512314

خرچنگ

500412315

نرم تنان

500512316

صدف خوراکی و صدف دو کفه ای

501512316

صدف خوراکی و صدف دو کفه ای

501412310

جلبک ها و خزه ها

501412311

اسفنج ها، مرجان ها و شقایق ها

501412312

سخت پوستان

501412315

نرم تنان

500312317

محصولات حاصل از فعالیت های ماهیگیری

500412318

مروارید طبیعی

501412318

مروارید طبیعی

500312319

محصولات حاصل از فعالیت های آبزی پروری (به جز خاویار ماهیان غضروفی)

500412320

تخم ماهیان آب شور

500412321

تخم ماهیان آب شیرین

500412322

تخم سخت پوستان

500412323

تخم نرم تنان

500412324

دکپسوله سیست آرتمیا

500412325

آرتمیا منجمد

500412326

سیست آرتمیا

501412320

تخم ماهیان آب شور

501412321

تخم ماهیان آب شیرین

501412322

تخم سخت پوستان

501412323

تخم نرم تنان

501312301

ماهی ها

501312309

سایر جانوران یا گیاهان دریایی طبقه بندی نشده در جای دیگر

501312317

محصولات حاصل از فعالیت های ماهیگیری

501312319

محصولات حاصل از فعالیت های آبزی پروری (به جز خاویار ماهیان غضروفی)

501

ماهیگیری، اداره هچری ها و مزرعه های تکثیر و پرورش ماهی؛ فعالیت های خدماتی در راستای ماهیگیری

501

ماهیگیری، اداره هچری ها و مزرعه های تکثیر و پرورش ماهی؛ فعالیت های خدماتی در راستای ماهیگیری

10

استخراج زغال سنگ و لیگنیت؛ زغال سنگ نارس (تورب)

1010

استخراج و آگلومراسیون زغال سنگ سخت

1010312301

انواع زغال سنگ سخت (استخراج)

1010412302

زغال سنگ شبه بیتومینه با مواد فرار بیش از 40 درصد

1010412303

زغال سنگ آنتراسیت

1010412304

زغال سنگ بیتومینه

1010512305

زغال سنگ بیتومینه حرارتی

1010512306

زغال سنگ بیتومینه کک شو

1010312307

انواع فرآورده زغال سنگ سخت

1010412308

کنسانتره زغال سنگ سخت (آنتراسیت)

1010412309

زغال سنگ سخت دانه بندی شده

1010412310

پودر زغال سنگ سخت

1010412311

بریکت زغال سنگ سخت

1010412312

زغال سنگ حرارتی از ضایعات زغال سنگ

1010412313

کنسانتره زغال سنگ سخت (بیتومینه)

1010412314

زغال سنگ سخت شستشو و دانه بندی شده

1010412315

آنتراسیت کلسینه شده

1020

استخراج و آگلومراسیون لیگنیت

1020312301

انواع لیگنیت (استخراج)

1020412302

لیگنیت (استخراج)

1020412303

انواع فرآورده لیگنیت

1020512304

کنسانتره لیگنیت

1020512305

لیگنیت دانه بندی شده

1020512306

لیگنیت پودر شده

1020512307

لیگنیت آگلومره شده

1020512308

بریکت لیگنیت

1020512309

لیگنیت شستشو و خشک شده

1030

استخراج و آگلومراسیون تورب

1030312301

انواع تورب (استخراج)

1030412302

تورب (استخراج)

1030312304

انواع فرآورده تورب

1030412303

آگلومراسیون تورب

11

استخراج نفت خام و گاز طبیعی؛ فعالیتهای خدماتی جنبی استخراج نفت و گاز، به استثنای بررسی های اکتشافی

1110

استخراج نفت خام و گاز طبیعی

1110312301

محصولات حاصل از استخراج چاه نفت و یا معادن دارای مواد قیری به جز هیدروکربنهای گازی خام

1110412302

سنگ و ماسه قیردار

1110412303

نفت خام

1110512304

نفت خام استخراج شده از چاه

1110512305

نفت خام تولید شده از سنگ و ماسه قیردار

1110312306

هیدروکربنهای گازی خام

1110412307

متان استخراج شده از معدن (CMM)

