1001350 - طرح توجیهی خرید ، پرس و خرد کردن ضایعات شهری - سال 1402

طرح توجیهی

150,000 تومانء


توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم

 

کسي که از تحصيل روزي حلال (در هر کاري که باشد) شرم نکند، زندگي او کم‌ هزينه، خاطرش آسوده و خانواده‌اش در نعمت و آسايش به سر خواهند برد.

ـــــــــــ

 

طرح بیزینس پلن و طرح کسب و کار با توجیه فنی مالی و اقتصادی

 

خرید ، پرس و خرد کردن ضایعات شهری

 

 

مجری طرح : عیسی دردمند

ـــــــــــ

شناسنامه مالی طرح :

 

مجری طرح

آقای

عیسی دردمند

آدرس محل اجرای طرح

هرمزگان بندر عباس هر رویدر

محصولات تولیدی

میزان محصول جمع آوری شده در سال

سود حاصل از جمع آوری و پرس ضایعات شهری

3,000

تن

مساحت زمین مورد نیاز

2,800

متر مربع

مساحت زیر بنا

80

متر مربع

هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحا نشده)

32,771

میلیون ریال

مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده)

6,771

میلیون ریال

وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت

26,000

میلیون ریال

شاغلین طرح

5

نفر

تولید در نقطه سر به سر

28.94

درصد

نرخ بازده طرح

29.03

درصد

بازگشت سرمایه به سال

3.58

سال

میزان آب مصرفی در سال

496

متر مکعب

برق مصرفی در سال

96,000

کیلووات ساعت

گاز مصرفی در سال

2,500

متر مکعب

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه

5

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

5

1-1 عوامل اجتماعی و فرهنگی ، بومی و منطقه ای و جغرافیایی ، سیاسی و قوانین حاکم و محدودیتهای قانونی

5

1-2 ویژگی های محصول میزان ، صادرات و واردات ، عوامل تاثیر گذار بر صادرات و واردات ، قوانین و مقررات حاکم بر صادرات و واردات

6

1-3 فروشندگان و خریداران محصول ، تولید و عرضه داخلی ، میزان فروش محصول

6

1-4 میزان عرضه و تقاضا ، میزان تولید و مصرف داخل ، روند تولید و مصرف گذشته ، فعلی و آینده

7

1-5 رقبا و موفقیت رقبا ، واسطه ها ، کانالهای توزیع و نحوه فروش ، محصولات جانشین

7

1-6 رفتار مصرف کننده، ثبات بازار و عرضه و تقاضا، قيمتها و تفکیک بازار

8

2 - مطالعات فنی و تکنولوژی تولید

8

2-1 مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح

8

2-2 مشخصات محصول

9

2-3 تکنولوژی به کار رفته در تولید

9

2-4 روش و نحوه تولید

10

2-5 ظرفیت و میزان تولید

10

2-6 فرآیند تولید

10

3 مطالعات مالی و اقتصادی

12

3 1) میزان سرمایهگذاری (ثابت و در گردش)

12

3 2) هزینههای جاری

25

3 - 3) تولیدات و ارزش تولیدات

32

3 4) جدول تحلیل مالی

33

تحلیل و درصد فروش در نقطه سربهسر

39

دوره بازگشت سرمایه

40

3 4 4) جدول پیشبینی ترازنامه

42

3 4 - 5) ارائه شاخصهای مالی

43

3 4 - 6) جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد

44

4 1) برنامۀ زمانبندی اجرا

45

4 2) زمانبندی اجرا

46

4 - 3) مدت زمان بهرهبرداری

47

 

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

یکی از بهترین طرح های اقتصادی که در سال های اخیر معرفی شده است، طرح خدمات مربوط به ضایعات شهری است که در میان مردم با توجه بسیار زیادی رو به رو شده است. در این طرح اقتصادی بهترین خدمات خرید و فروش و پرس ضایعات در دسترس مشتریان قرار می گیرد. از این رو با استقبال بالایی رو به رو شده و در میان صنعتگران به محبوبیت می رسد. ضایعات شهری در طول هر سال بسیاری از نیازهای صنعتی را برآورده می سازند. در صورتی که از این ضایعات به درستی استفاده شود، بخش اعظمی از تامین نیازهای صنعتی تامین می شود. به همین خاطر این طرح های تجاری و اقتصادی با استقبال بالایی رو به رو شده اند. در خصوص احداث این طرح صنعتی باید به مطالعات و تحقیقات مربوط به آن نیز توجه ویژه ای داشته باشید. تحقیقات و بررسی های انجام شده در این حیطه تعیین کننده کیفیت اجرای این طرح های اقتصادی و تجاری خواهند بود. به این ترتیب اهمیت ویژه ای در این زمینه دارند. برای اجرای این تحقیقات از روش های میدانی و بررسی داده های اخیر استفاده می کنند.

