1002024 - طرح توجیهی تولید سیفتی باکس - سال 1402

طرح توجیهی

150,000 تومانء

توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.

ـــــــــــ

طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی

 

تولید سیفتی باکس

 

مجری طرح : آقای محمد سمغانی نژاد

ـــــــــــ

شناسنامه مالی طرح :

مجری طرح

آقای

محمد سمغانی نژاد

آدرس محل اجرای طرح

شهر آبادان

محصولات تولیدی

واحد

ظرفیت تولید سالانه

سیفتی باکس ( Safety Box) 2 لیتری با وزن215 گرم

عدد

388,800

سیفتی باکس ( Safety Box) 5 لیتری با وزن 355 گرم

عدد

388,800

سیفتی باکس ( Safety Box)  12لیتری با وزن 550 گرم

عدد

388,800

مساحت زمین مورد نیاز

2,000

متر مربع

مساحت زیر بنا

920

متر مربع

هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده)

200,076

میلیون ریال

مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده)

40,076

میلیون ریال

وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت

160,000

میلیون ریال

شاغلین طرح

500

نفر

تولید در نقطه سر به سر

48.81

درصد

نرخ بازده طرح

37.43

درصد

بازگشت سرمایه به سال

3.56

سال

میزان آب مصرفی در سال

10,421

متر مکعب

برق مصرفی در سال

180,000

کیلووات ساعت

گاز مصرفی در سال

44,160

متر مکعب

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه: شرح محصول و خدمات

5

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

6

1-1 عوامل اجتماعی و فرهنگی

6

1-2ویژگی های محصول میزان

7

1-3 فروشندگان و خریداران محصول

8

1-4 میزان تولید داخل

8

1-5 رقبا

9

2 - مطالعات فنی و تکنولوژی تولید

10

2-1 مزایای فنی و تکنولوژی

10

2-2 مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح

11

2-3 مشخصات محصول

12

2-4 فرآیند تولید

13

3 مطالعات مالی و اقتصادی

14

3 1) میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش)

14

3 2) هزینه‌های جاری

27

3 - 3) تولیدات و ارزش تولیدات

34

3 4) جدول تحلیل مالی

35

تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر

40

دوره بازگشت سرمایه

41

3 4 4) جدول پیش‌بینی ترازنامه

43

3 4 - 5) ارائه شاخص‌های مالی

44

3 4 - 6) جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد

45

4 1) برنامۀ زمان‌بندی اجرا

46

4 2) زمانبندی اجرا

47

4 - 3) مدت زمان بهره‌برداری

48


اخبار و مقالات