100319 - بیزینس پلن احداث مرکز خدماتی رفاهی برای پرسنل شرکتهای مستقر در قشم

سرمایه و وام لازم ، درآمد ، هزینه ، سود و زیان ، ساخت ، احداث ، راه اندازی و تاسیس طرح کسب و کار احداث مرکز خدماتی رفاهی برای پرسنل شرکتهای مستقر در قشم جهت اخذ مجوز و دریافت وام بانکی

180,000 تومانء

توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.

ـــــــــــ

طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی

احداث مرکز خدماتی رفاهی برای پرسنل شرکتهای مستقر در قشم

مجری طرح :آقای  یوسف احمدی

ـــــــــــ

مقدمه: شرح محصول و خدمات

مرکز خدماتی رفاهی یک مکان است که به ارائه خدمات مختلف برای ارتقاء کیفیت زندگی افراد می‌پردازد، از جمله خدمات فرهنگی، ورزشی، بهداشتی، تفریحی و اجتماعی. این مراکز معمولاً توسط دولت، سازمان‌های غیرانتفاعی یا شرکت‌ها اداره می‌شوند و به عنوان نقطه مرکزی برای ارتباط و تعامل اجتماعی خدمت می‌کنند.

1- مطالعات و تحقیقات بازار

1-1 عوامل اجتماعی و فرهنگی، بومی و منطقه ای و جغرافیایی، سیاسی و قوانین حاکم و محدودیتهای قانونی

احداث مرکز خدماتی رفاهی به عوامل اجتماعی و فرهنگی متعددی بستگی دارد، از جمله:

1. نیازهای اجتماعی: شناخت نیازهای جامعه محلی از جمله فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و تفریحی و ایجاد تأمین این نیازها.

2. فرهنگ محلی: توجه به فرهنگ و سنت‌های محلی در طراحی و ارائه خدمات مرکز.

3. همکاری و مشارکت مردمی: مشارکت جامعه محلی در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای پروژه مرکز خدماتی رفاهی.

4. توسعه اجتماعی: تأثیر مثبت مرکز بر توسعه اجتماعی، افزایش همبستگی اجتماعی و افزایش رفاه افراد.

5. ترویج فرهنگ سالمندی و سلامت: فراهم آوردن فضاها و برنامه‌هایی برای افراد سالمند و ترویج سبک زندگی سالم و فعال.

این عوامل با هم تأثیرگذارند و در طراحی و اجرای مراکز خدماتی رفاهی در نظر گرفته می‌شوند.

عوامل بومی، منطقه‌ای و جغرافیایی نیز در طرح توجیهی احداث مراکز خدماتی رفاهی نقش مهمی دارند:

1. موقعیت جغرافیایی: انتخاب مکان مناسب برای مرکز خدماتی رفاهی که به راحتی قابل دسترسی برای جامعه محلی باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است.

2. شرایط زیست‌محیطی: در نظر گرفتن شرایط زیست‌محیطی منطقه مانند آب و هوا، اقلیم، اکوسیستم و مسائل محیطی در طراحی و ساخت مرکز خدماتی رفاهی.

3. نیازهای بومی و فرهنگی: شناخت نیازها، فرهنگ و سنت‌های بومی و منطقه‌ای در ارائه خدمات مرکز خدماتی رفاهی برای ارتقاء رفاه جامعه.

4. توسعه منطقه‌ای: مراکز خدماتی رفاهی می‌توانند نقش مهمی در توسعه منطقه‌ای ایفا کنند، از جمله ایجاد اشتغال محلی، توسعه اقتصادی و تقویت هویت فرهنگی و اجتماعی منطقه.

5. پتانسیل‌های محلی: بهره‌برداری از پتانسیل‌های محلی مانند منابع طبیعی، فرهنگ و هنر محلی در ارائه خدمات مرکز خدماتی رفاهی.

6. مشارکت محلی: مشارکت فعال جامعه محلی در فرآیند طراحی، اجرا و مدیریت مرکز خدماتی رفاهی برای ارتقاء کیفیت خدمات و افزایش تأثیرگذاری آن در جامعه.