1110412308

اتان استخراج شده از معدن

1110412309

بوتان استخراج شده از معدن

1110412310

پروپان استخراج شده از معدن

1110412311

گاز طبیعی خام

1110512312

گاز طبیعی خام مایع شده

1110512313

گاز طبیعی خام به حالت گاز

13

استخراج کانسارهای فلزی

1310

استخراج کانسارهای فلزی آهن

1310312301

کانسنگ آهن غیر پلاسری (استخراج)

1310412302

سیدریت

1310412303

لیمونیت

1310412304

مگنتیت (غیر پلاسری)

1310412305

هماتیت (غیرپلاسری)

1310412306

گوتیت

1310412311

اولیژیست

1310312307

کانه آرایی و فرآوری کانسارهای فلزی آهن دار

1310412308

دانه بندی و کانه آرایی سنگ آهن

1310412309

کنسانتره آهن

1310412310

گندله آهن

1310412312

هماتیت گاما

1310412317

کلوخه سنگ آهن (آگلومره)

1310412320

بریکت از نرمه گندله سنگ آهن

1310312313

کانسنگ آهن پلاسری (استخراج)

1310412314

مگنتیت (پلاسری)

1310412319

هماتیت (پلاسری)

1310312316

سایر انواع کانسنگ آهن

1310412315

لاتریت آهن دار

1310412318

گابرو آهن دار

1320

استخراج کانسارهای فلزی غیر آهن بجز کانی های اورانیوم و توریم

1320312301

استخراج کانسارهای فلزی غیر آهن بجز کانی های اورانیوم و توریم

1320412302

استخراج کانسارهای فلزات قیمتی

1320512303

پلاتین (استخراج)

1320512304

کانسنگ طلا دار (استخراج)

1320612402

کانسنگ طلا اکسیدی

1320612403

کانسنگ طلا سولفیدی

1320512305

کانسنگ نقره دار (استخراج)

1320412306

استخراج کانسارهای حاوی آلومینیوم

1320512307

آلونیت

1320512308

بوکسیت

1320512365

نفلین سینیت

1320412309

کانسنگ سرب (استخراج)

1320512395

کانسنگ سرب سولفیدی

1320512310

گالن (سولفید سرب)

1320512396

کانسنگ سرب اکسیدی

1320512366

سروزیت (کربنات سرب)

1320412311

کانسنگ روی (استخراج)

1320512397

کانسنگ روی سولفیدی

1320512312

اسفالریت

1320512388

اسمیت زونیت

1320512398

کانسنگ روی اکسیدی

1320512367

کربنات روی (کالامین)

1320612401

زینکیت

1320412313

کانسنگ کرومیت (استخراج)

1320512314

کرومیت

1320412315

کانسنگ مس (استخراج)

1320512399

کانسنگ مس سولفیدی

1320512317

کالکوپیریت

1320512318

کالکوزیت

1320512320

کوولیت

1320512400

کانسنگ مس اکسیدی

1320512316

آزوریت

1320512319

مالاکیت

1320512369

کوپریت

1320512370

مس طبیعی

1320412321

کانسنگ منگنز (استخراج)

1320512322

براونیت

1320512323

پسیلوملان

1320512324

پیرولوزیت

1320512325

رودوکروزیت

1320512371

منگانیت

1320412326

کانسنگ آنتیموان (استخراج)

1320512327

استیب نیت

1320512372

آنتیمونیت

1320412328

کانسنگ مولیبدن (استخراج)

1320512329

مولیبدنیت (استخراج)

1320412330

کانسنگ تنگستن (استخراج)

1320512331

ولفرامیت

1320512373

شیلیت

1320412332

کانسنگ تیتانیوم (استخراج)

1320512333

روتیل

1320512334

ایلمنیت

1320512374

تیتان مگنتیت

1320412335

کانسنگ قلع (استخراج)

1320512336

کاسیتریت

1320412337

کانسنگ کبالت (استخراج)

1320512338

کبالتیت

1320412339

کانسنگ نیکل (استخراج)

