خراسان رضوی

در طول سال های گذشته استان خراسان رضوی بیشتر از همیشه مورد توجه توریست ها و گردشگران قرار گرفته است. این استان بسیاری از توریست ها و گردشگران را در طول هر سال به خود جلب می کند. این منطقه جاذبه های بی شماری را در خود جای گرفته و سرمایه گذاری های بسیاری نیز در سر تا سر شهرها و روستاهای آن انجام شده است.