عوامل سیاسی و قوانین حاکم در احداث مراکز خدماتی رفاهی می‌توانند تأثیرگذاری مهمی داشته باشند:

1. قوانین و مقررات محلی: اطلاع از قوانین و مقررات محلی که ممکن است بر احداث و فعالیت مرکز خدماتی رفاهی تأثیر بگذارد، از جمله مقررات ساختمانی، بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی.

2. حمایت سیاسی: حمایت و تأیید سیاسی مورد نیاز می‌تواند برای اختصاص منابع مالی و سیاست‌های حمایتی از مراکز خدماتی رفاهی ضروری باشد.

3. منابع مالی: تأمین منابع مالی برای ساخت، تجهیز و بهره‌برداری از مراکز خدماتی رفاهی از جمله اعتبارات دولتی، پشتیبانی‌های مالی محلی و یا حمایت از طریق بخش خصوصی.

4. مشارکت سیاسی و اجتماعی: داشتن پشتیبانی سیاسی و اجتماعی برای مراکز خدماتی رفاهی می‌تواند تأثیر مهمی در موفقیت و پایداری آنها داشته باشد.

5. محدودیت‌های قانونی: محدودیت‌های قانونی ممکن است شامل مقررات مربوط به استفاده از زمین، تنظیمات ساختمانی، مقررات بهداشت و ایمنی و دیگر مقررات مربوط به فعالیت‌های خاص مرکز باشد.

این عوامل نقش مهمی در فرآیند احداث و مدیریت مراکز خدماتی رفاهی ایفا می‌کنند و لازم است در طراحی و اجرای آنها به دقت مورد بررسی قرار گیرند.

هزینه نوشتن طرح توجیهی

1-2 ویژگیهای خدمات و مقررات حاکم

ویژگی‌های خدمات و مقررات حاکم بر احداث مراکز خدماتی رفاهی ممکن است شامل موارد زیر باشد:

1. تنوع خدمات: ارائه خدمات متنوع و گسترده‌ای در زمینه‌های فرهنگی، ورزشی، بهداشتی، تفریحی و اجتماعی به منظور پاسخگویی به نیازهای گوناگون جامعه.

2. کیفیت خدمات: ارائه خدمات با کیفیت بر اساس استانداردهای معتبر و مقررات بهداشت و ایمنی.

3. دسترسی آسان: موقعیت مناسب و دسترسی آسان برای جامعه محلی به منظور افزایش استفاده و مشارکت افراد.

4. توجه به نیازهای خاص: مراعات نیازهای خاص افراد مانند کودکان، سالمندان، افراد معلول و گروه‌های آسیب‌پذیر دیگر.

5. پایداری مالی: برنامه‌ریزی مالی دقیق برای تأمین منابع مالی برای اجرای و بهره‌برداری پایدار از مرکز خدماتی رفاهی.

6. انطباق با قوانین: رعایت قوانین و مقررات محلی و ملی مربوط به ساخت و بهره‌برداری از مراکز خدماتی رفاهی.

7. شفافیت و مدیریت موثر: فرآیندهای شفاف و مدیریت موثر برای ارائه خدمات بهینه و مدیریت بهینه منابع.

8. مشارکت اجتماعی: ایجاد فرصت‌های مشارکت اجتماعی و شرکت جامعه محلی در فرآیند طراحی، اجرا و ارزیابی مرکز خدماتی رفاهی.

این ویژگی‌ها و مقررات می‌توانند در طراحی و مدیریت مراکز خدماتی رفاهی مؤثر باشند و به بهبود کیفیت خدمات و رفاه جامعه کمک کنند.

1-3 ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات ، عرضه داخلی

در احداث مراکز خدماتی رفاهی، ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات می‌توانند از داخل یا خارج منطقه باشند. این وضعیت به ویژگی‌های مختلفی از جمله نیازها، منابع موجود، و شرایط محیطی و اقتصادی منطقه وابسته است.