1320512340

پنتلاندیت

1320512375

میلریت

1320512376

گارنیریت

1320512377

نیکلین

1320412368

کانسنگ سرب و روی

1320512404

کانسنگ سرب و روی اکسیدی

1320512405

کانسنگ سرب و روی سولفیدی

1320412378

کانسنگ جیوه (استخراج)

1320512379

سینابر

1320412391

کانسنگ لیتیوم (استخراج)

1320512392

اسپیدومن

1320412393

کانسنگ عناصر نادر خاکی (استخراج)

1320512394

مونازیت

1320312341

فرآوری کانسارهای غیر آهنی بجز کانی های اورانیوم و توریم

1320412342

فرآوری کانسارهای فلزات قیمتی

1320512343

کنسانتره پلاتین

1320512344

کنسانتره طلا

1320512345

کنسانتره نقره

1320412346

فرآوری کانسارهای حاوی آلومینیوم

1320512347

کنسانتره آلونیت

1320512348

کنسانتره بوکسیت

1320512380

کنسانتره نفلین سینیت

1320412349

فرآوری کانسارهای حاوی سرب و روی

1320512350

کنسانتره روی

1320512351

کنسانتره سرب از کانسارهای حاوی سرب

1320512415

کنسانتره سرب از پسماند حاوی سرب

1320412352

فرآوری کانسارهای حاوی کروم

1320512353

کرومیت دانه بندی شده

1320512354

کنسانتره کرومیت

1320412355

فرآوری کانسارهای حاوی مس

1320512356

کنسانتره مس

1320612381

کنسانتره مس اکسیدی

1320612382

کنسانتره مس سولفیدی

1320412357

فرآوری کانسارهای حاوی منگنز

1320512358

کنسانتره منگنز

1320412359

حذف فراوری کانسارهای سایر فلزات طبقه بندی نشده در جای دیگر

1320412383

فرآوری کانسارهای حاوی آنتیموان

1320512360

کنسانتره آنتیموان

1320412384

فرآوری کانسارهای حاوی نیکل

1320512361

کنسانتره نیکل

1320412385

فرآوری کانسارهای حاوی تیتانیوم

1320512362

کنسانتره تیتانیوم

1320412386

فرآوری کانسارهای حاوی مولیبدن

1320512363

کنسانتره مولیبدن

1320412387

فرآوری کانسارهای حاوی تنگستن

1320512364

کنسانتره تنگستن

1320412389

فرآوری کانسارهای حاوی جیوه

1320512390

کنسانتره جیوه

1320412406

خردایش و کانه آرایی کانسارهای فلزات غیرآهنی بجز اورانیوم و توریم

1320512407

خردایش و دانه بندی و پودر میکرونیزه کانسارهای مس

1320512408

خردایش و دانه بندی و پودر میکرونیزه کانسارهای روی

1320512409

خردایش و دانه بندی و پودر میکرونیزه کانسارهای سرب

1320512410

خردایش و دانه بندی و پودر میکرونیزه کانسارهای منگنز

1320512411

خردایش و دانه بندی و پودر میکرونیزه کانسارهای استرانسیوم

1320512412

بریکت مخلوط کنسانتره سولفات استرانسیوم و کک

1320512413

بریکت کنسانتره سولفات استرانسیوم

1320512414

کنسانتره سولفات استرانسیوم

14

استخراج سایر معادن طبقه بندی نشده در جای دیگر

1410

استخراج سنگ، شن، ماسه و خاک رس

1410312301

استخراج انواع سنگ تزیینی

1410412302

سنگ مرمر (استخراج)

1410512359

سنگ مرمر سفید (استخراج)

1410512360

سنگ مرمر قرمز (استخراج)

1410512361

سنگ مرمر صورتی (استخراج)

1410512362

سنگ مرمر سبز تیره (استخراج)

1410512363

سنگ مرمر سبز روشن (استخراج)

1410512364

سنگ مرمر پرتقالی/نارنجی (استخراج)

1410512365

سنگ مرمر لیمویی (استخراج)

1410512366

سنگ مرمر نباتی (استخراج)

1410512367

سنگ مرمر آبی (استخراج)

1410512368

سنگ مرمر دودی (استخراج)

