خط تولید اسانس گيري و توليد عرقيات انواع گل و گياهان ، استخراج عصاره و ماده موثره گياهان و روغن معطر و گلاب

هزینه راه اندازی ، قیمت ، شرایط راه اندازی ، قیمت دستگاه ، سرمایه لازم ، صفر تا صد ، سود ، فروش و راه اندازی ماشین آلات خط تولید اسانس گيري و توليد عرقيات انواع گل و گياهان ، استخراج عصاره و ماده موثره گياهان و روغن معطر و گلاب


توضیحات بیشتر

تجهیزات و ماشین آلات صنعتی > خط تولید اسانس گيري و توليد عرقيات انواع گل و گياهان ، استخراج عصاره و ماده موثره گياهان و روغن معطر و گلاب

اسانس گیری و تولید عرقیات انواع گل و گیاهان، استخراج عصاره و ماده مؤثره گیاهان، روغن معطر و گلاب فرآیندی تخصصی است که شامل مراحل مختلفی می‌باشد.

قیمت لیست تجهیزات لازم برای اسانس گيري و توليد عرقيات انواع گل و گياهان، استخراج عصاره و ماده مو ثره گياهان و روغن معطر و گلاب.تاریخ به روز رسانی : سال 1403

ردیف

تجهیزات

توضیحات

کاربرد،تعداد

قیمت (میلیون ریال)

1

دیگ عصاره گیری MFE

سيستم کامل چند کاره عصاره و اسانس ديناميک 250 ليتري

 

براي اسانس گيري و توليد عرقيات انواع گل و گياهان، استخراج عصاره و ماده مو ثره گياهان و روغن معطر و گالب

6,200

ديگ سه جداره عصاره به تنهايي بدون فيلتر ، تقطير و روغن گير)250 ليتري( استاتيک

سيستم توانايي توليد 1 بچ طي هر 0 تا 26 ساعت کاري را دارد.در مورد گل محمدي بطور مثال ميزان آب الزم )چنانچه حالل آب باشد( 3 تا 0 برابر وزن گل است.يعني بطور مثال به 06 کيلو گل تا 106 کيلوگرم آب اضافه ميشود و سيستم مناسب براي بچ 06 کيلويي 366 تا 106 ليتري ميباشد.از 0 کيلو گل محمدي بطور تقريبي يک گرم اسانس روغني بدست مي آيد.

 

4,200

سيستم کامل چند کاره عصاره و اسانس ديناميک 500 ليتري

مخزن اصلي عصاره گيري با استانداردهاي HACCP-CE-GMP ومخازن تحت فشار ساخته شده است واز داخل و بيرون با 206 گرين کامالً پوليش و براساس استانداردهاي GMP مي باشد. سيستم شامل مخزن دو جداره اصلي و دريچه تخليه مي باشد. سيستم کامل داراي کندانسور,کولر و سپراتور آب وروغن وفيلتر است.

 

8,000

ديگ عصاره بدون فيلتر ، تقطير و روغن گير) 500 ليتري( استاتيک

   

5,700

سيستم کامل چند کاره عصاره و اسانس ديناميک 2000 ليتري

   

13,200

سيستم کامل چند کاره عصاره و اسانس ديناميک 5000 ليتري

   

23,000

2

1 -مخزن عصاره گيري 500 ليتري )استاتيک(3 جداره

مخزن اصلي عصاره گيري از جنس استنلس استيل منطبق با استانداردهاي صنايع غذايي و دارويي است واز داخل و بيرون با 206 گرين کامالً پوليش مي شود. سيستم شامل مخزن دو جداره و دريچه تخليه مواد جامد مي باشد. ارتفاع کل مخزن 1666 ميليمتر قطر آن 016 ميليمتر ضخامت جداره داخلي 0 و جداره خارجي 3 ميباشد.وزن تقريبي مخزن 366 کيلوگرم است.

