1002053 - طرح توجیهی احداث مزرعه پرورش شترمرغ 3000 قطعه ای و کشت علوفه - سال 1402

طرح توجیهی

150,000 تومانء


توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.

ـــــــــــ

طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی

 

احداث مزرعه پرورش شترمرغ 3000 قطعه ای و کشت علوفه

 

مجری طرح : آقای حجت طواقی

ـــــــــــ

شناسنامه مالی طرح :

مجری طرح

آقای

حجت طواقی

آدرس محل اجرای طرح

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه روستای اکرم آباد

درآمد طرح

محصولات تولیدی

واحد

ظرفیت در سال

گوشت شترمرغ

کیلوگرم

390,000

کود شترمرغ

کیلوگرم

7,800

یونجه

هکتار

195

ذرت علوفه ای

هکتار

550

گندم و جو

هکتار

50

مساحت زمین و زیربنا

مساحت زمین مورد نیاز

480,000

متر مربع

مساحت زیر بنا

146,480

متر مربع

سرمایه گذاری و تسهیلات

هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده)

592,356

میلیون ریال

مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده)

92,356

میلیون ریال

وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت

500,000

میلیون ریال

شاخصهای اقتصادی

شاغلین طرح

21

نفر

تولید در نقطه سر به سر

31.92

درصد

نرخ بازده طرح

30.23

درصد

بازگشت سرمایه به سال

4.12

سال

مصرف سوخت و انرژی

میزان آب مصرفی در سال

295,481

متر مکعب

برق مصرفی در سال

72,000

کیلووات ساعت

گاز مصرفی در سال

437,760

متر مکعب

فهرست مطالب

فهرست مطالب

مقدمه: شرح محصول و خدمات

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

1-1 عوامل اجتماعی و فرهنگی ، بومی و منطقه ای و جغرافیایی ، سیاسی و قوانین حاکم و محدودیتهای قانونی

1-2 صادرات و واردات

1-3 فروشندگان و خریداران محصول

1-4رقبا

2 - مطالعات فنی و تکنولوژی تولید

2-1 اهداف راه اندازی

2-2 مکان یابی

2-3 فرآیند احداث

3 مطالعات مالی و اقتصادی

3 1) میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش)

3 2) هزینه‌های جاری

3 - 3) تولیدات و ارزش تولیدات

3 4) جدول تحلیل مالی

تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر

دوره بازگشت سرمایه

3 4 4) جدول پیش‌بینی ترازنامه

3 4 - 5) ارائه شاخص‌های مالی

3 4 - 6) جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد

4 1) برنامۀ زمان‌بندی اجرا

4 2) زمانبندی اجرا

4 - 3) مدت زمان بهره‌برداری