1410512444

سنگ مرمر شکلاتی (استخراج)

1410412303

سنگ مرمریت (استخراج)

1410512369

سنگ مرمریت کرم استخوانی (استخراج)

1410512370

سنگ مرمریت کرم (استخراج)

1410512371

سنگ مرمریت دولومیتی (استخراج)

1410512372

سنگ مرمریت قرمز (استخراج)

1410512373

سنگ مرمریت سبز (استخراج)

1410512374

سنگ مرمریت صورتی (استخراج)

1410512375

سنگ مرمریت دودی (استخراج)

1410512376

سنگ مرمریت شکلاتی (استخراج)

1410512377

سنگ مرمریت گندمک (استخراج)

1410512378

سنگ مرمریت سیاه (استخراج)

1410512379

سنگ مرمریت لیمویی (استخراج)

1410512421

سنگ مرمریت پرطاووسی (استخراج)

1410512422

سنگ مرمریت طوسی (استخراج)

1410412304

سنگ چینی (استخراج)

1410512414

سنگ کریستال (استخراج)

1410412305

سنگ تراورتن (استخراج)

1410512306

سنگ تراورتن قرمز (استخراج)

1410512307

سنگ تراورتن لیمویی (استخراج)

1410512308

حذف سنگ تراورتن گردویی و شکلاتی (استخراج)

1410512309

حذف سنگ تراورتن سفید و کرم (استخراج)

1410512380

سنگ تراورتن دودی (استخراج)

1410512381

سنگ تراورتن طلایی (استخراج)

1410512382

سنگ تراورتن مشکی (استخراج)

1410512383

سنگ تراورتن گردویی (استخراج)

1410512384

سنگ تراورتن شکلاتی (استخراج)

1410512385

سنگ تراورتن سفید (استخراج)

1410512386

سنگ تراورتن کرم (استخراج)

1410512426

سنگ تراورتن پرتقالی (استخراج)

1410512427

سنگ تراورتن پوست ماری (استخراج)

1410412310

سنگ گرانیت (استخراج)

1410512311

سنگ گرانیت قرمز (استخراج)

1410512312

حذف سایر سنگهای گرانیت طبقه بندی نشده در جای دیگر (استخراج)

1410512387

سنگ گرانیت مشکی (استخراج)

1410512388

سنگ گرانیت سفید (استخراج)

1410512389

سنگ گرانیت کرم (استخراج)

1410512390

سنگ گرانیت پرتقالی (استخراج)

1410512391

سنگ گرانیت سبز (استخراج)

1410512392

سنگ گرانیت گل پنبه ای (استخراج)

1410512393

سنگ گرانیت شکلاتی (استخراج)

1410512394

سنگ گرانیت صورتی (استخراج)

1410512425

سنگ گرانیت خاکستری (استخراج)

1410412356

سنگ کنگلومرا (استخراج)

1410412430

سنگ ترائونیکس (استخراج)

1410412432

سنگ توف تزیینی (استخراج)

1410412433

سنگ لوح (ورقه ای) تزیینی (استخراج)

1410312313

استخراج مصالح ساختمانی (بجز سنگ ساختمانی)

1410412314

خاک رس معمولی(استخراج)

1410412316

پوکه معدنی (پومیس) (استخراج)

1410412317

پوزولان (استخراج)

1410412319

سنگ گچ (استخراج)

1410412315

انیدریت (استخراج)

1410512315

انیدریت (استخراج)

1410512400

ژیپس (استخراج)

1410412320

سنگ لاشه ساختمانی (استخراج)

1410512401

سنگ لاشه ساختمانی

1410612403

سنگ لاشه بالاست

1410612404

سنگ لاشه مالون

1410612405

سنگ لاشه موزاییکی

1410612406

سنگ لاشه توف

1410612415

سنگ لاشه لوماشل

1410512402

سنگ لاشه تزئینی

1410612407

سنگ لاشه ورقه ای

1410612408

سنگ لاشه مرمر

1410512450

سنگ لاشه مرمریتی

1410512451

سنگ لاشه تراورتنی

1410512452

سنگ لاشه گرانیتی

1410512453

سنگ لاشه برشی مرمر

1410512454

سنگ لاشه فکی مرمر

1410512455

سنگ لاشه هورنفلس

1410512456

سنگ لاشه شیستی

1410412321

شیل (استخراج)