براي عصاره گيري از گياهان بکمک حلال

1,300

3

مخزن ذخيره 5000 ليتري

از ورق 3 استنلس استيل 320 به قطر 2006 و ارتفاع 1766 بوزن 016 کيلوگرم و کليه جوشها با آرگون يا SMAW وکليه سطوح داخلي وخارجي کامال پوليش مي شود . ) تا 206 گرين (. مخزن داراي دريچه منهول از نوع کامال سيل با خروسک ميباشد .

یک دستگاه

2,000

4

RIN6

بطري شوي 0 نازله تمام اتوماتيک براي شستشوئي جار و بطري از جنس پالستيک يا شيشه اي . اپراتور ظررو را در ابتداي کانواير قرار مي دهد و ماشين پس از متوقف کردن ظرو 0 عردد ظرر را گرفتره و برا دوران 206 درجه از روي کانواير حرکت ميدهد و روي نازلهاي پاشش قرار ميدهد . ظرو با فشرار آب داخرل يرک مخرزن استنلس استيل که توسط يک پمپ سانتريفوژ استنلس استيل تامين ميشود شستشو شرده و مدردداً بره روي کانواير بر ميگردند. در مسير سيرکوالسيون آب از فيلتر PP براي فيلتراسيون ذرات جامد استفاده ميشود . آب داخل وان پس از يک يا دو شيفت کار تخليه و مددداً وان با آب پر ميشود. بصورت سفارشي امکان اضافه نمودن المنت حرارتي روي وان براي گرم کردن آب نيز ميباشد.

یک دستگاه

2,000

5

پرکن وزني مايعات CW6000

شش نازله تمام اتوماتيک براي پر کردن بطري از 200cc تا 5.1 ليتري با سيستم ثقلري . ماشرين قرادر اسرت مايعات رقيق مانند آب، عرقيات يا شير را داخل بطري و تا زير رزوه درب آن پر کند . نازلها هنگام پرکردن داخل ظر قرار مي گيرند و صر نظر از حدم ظر قبل از آنکه کليه ظرو کامال پر شوند ظرو جديرد زيرر نرازل منتقل نمي شوند. سرعت ماشين بطورالکترونيکي و پيوسته قابل تغيير است.کليه قسمتهاي در تمراس برا مرواد استنلس استيل و کليه اتصاالت بشکل مهره ماسوره ومنطبق با استانداردهاي صنايع غذايي مري باشرد ماشرين بطور استاندارد داراي 3 متر کانواير با بدنه استنلس استيل و موتور گيربکس مستقل برا تروان 5hp.0 ماشرين همچنين داراي کلکتور استنلس استيل 206 ليتري با کنترل سطح است. سرعت ميانگين 2066 بطري يک ليتري در ساعت مصر هواي فشرده 706 ليتر در ساعت ابعاد بدون کانواير 066*066*2066 3

یک دستگاه

1,600

6

ماشين دربند تمام اتوماتيک پيچي CAPR

براي دربندي تمام اتوماتيک ظرو پت، شامل کاسه روتاري و شوت برراي انتقرال اتوماتيرک درب روي ظرر ، اسپراکت براي انتقال ظرو از کانواير زير کله گي دربند مطابق بروشورپيوست ماشين به طور استاندارد داراي 1 متر کانواير با بدنه استنلس استيل و موتور گيربکس مستقل به توان 5hp.0 ميباشد.

یک دستگاه

1,500

7

ماشين برچسب زني پشت برچسب دار ظرو گرد مدل SAR

مناسب براي انواع ظرو گرد و شيشه اي ، پالستيکي و فلزي قابليت تنظيم ساده براي انواع ظرو ،داراي کاور استنلس استيل هد ليبل زن با DC موتور ،سنسور نوري کنترل PLC . ماشين براي توليد متوسط مناسب مي باشد .قابليت تنظيم محل بر چسب با ارتفاع و زاويه قابليت قرار گرفتن در ادامه خطوط موجود .