 

عوامل اجتماعی و فرهنگی، بومی و منطقه ای و جغرافیایی، سیاسی و قوانین حاکم و محدودیتهای قانونی

هر طرح اقتصادی در یک منطقه واحد اجرا می شود. به همین خاطر باید به ویژگی های منطقه و مزایای اجرای هر یک از این طرح ها در منطقه مذبور دقت داشته باشید. هر یک از این مناطق از ویژگی های جغرافیایی و بومی به خصوصی برخوردار هستند. عوامل فرهنگی و اجتماعی مربوطه تعیین کننده نحوه فعالیت در این عرصه است. از این رو باید این عوامل را در راستای اجرای هر چه بهتر و دقیق تر طرح پیش رو مد نظر قرار دهید. در این زمینه قوانین حاکم بر مجموعه های تولیدی و سیاست های موجود در این عرصه نیز بسیار مهم بوده و در معر   ض توجه صنعتگران قرار می گیرند. رعایت هر چه بیشتر و بهتر قوانین موجود در این عرصه از بروز مشکلات آتی به شدت پیشگیری خواهد کرد. شما می توانید سیاست های موجود را بررسی کنید و بر این اساس بهترین تصمیم گیری را لحاظ کنید.

 ویژگی های محصول میزان ، صادرات و واردات ، عوامل تاثیر گذار بر صادرات و واردات ، قوانین و مقررات حاکم بر صادرات و واردات

برخی از محصولات در این حیطه به صارات می رسند. بدیهی است که برای اجرای این طرح ها باید به میزان صادرات و نیازهای خارجی به این محصولات دقت  داشته باشید. این عوامل تاثیر گذار بر روند خرید و فروش محصولات سود اجرایی پروژه شما را تعیین می کنند. عوامل تاثیر گذار بر واردات و صادرات نیز در این طرح ها به دقت بررسی می شوند. همچنین قوانینی در هر یک از این عرصه های صادراتی وجود دارند که روند فعالیت های شما را مشخص می کنند.

 

فروشندگان و خریداران محصول، تولید و عرضه داخلی، میزان فروش محصول

میزان فروش هر یک از این محصولات به خریداران آن بستگی دارد. شما باید مشتریان خود را در این طرح ها مشخص کرده و میزان فروش داخلی و خارجی را تعیین کنید. به این ترتیب تولید و عرضه در داخل کشور به بهترین نحو اجرا می گردد. شما می توانید ظرفیت مورد نیاز مشتریان را به خدمات موجود در این مرکز مشخص کرده و بر این اساس برنامه ریزی های لازم را در راستای اجرای هر چه بهتر و دقیق تر پروژه مذکور انجام دهید.

 

میزان عرضه و تقاضا، میزان تولید و مصرف داخل، روند تولید و مصرف گذشته، فعلی و آینده

میزان عرضه و تقاضای مشتریان در خصوص این خدمات یک اصل تعیین کننده است که باید پیش از هر چیز به این موارد مهم و کاربردی دقت داشته باشید. مصرف داخلی هر یک از این اقلام و روند تولید آن ها به شدت بر سود به دست آمده از بخش های مختلف آن تاثیر می گذارد. شما باید برآورد دقیقی در خصوص مصارف موجود از این محصولات و خدمات به دست آورید و پس از انجام بررسی های دقیق به انجام فعالیت های مربوطه در این عرصه بپردازید.

 

رقبا و موفقیت رقبا، واسطه ها، کانال های توزیع و نحوه فروش، محصولات جانشین

رقبای این طرح اقتصادی هر یک نقش تعیین کننده ای در این زمینه دارند و بررسی عملکرد و فعالیت های آن نقش کلیدی در خصوص پیشرفت و توسعه این فعالیت ها دارد. د این زمینه باید حتما به کانال های خرید و فروش و توزیع محصولات خود توجه داشته باشید. بررسی واسطه های موجود نیز به شما کمک می کند که فعالیت خود را با هزینه های کمتری برای مشتریان انجام دهید. در نتیجه رضایت آن ها را بیشتر و بهتر به دست می آورید و بر تعداد مشتریان خود به صورت روزانه می افزایید. این مسئله به شما کمک می کند که رقابت بهتری در بازارهای پر نوسان کنونی داشته باشید.

 

رفتار مصرف کننده، ثبات بازار و عرضه و تقاضا، قيمت‌ها و تفکیک بازار

رفتارهای مصرف کنندگان در مواجهه با هر یک از این محصولات نقش تعیین کننده ای در این خصوص دارد. شما باید به میزان تقاضای آن ها در بازارهای فروش توجه داشته باشید. میزان تقاضای مشتریان تعیین کننده ثبات بازارهای اقتصادی و تجاری مربوطه خواهد بود. توصیه می کنیم، قیمت های موجود در بازارهای را به دقت تفکیک کرده و بر این اساس فعالیت های تجاری و اقتصادی خود را پیش ببرید.