1410412322

مارن آهکی (استخراج)

1410412323

مارن رسی (استخراج)

1410412324

سنگ آهک (استخراج)

1410412325

انواع شن و ماسه (استخراج)

1410512326

شن و ماسه کوهی

1410512327

شن و ماسه رودخانه ای

1410512413

ماسه بادی

1410512424

ماسه سیلیسی

1410512428

مخلوط آبرفتی

1410512429

مخلوط کوهی

1410412410

گچ خاکی (استخراج)

1410412411

شیست (استخراج)

1410412412

آرن (استخراج)

1410412418

گچ (استخراج)

1410512319

سنگ گچ (استخراج)

1410612315

انیدریت (استخراج)

1410612400

ژیپس (استخراج)

1410512410

گچ خاکی (استخراج)

1410512442

آلاباستر (استخراج)

1410412423

کلسیت (استخراج)

1410412431

آراگونیت (استخراج)

1410312328

استخراج کانی های صنعتی

1410412318

دولومیت (استخراج)

1410412329

آندالوزیت (استخراج)

1410412330

آندالوزیت شیست (استخراج)

1410412331

کیانیت (استخراج)

1410412332

سیلیماتیت (استخراج)

1410412333

بنتونیت (استخراج)

1410412334

گل سفید (استخراج)

1410412335

کائولن (استخراج)

1410412336

مولیت (استخراج)

1410412337

بال کلی (استخراج)

1410412338

زئولیت (استخراج)

1410412395

کیانیت شیست (استخراج)

1410412396

سیلیمانیت شیست (استخراج)

1410412397

ایلیت (استخراج)

1410412398

مونتموریلونیت (استخراج)

1410412416

استخراج خاک صنعتی (مخلوط کانیهای صنعتی)

1410412417

خاک نسوز (استخراج)

1410512435

سیلیمانیت

1410512436

کیانیت

1410512437

آندالوزیت

1410412439

انواع ماسه های صنعتی (استخراج)

1410512434

ماسه سیلیسی (استخراج)

1410512440

ماسه پیروکسنی (استخراج)

1410412448

سیلویت(استخراج)

1410412449

منیزیا(استخراج)

1410312339

فرآوری مصالح ساختمانی (بجز سنگ ساختمانی)

1410412340

سنگ گچ دانه بندی شده

1410412341

مصالح سنگی ساختمانی شستشو و دانه بندی شده (شن،ماسه، ریگ، سنگ و بالاست)

1410512350

شن و ماسه شستشو و دانه بندی شده

1410512353

ریگ و سنگ شستشو و دانه بندی شده

1410512446

بالاست شستشو و دانه بندی شده

1410412342

شن و ماسه سرباره ای

1410412352

شستشو و دانه بندی ریگ و سنگ

1410412355

دولومیت دانه بندی شده

1410412357

پوکه معدنی (پومیس) دانه بندی شده

1410412358

سنگ آهک دانه بندی شده

1410412399

خاک رس خردایش (دانه بندی)شده

1410412409

خاک شیل خردایش (دانه بندی)شده

1410412443

مصالح سنگی ساختمانی دانه بندی شده (شن،ماسه، ریگ، سنگ و بالاست)

1410512355

دولومیت دانه بندی شده

1410312343

فرآوری کانی های صنعتی

1410412344

شستشوی کائولن

1410412438

آندالوزیت دانه بندی شده

1410412445

کائولن دانه بندی شده

1410412447

خاک نسوز دانه بندی شده

1410612416

دانه بندی و بسته‌بندی پودرهای معدنی

1410612417

کانه آرایی و دانه‌بندی ماسه روتیل

1410312345

فرآوری ماسه ریخته گری

1410412346

ماسه ریخته گری سیلیسی

1410412347

ماسه ریخته گری زیرکنی

1410412348

ماسه ریخته گری کرومیتی

1410412349

ماسه ریخته گری اولوینی

1410412419

ماسه ریخته گری پوشش داده شده با رزین (ماسه رزینی)

