1002284 - دانلود نمونه بیزینس پلن راه اندازی مرکز شتابدهی استارتاپ ها (word & pdf) - سال 1403

طرح بیزینس پلن و طرح کسب و کار با توجیه فنی مالی و اقتصادی راه اندازی مرکز شتابدهی استارتاپ ها

180,000 تومانء

توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.

ـــــــــــ

طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی

راه اندازی مرکز شتابدهی استارتاپ ها

مجری طرح : محمد ابراهیمی

ـــــــــــ

مقدمه: شرح خدمات

طرح توجیهی مرکز شتابدهی استارتاپ ها یک مکان یا سازمان است که برای حمایت و توسعه استارتاپ ها طراحی شده است. این مراکز معمولاً توسط دولت، صندوق سرمایه گذاری، شرکت ها یا سازمان های خصوصی ایجاد می شوند و به استارتاپ ها امکانات و خدمات مختلفی را فراهم می کنند.

مراکز شتابدهی استارتاپ ها معمولاً شامل موارد زیر می شوند:

فضای کاری: این مراکز معمولاً فضای کاری مشترک را برای استارتاپ ها فراهم می کنند. این فضاها معمولاً شامل ایستگاه کاری، اینترنت پرسرعت، اتاق جلسات و سایر امکانات کاری هستند.

راهنمایی و مشاوره: مراکز شتابدهی استارتاپ ها برای استارتاپ ها مشاوره ها و راهنمایی های تخصصی ارائه می دهند. این مشاوره ها می توانند در زمینه هایی مانند استراتژی تجاری، توسعه محصول، بازاریابی و مالی به استارتاپ ها کمک کنند.

شبکه سازی: مراکز شتابدهی استارتاپ ها به استارتاپ ها فرصتی برای شبکه سازی با سایر بنگاه های اقتصادی، سرمایه گذاران و مربیان فراهم می کنند. این شبکه سازی می تواند به استارتاپ ها در جذب سرمایه، بهره گیری از منابع و افزایش دسترسی به بازار کمک کند.

آموزش و آموزش: مراکز شتابدهی استارتاپ ها برنامه های آموزشی و آموزشی را برای استارتاپ ها ارائه می دهند. این برنامه ها می توانند شامل کارگاه ها، دوره های آموزشی، سخنرانی ها و رویدادهای شبکه سازی باشند.

سرمایه گذاری: برخی از مراکز شتابدهی استارتاپ ها سرمایه گذاری مستقیم در استارتاپ ها نیز انجام می دهند. این سرمایه گذاری می تواند به استارتاپ ها در توسعه و رشد کمک کند.

طرح توجیهی مراکز شتابدهی استارتاپ ها معمولاً محیطی پویا و همکارانه را برای استارتاپ ها فراهم می کنند و به آنها کمک می کنند تا به رشد و موفقیت بیشتر برسند. این مراکز می توانند برای استارتاپ ها فرصت های بیشتری برای رشد، توسعه و ورود به بازار فراهم کنند.

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

 1-1 عوامل اجتماعی و فرهنگی ، بومی و منطقه ای و جغرافیایی ، سیاسی و قوانین حاکم و محدودیتهای قانونی

عوامل اجتماعی مرکز شتابدهی استارتاپ ها می تواند تأثیر مهمی بر روی استارتاپ ها و فعالیت های آنها داشته باشد. در زیر، به برخی از عوامل اجتماعی که ممکن است در مراکز شتابدهی استارتاپ ها وجود داشته باشند، اشاره می کنم:

شبکه سازی اجتماعی: مراکز شتابدهی استارتاپ ها فرصتی برای شبکه سازی با سایر بنگاه های اقتصادی، سرمایه گذاران و مربیان فراهم می کنند. این شبکه سازی می تواند به استارتاپ ها در جذب سرمایه، بهره گیری از منابع و افزایش دسترسی به بازار کمک کند.

تبادل دانش و تجربه: مراکز شتابدهی استارتاپ ها فرصتی را برای تبادل دانش و تجربه بین استارتاپ ها فراهم می کنند. این تبادل می تواند به استارتاپ ها در ایجاد یک محیط یادگیری مشترک، حل مسائل مشترک و بهبود فرآیندهای کسب و کار کمک کند.