یک دستگاه

1,500

8

ميز گردان پخش و جمع کننده

براي توزيع ظرو در ابتداي خط و جمع آوري آنها در انتهاي خط. قطر ميز يک متر وتمام قسمتهاي در تماس با ظر آن از جنس استنلس استيل مي باشد.

یک دستگاه

310

9

ماشين شيرينک پک مدل SHN

ظرفیت 250 بسته در ساعت.وزن 240 کیلوگرم

یک دستگاه

1,200

در ادامه به صورت کلی مراحل این فرآیند را توضیح می‌دهیم:

 ۱. جمع‌آوری و آماده‌سازی مواد اولیه

ابتدا باید گل‌ها و گیاهان مناسب را جمع‌آوری کنید. این گیاهان باید تازه و با کیفیت بالا باشند. پس از جمع‌آوری، مواد اولیه شسته و پاک‌سازی می‌شوند تا از هر گونه آلودگی پاک شوند.

 ۲. روش‌های اسانس گیری

اسانس گیری می‌تواند به روش‌های مختلفی انجام شود. از مهمترین روش‌های اسانس گیری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 تقطیر با بخار

- روش کار: در این روش، بخار آب از میان مواد گیاهی عبور داده می‌شود. بخار همراه با اسانس از گیاهان خارج شده و سپس در یک کندانسور (سردکن) به مایع تبدیل می‌شود.

- مزایا: این روش برای اکثر گیاهان مناسب است و اسانس‌های با کیفیت بالا تولید می‌کند.

 فشار سرد

- روش کار: در این روش، با اعمال فشار مکانیکی به مواد گیاهی (مانند پوست مرکبات)، اسانس از آن‌ها خارج می‌شود.

- مزایا: این روش بیشتر برای گیاهان و میوه‌های حاوی روغن‌های فرار مانند مرکبات کاربرد دارد.

 استخراج با حلال

- روش کار: در این روش، از حلال‌های شیمیایی مانند الکل برای استخراج اسانس‌ها استفاده می‌شود. پس از استخراج، حلال از اسانس جدا می‌شود.

- مزایا: این روش برای گیاهانی که اسانس آن‌ها به سختی استخراج می‌شود مناسب است.

 ۳. تولید عرقیات

عرقیات گیاهی از تقطیر مستقیم گل‌ها و گیاهان با آب به دست می‌آیند. در این روش، مواد گیاهی همراه با آب در دیگ تقطیر قرار گرفته و به جوش آورده می‌شوند. بخار حاصل از تقطیر که حاوی عصاره‌های گیاهی است، جمع‌آوری و سرد می‌شود تا به مایع تبدیل شود.

 ۴. استخراج عصاره و ماده مؤثره گیاهان

برای استخراج عصاره‌ها و مواد مؤثره گیاهان، معمولاً از روش‌های زیر استفاده می‌شود:

- استخراج با حلال: استفاده از حلال‌های آبی یا آلی برای جدا کردن مواد مؤثره.

- فشار بالا: استفاده از فشار بالا برای استخراج مواد.

- سوپرکرایتیکال: استفاده از دی‌اکسید کربن در حالت فوق بحرانی برای استخراج.

 ۵. تولید روغن‌های معطر

روغن‌های معطر از طریق فرآیندهای اسانس گیری به دست می‌آیند. این روغن‌ها معمولاً از تقطیر با بخار یا استخراج با حلال تهیه می‌شوند و سپس در ظروف مناسب نگهداری می‌شوند.

 ۶. تولید گلاب

گلاب از تقطیر گل محمدی (رز داماسکنا) با آب به دست می‌آید. در این فرآیند، گل‌ها در آب جوشانده می‌شوند و بخار حاصل جمع‌آوری و سرد می‌شود تا گلاب به دست آید.

