1002139 - طرح توجیهی احداث کارگاه بسته بندی قطعات یدکی خودرو - سال 1402

طرح توجیهی

150,000 تومانء


توضیحات بیشتر

 

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.

ـــــــــــ

طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی

 

احداث کارگاه بسته بندی قطعات یدکی خودرو

 

مجری طرح : دهیاری روستای سربست

ـــــــــــ

 

شناسنامه مالی طرح :

مجری طرح

دهیاری روستای سربست

آدرس محل اجرای طرح

استان بوشهر شهرستان گناوه

تولیدات طرح

شرح

واحد

میزان بسته بندی در سال

قطعات بسته بندی شده

قطعه

800,000

مساحت  / هزینه سرمایه گذاری /  شاغلین

مساحت زمین مورد نیاز

305

متر مربع

هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده)

14,842

میلیون ریال

مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده)

3,842

میلیون ریال

شاغلین طرح

11

نفر

وام و تسهیلات بانکی

نرخ تسهیلات بانکی

14

درصد

وام و تسهیلات بانکی بلند مدت 5 ساله

11,000

میلیون ریال

میزان درصد وام بانکی از کل سرمایه گذاری 5 ساله

74

درصد

وام و تسهیلات بانکی کوتاه مدت یکساله

46,000

میلیون ریال

درصد تسهیلات بانکی از سرمایه کوتاه مدت

79

درصد

تحلیل مالی طرح

تولید در نقطه سر به سر

39.08

درصد

بازگشت سرمایه به سال

0.88

سال

مصرف سوخت و انرژی

میزان آب مصرفی در سال

914

متر مکعب

برق مصرفی در سال

72,000

کیلووات ساعت

گاز مصرفی در سال

22,680

متر مکعب

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه: شرح خدمات

4

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

7

1-1 قوانین حاکم و محدودیتهای قانونی

7

1-2 واردات

8

1-3 فروشندگان وخریداران محصول

9

2 - مطالعات فنی و تکنولوژی

10

2-1 مزایای فنی و تکنولوژی

10

2-2 مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح

11

2-3 فرآیند ارائه خدمات

12

3 مطالعات مالی و اقتصادی

13

3 1) میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش)

13

3 2) هزینه‌های جاری

23

3 - 3) خدمات و ارزش ارائه خدمات

30

3 4) جدول تحلیل مالی

31

تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر

36

دوره بازگشت سرمایه

37

3 4 4) جدول پیش‌بینی ترازنامه

39

4 1) برنامه زمان‌بندی اجرا

40

4 2) زمانبندی اجرا

41

42