1410412441

ماسه ریخته گری پرلیتی

1421

استخراج کانی های شیمیایی و کود

1421312301

استخراج کانی های مورد مصرف در صنایع شیمیایی

1421412302

باریت (استخراج)

1421412303

بر (استخراج)

1421512326

بوراسیت (استخراج)

1421512327

بوراکس (استخراج)

1421412304

پیریت (استخراج)

1421412305

خاک زرد (استخراج)

1421412306

خاک سرخ (استخراج)

1421412307

آلونیت (استخراج)

1421412308

زرنیخ (استخراج)

1421412309

سلستین (استخراج)

1421412310

سولفات سدیم (استخراج)

1421412311

فلورین (استخراج)

1421412312

ید (استخراج)

1421412313

خاک پیت (استخراج)

1421412314

سولفات منیزیم (استخراج)

1421412315

گوگرد (استخراج)

1421412326

بوراسیت (استخراج)

1421412327

بوراکس (استخراج)

1421412328

آپاتیت (استخراج)

1421412334

پیروتیت (استخراج)

1421412336

برم (استخراج)

1421412338

کلرید منیزیم (استخراج)

1421512332

کارنالیت (استخراج)

1421512339

بیشوفیت (استخراج)

1421312316

استخراج کانی های مورد مصرف در کود

1421412317

پتاس (استخراج)

1421412318

فسفات (استخراج)

1421412319

نیترات پتاسیم (استخراج)

1421312320

فرآوری کانی های مورد مصرف در کود

1421412321

کنسانتره پتاس

1421412322

کنسانتره فسفات

1421412323

کنسانتره نیترات

1421312329

فرآوری کانی های مورد مصرف در صنایع شیمیایی

1421412330

کنسانتره فلورین

1421412331

کنسانتره باریت

1421412333

کنسانتره سلستین

1421412335

باریت دانه بندی شده

1421412337

سولفات سدیم (حاصل از فرآوری ماده معدنی)

1422

استخراج نمک

1422312301

استخراج نمک

1422412308

استخراج نمک آبی

1422412302

نمک آبی خوراکی (استخراج)

1422412303

نمک آبی صنعتی (استخراج)

1422512302

نمک آبی خوراکی (استخراج)

1422512303

نمک آبی صنعتی (غیرخوراکی) (استخراج)

1422412309

استخراج نمک سنگی

1422412304

نمک سنگی خوراکی (استخراج)

1422412305

نمک سنگی صنعتی (استخراج)

1422512304

نمک سنگی خوراکی (استخراج)

1422512305

نمک سنگی صنعتی (غیرخوراکی) (استخراج)

1422312306

فرآوری نمک (عملیات تکمیلی استخراج نمک)

1422412307

انواع نمک سنگی و آبی دانه بندی شده

1422512310

انواع نمک سنگی و آبی دانه بندی شده غیر خوراکی

1422512311

انواع نمک سنگی و آبی دانه بندی شده خوراکی

1429

استخراج سایر معادن طبقه بندی نشده در جای دیگر

1429312301

استخراج سایر کانی های طبقه بندی نشده در جای دیگر

1429412302

پرلیت (استخراج)

1429412303

پگماتیت (استخراج)

1429412304

آزبست (استخراج)

1429412305

پیروکسن (استخراج)

1429412306

تالک (استخراج)

1429412307

تناردیت (استخراج)

1429412308

دیاتومیت (استخراج)

1429412309

زئولیت (استخراج)

1429412310

سنگ صابون (استخراج)

1429412311

سیلیس (استخراج)

1429512345

کوارتزیت (استخراج)

1429412312

صدف (استخراج)

1429412313

فلدسپات (استخراج)

1429512347

فلدسپات سدیک

1429512348

فلدسپات پتاسیک

1429412314

قیر طبیعی (استخراج)

1429512351

بیتومین

1429512352

گیلسونایت

1429512353

آسفالتین

1429412315

کلریت (استخراج)

1429412316

گرافیت (استخراج)

1429412317

منیزیت (استخراج)

1429412318

میرابیلیت (استخراج)

1429412319

میکا (استخراج)