 تجهیزات مورد نیاز

- دیگ تقطیر

- کندانسور

- تجهیزات جمع‌آوری بخار

- تجهیزات فشار سرد

- تجهیزات استخراج با حلال

- ظروف نگهداری

خط تولید پوشک شورتی ، خط تولید آب معدنی

راه‌اندازی یک کارخانه یا کارگاه اسانس‌گیری و تولید عرقیات گیاهی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تامین تجهیزات مناسب و منابع مالی کافی است. در زیر به مراحل کلی راه‌اندازی و تخمین هزینه‌های مربوطه پرداخته شده است:

 مراحل راه‌اندازی کارخانه یا کارگاه

1. تحقیق و برنامه‌ریزی

   - بررسی بازار و تقاضا برای محصولات.

   - شناسایی رقبا و تحلیل نقاط قوت و ضعف آنها.

   - تعیین نوع و حجم تولیدات.

   - انتخاب مکان مناسب برای کارخانه یا کارگاه.

2. ثبت و مجوزها

   - ثبت شرکت و اخذ مجوزهای لازم از سازمان‌های مربوطه (مانند وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی و محیط زیست).

   - اخذ مجوزهای بهداشتی و استانداردهای کیفی.

3. تهیه مکان

   - اجاره یا خرید زمین و ساختمان مناسب.

   - طراحی و ساخت بخش‌های مختلف کارخانه (مانند بخش‌های تولید، بسته‌بندی، انبار و اداری).

4. تجهیزات و ماشین‌آلات

   - خرید و نصب تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز برای فرآیندهای تقطیر، استخراج، بسته‌بندی و نگهداری.

5. تأمین مواد اولیه

   - قرارداد با تأمین‌کنندگان گل‌ها و گیاهان مورد نیاز.

   - برنامه‌ریزی برای تأمین مستمر و با کیفیت مواد اولیه.

6. استخدام و آموزش پرسنل

   - استخدام نیروی انسانی متخصص و آموزش آن‌ها.

   - تشکیل تیم‌های تولید، کنترل کیفیت، بازاریابی و فروش.

7. راه‌اندازی تولید آزمایشی

   - شروع تولید آزمایشی برای اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات و ماشین‌آلات.

   - کنترل کیفیت و رفع اشکالات احتمالی.

8. بازاریابی و فروش

   - تدوین استراتژی‌های بازاریابی.

   - تبلیغات و معرفی محصولات به بازار.

   - ایجاد شبکه فروش و توزیع.

 هزینه‌های تخمینی

 1. هزینه‌های ثابت

- زمین و ساختمان: بسته به محل و متراژ، قیمت‌ها متغیر هستند. برای کارگاه کوچک، هزینه اجاره یا خرید می‌تواند بین ۵۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان باشد.

- تجهیزات و ماشین‌آلات: هزینه خرید تجهیزات مانند دیگ تقطیر، کندانسور، تجهیزات بسته‌بندی و غیره می‌تواند بین ۱ تا ۵ میلیارد تومان باشد.

- مجوزها و ثبت شرکت: هزینه‌های اداری و قانونی حدود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان.

- تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت: حدود ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان.

 2. هزینه‌های جاری

- مواد اولیه: بسته به نوع گیاه و میزان تولید، هزینه تأمین مواد اولیه متغیر است.

- حقوق و دستمزد: بسته به تعداد پرسنل و تخصص آن‌ها، می‌تواند بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان در ماه باشد.

- هزینه‌های انرژی و آب: حدود ۵ تا ۲۰ میلیون تومان در ماه.

- هزینه‌های بازاریابی و تبلیغات: حدود ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان در ماه.

 نکات مهم

- بهره‌گیری از مشاوران متخصص در زمینه تولید و بازاریابی می‌تواند به موفقیت کسب‌وکار شما کمک کند.

- به‌روز نگه‌داشتن تجهیزات و آموزش مستمر پرسنل برای بهبود کیفیت محصولات ضروری است.

- توجه به استانداردهای بهداشتی و زیست‌محیطی برای جلب اعتماد مشتریان و افزایش بازارپسندی محصولات اهمیت دارد.

با در نظر گرفتن این مراحل و هزینه‌ها، می‌توانید یک کارخانه یا کارگاه تولید اسانس و عرقیات گیاهی را راه‌اندازی کرده و وارد بازار شوید.