فرهنگ کارآفرینی: مراکز شتابدهی استارتاپ ها معمولاً یک فرهنگ کارآفرینی قوی را ترویج می کنند. این فرهنگ می تواند به استارتاپ ها در توسعه روحیه کارآفرینی، خلاقیت و ریسک پذیری کمک کند.

همبستگی و همکاری: مراکز شتابدهی استارتاپ ها معمولاً فضایی را برای همبستگی و همکاری بین استارتاپ ها فراهم می کنند. این همبستگی و همکاری می تواند به استارتاپ ها در به اشتراک گذاری منابع، ایده ها و فرصت ها کمک کند.

توانمندسازی جامعه محلی: مراکز شتابدهی استارتاپ ها می توانند به توانمندسازی جامعه محلی کمک کنند. این می تواند شامل ایجاد شغل، توسعه اقتصادی، بهبود زیرساخت ها و افزایش فعالیت های اقتصادی محلی باشد.

عوامل اجتماعی مرکز شتابدهی استارتاپ ها می توانند به استارتاپ ها در رشد، توسعه و دستیابی به هدف هایشان کمک کنند.

عوامل فرهنگی مرکز شتابدهی استارتاپ ها نقش مهمی در فعالیت های استارتاپ ها و توسعه آنها ایفا می کنند. در زیر، به برخی از عوامل فرهنگی که ممکن است در مراکز شتابدهی استارتاپ ها وجود داشته باشند، اشاره می کنم:

فرهنگ کارآفرینی: مراکز شتابدهی استارتاپ ها معمولاً یک فرهنگ کارآفرینی قوی را ترویج می کنند. این فرهنگ شامل روحیه کارآفرینی، خلاقیت، ریسک پذیری و توانایی ایجاد تغییر و نوآوری است. این فرهنگ می تواند به استارتاپ ها در شکل دهی به ایده ها، توسعه محصولات و خدمات جدید و تحقق آرمان های کسب و کار کمک کند.

انگیزه و انگیزش در این بیزینس پلن : مراکز شتابدهی استارتاپ ها معمولاً فضایی را برای انگیزه و انگیزش استارتاپ ها فراهم می کنند. این می تواند شامل ارائه امکانات و منابع، ارائه مربیگری و ارتباط با سرمایه گذاران و صنعتگران موفق است. انگیزه و انگیزش به استارتاپ ها کمک می کند تا با چالش ها روبرو شوند، مشکلات را حل کنند و به تحقق هدف هایشان برسند.

تمرکز بر توسعه شخصی: مراکز شتابدهی استارتاپ ها معمولاً به توسعه شخصی و حرفه ای استارتاپ ها توجه می کنند. این شامل ارائه آموزش ها، کارگاه ها و مشاوره های فنی و کسب و کاری است. توسعه شخصی به استارتاپ ها کمک می کند تا مهارت های لازم را برای موفقیت در کسب و کار کسب کنند و بازار را بهتر بشناسند.

اشتراک گذاری دانش و تجربه: مراکز شتابدهی استارتاپ ها فرصتی را برای اشتراک گذاری دانش و تجربه میان استارتاپ ها فراهم می کنند. این اشتراک گذاری می تواند به استارتاپ ها در یادگیری از تجربیات دیگران، حل مسائل مشترک و بهبود عملکرد کسب و کار کمک کند.

توانمندسازی جامعه: مراکز شتابدهی استارتاپ ها می توانند به توانمندسازی جامعه محلی نیز کمک کنند. این ممکن است شامل ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و افزایش همکاری با بنگاه های دیگر باشد.

عوامل فرهنگی مرکز شتابدهی استارتاپ ها می توانند به استارتاپ ها در ایجاد یک محیط مشترک مستند به فرهنگ کارآفرینی، توسعه مهارت ها و ایجاد انگیزه و انگیزش کمک کنند.

عوامل بومی مرکز شتابدهی استارتاپ ها شامل عواملی هستند که به طور مستقیم با محیط و فرهنگ محلی در کشور یا منطقه ارتباط دارند. این عوامل می توانند بر توسعه و رشد استارتاپ ها تأثیر مهمی داشته باشند. در زیر به برخی از عوامل بومی مرکز شتابدهی استارتاپ ها اشاره می کنم:

اکوسیستم استارتاپی: وجود یک اکوسیستم استارتاپی قوی در یک منطقه می تواند به رشد و توسعه استارتاپ ها کمک کند. این اکوسیستم شامل وجود سرمایه گذاران، فضاهای کارآفرینی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، شرکت های فناورانه و حامیان دیگر است. وجود یک اکوسیستم استارتاپی قوی می تواند به استارتاپ ها در دسترسی به منابع، ارتباط با صنعتگران و سرمایه گذاران، و اشتراک گذاری دانش و تجربه کمک کند.