۱. ارائه دهندگان داخلی، دریافت کنندگان داخلی: در این حالت، مرکز خدماتی رفاهی برای جامعه محلی ساخته می‌شود و خدمات آن بیشتراز نیازها و فرهنگ محلی استقبال می‌کند. مثلاً، یک مرکز فرهنگی و ورزشی برای جوانان و خانواده‌های محلی.

۲. ارائه دهندگان داخلی، دریافت کنندگان خارجی: مرکزی که به خدمات مختلفی از جمله گردشگری، آموزش و سمینارها، یا رویدادهای ویژه برای بازدیدکنندگان خارجی متمرکز شده باشد.

۳. ارائه دهندگان خارجی، دریافت کنندگان داخلی: برخی مراکز ممکن است با همکاری سازمان‌ها یا شرکت‌های بین‌المللی احداث شوند و خدمات برای جامعه محلی ارائه شود، مانند مراکز آموزش زبان یا مراکز آموزشی و فرهنگی بین‌المللی.

۴. ارائه دهندگان خارجی، دریافت کنندگان خارجی: بعضی مراکز ممکن است به عنوان مقصد گردشگری یا خدمات ویژه برای جامعه‌های خارجی احداث شوند، مثلاً مراکز تفریحی یا بهداشتی برای گردشگران خارجی.

به طور کلی، تعادل میان نیازها و منابع موجود در منطقه، همچنین فرصت‌ها و چالش‌های احتمالی می‌تواند در تصمیم‌گیری در مورد نوع ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات در مرکز خدماتی رفاهی تأثیرگذار باشد.

word طرح توجیهی

شناسنامه مالی طرح :

مجری طرح

آقای

یوسف احمدی

آدرس محل اجرای طرح

جزیره قشم منطقه سلخ

خدمات قابل ارائه

واحد

ظرفیت سالانه

اقامت در سوئیت های اقامتی

دستگاه

3,400

کافی شاپ

نفر

63,000

سرو غذا

پرس

45,000

خدمات پهلوگیری شناورها

سرویس

200

خدمات سرویس حمل و نقل شهری

سرویس

6,000

خدمات نظافت

سرویس

6,000

مساحت زمین مورد نیاز

3,000

متر مربع

مساحت زیر بنا

1,350

متر مربع

هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده)

445,946

میلیون ریال

مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده)

85,946

میلیون ریال

وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت

360,000

میلیون ریال

شاغلین طرح

49

نفر

تولید در نقطه سر به سر

47.60

درصد

نرخ بازده طرح

29.15

درصد

بازگشت سرمایه به سال

4.33

سال

میزان آب مصرفی در سال

2,342

متر مکعب

برق مصرفی در سال

72,000

کیلووات ساعت

گاز مصرفی در سال

129,600

متر مکعب

فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه: شرح محصول و خدمات

5

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

5

1-1 عوامل اجتماعی و فرهنگی ، بومی و منطقه ای و جغرافیایی ، سیاسی و قوانین حاکم و محدودیتهای قانونی

5

1-2 ویژگیهای خدمات و مقررات حاکم

8

1-3 ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات ، عرضه داخلی

9

1-4 رقبا و موفقیت رقبا

10

2 - مطالعات فنی و تکنولوژی تولید

11

2-1 مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح

12

2-2  مشخصات  احداث مرکز خدماتی رفاهی

14

2-3  فرآیند احداث

15

3 مطالعات مالی و اقتصادی

16

3 1) میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش)

16

3 2) هزینه‌های جاری

33

3 - 3) تولیدات و ارزش تولیدات

40

3 4) جدول تحلیل مالی

41

تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر

46

دوره بازگشت سرمایه

47

3 4 4) جدول پیش‌بینی ترازنامه

49

3 4 - 5) ارائه شاخص‌های مالی

50

3 4 - 6) جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد

51

4 1) برنامۀ زمان‌بندی اجرا

52

4 2) زمانبندی اجرا

53

4 - 3) مدت زمان بهره‌برداری

54


اخبار و مقالات