راه‌اندازی یک واحد تولیدی برای اسانس‌گیری و تولید عرقیات گیاهی، استخراج عصاره و مواد مؤثره گیاهان، روغن‌های معطر و گلاب، مستلزم رعایت مجموعه‌ای از شرایط و مراحل قانونی، فنی و مدیریتی است. در ادامه، شرایط لازم برای راه‌اندازی این کسب‌وکار به تفصیل بیان شده است:

 1. شرایط قانونی و اخذ مجوزها

1. ثبت شرکت:

   - ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها و اخذ شماره ثبت.

   - تعیین نوع شرکت (مثلاً سهامی خاص، مسئولیت محدود).

2. مجوزهای بهداشتی:

   - اخذ پروانه بهداشتی از وزارت بهداشت و درمان.

   - اخذ مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو.

3. مجوزهای محیط زیستی:

   - اخذ مجوز از سازمان محیط زیست برای رعایت استانداردهای زیست‌محیطی.

4. مجوز جهاد کشاورزی:

   - اخذ مجوزهای لازم از وزارت جهاد کشاورزی برای تولید و فرآوری محصولات کشاورزی.

 2. انتخاب مکان مناسب

1. مکان و ساختمان:

   - مکان باید دارای دسترسی آسان به منابع آب و برق باشد.

   - دارای فضای کافی برای تولید، بسته‌بندی، انبار و دفاتر اداری.

   - در مناطق صنعتی یا نیمه صنعتی که باعث ایجاد مزاحمت برای محیط زیست نشود.

2. زیرساخت‌ها:

   - تأمین منابع آب، برق و گاز به مقدار کافی.

   - سیستم‌های تهویه مناسب و کنترل دما.

 3. تجهیزات و ماشین‌آلات

1. تجهیزات تقطیر:

   - دیگ‌های تقطیر و کندانسور برای استخراج اسانس.

   - تجهیزات استخراج با بخار یا فشار سرد.

2. تجهیزات استخراج عصاره:

   - تجهیزات استخراج با حلال.

   - تجهیزات استخراج با استفاده از فشار بالا یا فوق بحرانی.

3. تجهیزات بسته‌بندی:

   - دستگاه‌های بسته‌بندی عرقیات، روغن‌ها و عصاره‌ها.

   - ظروف مناسب برای نگهداری و بسته‌بندی.

 4. تأمین مواد اولیه

1. تأمین گیاهان و گل‌ها:

   - قرارداد با تأمین‌کنندگان محلی برای تأمین مستمر و با کیفیت مواد اولیه.

   - ایجاد مزرعه‌های کشاورزی برای تولید گیاهان مورد نیاز در صورت امکان.

 5. استخدام و آموزش پرسنل

1. استخدام نیروی متخصص:

   - متخصصان شیمی، کشاورزی، و مهندسان فرآوری.

   - نیروی کار ماهر برای کار با تجهیزات و ماشین‌آلات.

2. آموزش پرسنل:

   - برگزاری دوره‌های آموزشی برای افزایش مهارت‌های پرسنل.

   - آموزش نحوه کار با تجهیزات و رعایت استانداردهای بهداشتی.

 6. کنترل کیفیت

1. آزمایشگاه کنترل کیفیت:

   - ایجاد آزمایشگاه برای بررسی کیفیت محصولات تولیدی.

   - انجام تست‌های شیمیایی و میکروبی برای اطمینان از سلامت محصولات.

2. رعایت استانداردها:

   - پیروی از استانداردهای ملی و بین‌المللی در تولید محصولات.

   - استفاده از مواد اولیه با کیفیت و رعایت اصول بهداشتی در فرآیند تولید.

 7. بازاریابی و فروش

1. تحقیقات بازار:

   - بررسی نیازها و ترجیحات بازار هدف.

   - شناسایی رقبا و تحلیل نقاط قوت و ضعف آنها.

2. استراتژی بازاریابی:

   - تبلیغات و معرفی محصولات به مشتریان.

