کشور ترکیه

یکی از مهمترین کشورهای خاورمیانه ای به نام ترکیه مشهور است که از شهرت قابل توجهی برخوردار است. موقعیت جغرافیایی این کشور نیز یکی از مهمترین ویژگی های آن به شمار می رود و بر جذابیت آن در میان گردشگران افزوده است. شما می توانید بیشتر از 10000 گونه گیاهی را در این خطه پیدا کنید.