1429512315

کلریت (استخراج)

1429512343

بیوتیت (استخراج)

1429512344

مسکویت (استخراج)

1429412320

نفلین سینیت (استخراج)

1429412321

ورمیکولیت (استخراج)

1429412322

ولاستونیت (استخراج)

1429412343

بیوتیت (استخراج)

1429412344

مسکویت (استخراج)

1429412345

کوارتزیت (استخراج)

1429412346

سرپانتین (استخراج)

1429412354

تالک شیست (استخراج)

1429412355

بازالت (استخراج)

1429412356

کلسیت(استخراج)

1429412360

گلوکونیت (استخراج)

1429412363

آندالوزیت شیست (استخراج)

1429412364

شیست (استخراج).

1429312323

استخراج انواع سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

1429412324

آگات (استخراج)

1429412325

جاسپر (استخراج)

1429412326

فیروزه (استخراج)

1429412327

کوارتز زینتی (استخراج)

1429412328

گارنت (استخراج)

1429412329

کلسدونی (استخراج)

1429412338

یاقوت کبود (استخراج)

1429412339

یاقوت سرخ (استخراج)

1429412340

توپاز (استخراج)

1429412341

اولیوین (استخراج)

1429412342

آمیتیست (استخراج)

1429412357

اپیدوت (استخراج)

1429412358

دونیت (استخراج)

1429412359

تورمالین (استخراج)

1429412361

کوردیریت (استخراج)

1429412362

کریزوکولا (استخراج)

1429312330

فرآوری سایر کانی های طبقه بندی نشده در جای دیگر

1429412331

پودر باریت حفاری

1429412332

پودر باریت کریستال

1429412333

پودر بنتونیت

1429412334

پودر زئولیت

1429412335

سیلیس دانه بندی شده

1429412336

منیزیت دانه بندی شده

1429412337

پرلیت دانه بندی شده

1429412349

سنگ لاشه دانه بندی شده (به جز مصالح ساختمانی)