   - ایجاد شبکه توزیع و فروش.

3. بسته‌بندی و برندینگ:

   - طراحی بسته‌بندی جذاب و مناسب برای محصولات.

   - ایجاد برند قوی و معتبر.

 نکات مهم

- پایداری و محیط زیست: رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و استفاده از روش‌های تولید پایدار.

- تنوع محصولات: ارائه محصولات متنوع برای جذب مشتریان مختلف.

- کیفیت محصول: توجه ویژه به کیفیت محصولات تولیدی برای جلب اعتماد و رضایت مشتریان.

راه‌اندازی و انجام صفر تا صد فرآیند اسانس‌گیری و تولید عرقیات انواع گل و گیاهان، استخراج عصاره و مواد مؤثره گیاهان و تولید روغن‌های معطر و گلاب نیازمند انجام مراحل دقیق و رعایت اصول فنی و بهداشتی است. در ادامه به تفصیل مراحل این فرآیندها را توضیح می‌دهیم:

 1. جمع‌آوری و آماده‌سازی مواد اولیه

1. انتخاب گیاهان مناسب:

   - شناسایی گیاهان و گل‌های مناسب برای استخراج اسانس و عرقیات.

   - انتخاب گیاهان با کیفیت و تازه برای دستیابی به محصول نهایی با کیفیت بالا.

2. شستشو و پاکسازی:

   - شستشو و پاکسازی گیاهان و گل‌ها از خاک و آلودگی‌ها.

   - خشک کردن گیاهان تا حد مطلوب برای جلوگیری از خراب شدن مواد اولیه.

 2. روش‌های اسانس‌گیری

 2.1. تقطیر با بخار

1. تجهیزات مورد نیاز:

   - دیگ تقطیر.

   - کندانسور (مبدل حرارتی).

   - تجهیزات جمع‌آوری اسانس.

2. مراحل کار:

   - قرار دادن مواد گیاهی در دیگ تقطیر.

   - عبور بخار آب از میان مواد گیاهی.

   - جمع‌آوری بخار همراه با اسانس و سرد کردن آن در کندانسور.

   - جدا کردن اسانس از آب.

 2.2. فشار سرد

1. تجهیزات مورد نیاز:

   - دستگاه‌های فشار سرد.

2. مراحل کار:

   - اعمال فشار مکانیکی به مواد گیاهی (معمولاً پوست مرکبات) برای استخراج اسانس.

   - جمع‌آوری و فیلتر کردن اسانس استخراج شده.

 2.3. استخراج با حلال

1. تجهیزات مورد نیاز:

   - مخازن استخراج.

   - تجهیزات تبخیر حلال.

2. مراحل کار:

   - اضافه کردن حلال (معمولاً الکل) به مواد گیاهی.

   - جدا کردن اسانس‌ها و مواد مؤثره توسط حلال.

   - تبخیر حلال و جمع‌آوری اسانس خالص.

 3. تولید عرقیات گیاهی

1. تجهیزات مورد نیاز:

   - دیگ تقطیر.

   - کندانسور.

2. مراحل کار:

   - قرار دادن مواد گیاهی همراه با آب در دیگ تقطیر.

   - جوشاندن مخلوط و عبور بخار از کندانسور.

   - جمع‌آوری بخار تقطیر شده و سرد کردن آن برای تولید عرقیات.

 4. استخراج عصاره و مواد مؤثره گیاهان

1. تجهیزات مورد نیاز:

   - مخازن استخراج.

   - سیستم‌های فشار بالا.

   - تجهیزات سوپرکرایتیکال.

2. مراحل کار:

   - انتخاب روش مناسب (استخراج با حلال، فشار بالا، سوپرکرایتیکال).

   - استخراج عصاره و مواد مؤثره از گیاهان.

   - جداسازی و خالص‌سازی مواد استخراج شده.

 5. تولید روغن‌های معطر

1. تجهیزات مورد نیاز:

   - تجهیزات تقطیر با بخار یا استخراج با حلال.

2. مراحل کار:

   - انتخاب روش مناسب برای استخراج روغن‌های معطر.

   - انجام فرآیند استخراج و جمع‌آوری روغن‌های معطر.

   - خالص‌سازی و بسته‌بندی روغن‌های معطر.

 6. تولید گلاب

1. تجهیزات مورد نیاز:

   - دیگ تقطیر.

   - کندانسور.

2. مراحل کار:

   - قرار دادن گل محمدی در دیگ تقطیر.

   - اضافه کردن آب و جوشاندن مخلوط.

   - عبور بخار از کندانسور و جمع‌آوری گلاب.

 7. کنترل کیفیت

1. آزمایشگاه کنترل کیفیت:

   - انجام تست‌های شیمیایی و میکروبی روی محصولات.

   - اطمینان از رعایت استانداردهای بهداشتی و کیفی.

2. بسته‌بندی:

   - استفاده از بسته‌بندی‌های مناسب و بهداشتی.

   - برچسب‌گذاری دقیق محصولات.

 8. بازاریابی و فروش

1. تحقیقات بازار:

   - تحلیل بازار هدف و نیازهای مشتریان.

   - شناسایی رقبا و تحلیل بازار.

2. تبلیغات و معرفی محصول:

   - استفاده از روش‌های مختلف تبلیغات (آنلاین و آفلاین).

   - شرکت در نمایشگاه‌ها و رویدادهای مرتبط.

3. شبکه توزیع:

   - ایجاد شبکه توزیع مناسب.

   - همکاری با فروشگاه‌ها و توزیع‌کنندگان محلی.

جمع بندی

 خط تولید  راه‌اندازی یک واحد تولیدی برای اسانس‌گیری و تولید عرقیات گیاهی، استخراج عصاره و مواد مؤثره گیاهان و تولید روغن‌های معطر و گلاب، فرآیندی پیچیده و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است. این فرآیند شامل مراحل مختلفی از انتخاب مواد اولیه تا تولید نهایی و بازاریابی محصولات است. در ادامه، مراحل اصلی به طور خلاصه آمده است:

 مراحل اصلی راه‌اندازی و تولید:

1. جمع‌آوری و آماده‌سازی مواد اولیه:

   - انتخاب گیاهان و گل‌های با کیفیت.

   - شستشو و پاکسازی مواد اولیه.

2. روش‌های اسانس‌گیری:

   - تقطیر با بخار: استفاده از دیگ تقطیر و کندانسور برای استخراج اسانس.

   - فشار سرد: اعمال فشار مکانیکی برای استخراج اسانس از موادی مانند مرکبات.

   - استخراج با حلال: استفاده از حلال‌های شیمیایی برای استخراج اسانس‌ها و مواد مؤثره.

3. تولید عرقیات گیاهی:

   - تقطیر مستقیم گیاهان با آب و جمع‌آوری بخار تقطیر شده.

4. استخراج عصاره و مواد مؤثره:

   - استفاده از روش‌های مختلف مانند استخراج با حلال، فشار بالا، و سوپرکرایتیکال.

5. تولید روغن‌های معطر:

   - استخراج روغن‌های معطر از گیاهان و گل‌ها با استفاده از تقطیر یا حلال.

6. تولید گلاب:

   - تقطیر گل محمدی با آب و جمع‌آوری گلاب.

7. کنترل کیفیت:

   - انجام تست‌های شیمیایی و میکروبی در آزمایشگاه.

   - بسته‌بندی محصولات با رعایت اصول بهداشتی.

8. بازاریابی و فروش:

   - تحقیقات بازار و شناسایی نیازهای مشتریان.

   - تبلیغات و معرفی محصولات.

   - ایجاد شبکه توزیع مناسب.

جهت سفارش ماشین آلات قیمت خط تولید و قیمت خط تولید پوشک شورتی ، در سایت سالینام با شماره های تامین کنندگان تماس بگیرید.


اخبار و مقالات