1429412350

کنسانتره گرافیت

1429412365

گارنت دانه بندی شده

1429412366

کانه‌ آرایی منیزیت

1429412367

دانه بندی بنتونیت

1429412368

دانه بندی زئولیت

15

ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها

1511

تولید، عمل آوری و حفاظت گوشت و محصولات گوشتی از فساد

1511312301

عمل آوری و بسته بندی گوشت انواع دام

1511412302

تولید، عمل آوری و بسته بندی گوشت گاو

1511512303

گوشت گاو تازه و بسته بندی شده، به صورت لاشه

1511512304

گوشت گاو تازه و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده

1511512305

گوشت گاو تازه و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه

1511512306

گوشت گاو منجمد و بسته بندی شده، به صورت لاشه

1511512307

گوشت گاو منجمد و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده

1511512308

گوشت گاو منجمد و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه

1511512309

گوشت گاو عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت لاشه

1511512310

گوشت گاو عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده

1511512311

گوشت گاو عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه

1511512468

گوشت گاو، چرخ شده

1511412312

تولید، عمل آوری و بسته بندی گوشت گوسفند

1511512313

گوشت گوسفند تازه و بسته بندی شده، به صورت لاشه

1511512314

گوشت گوسفند تازه و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده

1511512315

گوشت گوسفند تازه و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه

1511512316

گوشت گوسفند منجمد و بسته بندی شده، به صورت لاشه

1511512317

گوشت گوسفند منجمد و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده

1511512318

گوشت گوسفند منجمد و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه

1511512319

گوشت گوسفند عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت لاشه

1511512320

گوشت گوسفند عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده

1511512321

گوشت گوسفند عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه

1511512469

گوشت گوسفند، چرخ شده

1511412322

تولید، عمل آوری و بسته بندی گوشت شتر

1511512323

گوشت شتر تازه و بسته بندی شده، به صورت لاشه

1511512324

گوشت شتر تازه و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده

1511512325

گوشت شتر تازه و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه

1511512326

گوشت شتر منجمد و بسته بندی شده، به صورت لاشه

1511512327

گوشت شتر منجمد و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده

1511512328

گوشت شتر منجمد و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه

1511512329

گوشت شتر عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت لاشه

1511512330

گوشت شتر عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده

1511512331

گوشت شتر عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه

1511412332

تولید، عمل آوری و بسته بندی گوشت بز

1511512333

گوشت بز تازه و بسته بندی شده، به صورت لاشه

1511512334

گوشت بز تازه و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده

1511512335

گوشت بز تازه و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه

1511512336

گوشت بز منجمد و بسته بندی شده، به صورت لاشه

1511512337

گوشت بز منجمد و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده

1511512338

گوشت بز منجمد و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه

1511512339

گوشت بز عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت لاشه

1511512340

گوشت بز عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده

1511512341

گوشت بز عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه

1511412342

تولید، عمل آوری و بسته بندی گوشت دیگر حیوانات به جز گاو، گوسفند، شتر و بز

1511512343

گوشت دیگر حیوانات به جز گاو، گوسفند، شتر و بز تازه و بسته بندی شده، به صورت لاشه

1511512344

گوشت دیگر حیوانات به جز گاو، گوسفند، شتر و بز تازه و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده

1511512345

گوشت دیگر حیوانات به جز گاو، گوسفند، شتر و بز تازه و بسته بندی شده، در قطعات جداگانه

1511512346

گوشت دیگر حیوانات به جز گاو، گوسفند، شتر و بز منجمد و بسته بندی شده، به صورت لاشه

1511512347

گوشت دیگر حیوانات به جز گاو، گوسفند، شتر و بز منجمد و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده

1511512348

گوشت دیگر حیوانات به جز گاو، گوسفند، شتر و بز منجمد و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه

1511512349

گوشت دیگر حیوانات به جز گاو، گوسفند، شتر و بز عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت لاشه

1511512350

گوشت دیگر حیوانات به جز گاو، گوسفند، شتر و بز عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده

1511512351

گوشت دیگر حیوانات به جز گاو، گوسفند، شتر و بز عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه

1511412471

گوشت گاو تازه بسته بندی شده

1511412472

گوشت گاو منجمد بسته بندی شده

1511412473

گوشت گاو چرخ شده

1511412474

گوشت گاوعمل آوری شده

1511412475

گوشت گوسفند تازه بسته بندی شده

1511412476

گوشت گوسفند منجمد بسته بندی شده

1511412477

گوشت گوسفند چرخ شده

1511412478

گوشت شتر تازه بسته بندی شده

1511412479

گوشت شتر منجمد بسته بندی شده

1511412480

گوشت بز تازه بسته بندی شده

1511412481

گوشت بز منجمد بسته بندی شده

1511312352

تولید، عمل آوری و بسته بندی انواع گوشت ماکیان

1511412353

تولید، عمل آوری و بسته بندی گوشت مرغ

1511512354

گوشت مرغ تازه و بسته بندی شده، به صورت لاشه

1511512355

گوشت مرغ تازه و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده

1511512356

گوشت مرغ تازه و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه

1511512357

گوشت مرغ منجمد و بسته بندی شده، به صورت لاشه

1511512358

گوشت مرغ منجمد و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده

1511512359

گوشت مرغ منجمد و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه

1511512360

گوشت مرغ عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت لاشه

1511512361

گوشت مرغ عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده

1511512362

گوشت مرغ عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه

1511412363

تولید، عمل آوری و بسته بندی گوشت بوقلمون

1511512364

گوشت بوقلمون تازه و بسته بندی شده، به صورت لاشه

1511512365

گوشت بوقلمون تازه و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده

1511512366

گوشت بوقلمون تازه و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه

1511512367

گوشت بوقلمون منجمد و بسته بندی شده، به صورت لاشه

1511512368

گوشت بوقلمون منجمد و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده

1511512369

گوشت بوقلمون منجمد و بسته بندی شده، به صورت قطعات جداگانه

1511512370

گوشت بوقلمون عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت لاشه

1511512371

گوشت بوقلمون عمل آوری شده و بسته بندی شده، به صورت قطعه قطعه شده