فرهنگ کارآفرینی: فرهنگ کارآفرینی در محلی که مرکز شتابدهی استارتاپ ها واقع شده، نقش مهمی در رشد استارتاپ ها دارد. فرهنگ کارآفرینی شامل روحیه کارآفرینی، انگیزه برای خلق و خواستن تغییر و توسعه است. این فرهنگ می تواند به استارتاپ ها در شکل دهی به ایده ها، تحقق آرمان های کسب و کار و تسهیل رشد و توسعه آنها کمک کند.

توانمندی های محلی: توانمندی های محلی می توانند به استارتاپ ها در دسترسی به منابع و خدمات مورد نیاز کمک کنند. این شامل وجود نیروی کار ماهر، توانایی تولید و تأمین محصولات و خدمات، زیرساخت های فنی و ارتباطات، و حمایت های قانونی و سیاسی است. توانمندی های محلی می توانند به استارتاپ ها در رقابت با شرکت های بزرگتر کمک کنند و در کسب و کار آنها تأثیرگذار باشند.

فرهنگ همکاری و اشتراک گذاری: فرهنگ همکاری و اشتراک گذاری میان استارتاپ ها در یک مرکز شتابدهی می تواند به استارتاپ ها در یادگیری از تجربیات دیگران، حل مسائل مشترک و توسعه همکاری های استراتژیک کمک کند. وجود فرهنگی که به اشتراک گذاری دانش، منابع و ارتباطات تشویق کند، می تواند به رشد و توسعه استارتاپ ها کمک کند.

عوامل بومی مرکز شتابدهی استارتاپ ها می توانند به استارتاپ ها در دسترسی به منابع، ایجاد ارتباطات مؤثر، تسهیل رشد و توسعه، و تأمین زمینه برای موفقیت کسب و کار کمک کنند.

عوامل منطقه‌ای مرکز شتابدهی استارتاپ‌ها به عواملی اشاره دارد که وابسته به وضعیت و شرایط خاص یک منطقه یا شهر خاص هستند. این عوامل می‌توانند تأثیر مستقیمی بر توسعه و رشد استارتاپ‌ها در آن منطقه داشته باشند. در زیر به برخی از عوامل منطقه‌ای مرکز شتابدهی استارتاپ‌ها اشاره می‌کنم:

زیرساخت‌ها: وجود زیرساخت‌های فنی و ارتباطاتی قوی در یک منطقه می‌تواند به استارتاپ‌ها در دسترسی به منابع و فناوری‌های مورد نیاز کمک کند. این شامل وجود اینترنت پرسرعت، فضای کارآفرینی، آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، و زیرساخت‌های حمل و نقل مدرن است.

سرمایه‌گذاری: وجود سرمایه‌گذاران محلی و بین‌المللی در یک منطقه می‌تواند به استارتاپ‌ها در تأمین سرمایه و توسعه کمک کند. سرمایه‌گذاران می‌توانند به استارتاپ‌ها در فرآیندهای مالی، توسعه محصول و بازاریابی کمک کنند و امکان رشد و توسعه سریع‌تر را فراهم کنند.

محیط دانشگاهی: وجود دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در یک منطقه می‌تواند به استارتاپ‌ها در دسترسی به دانش و نیروی کار ماهر کمک کند. همکاری بین دانشگاه‌ها و استارتاپ‌ها می‌تواند به تحقق پروژه‌های مشترک، تبادل دانش و توسعه فناوری کمک کند.

حمایت دولتی: حمایت دولت و سیاست‌های کارآفرینانه در یک منطقه می‌تواند به استارتاپ‌ها در تسهیل روند تأسیس و رشد کمک کند. این شامل تسهیلات مالی، معافیت‌های مالیاتی، قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری و حمایت از توسعه صنایع نوظهور است.

شبکه‌های کسب و کار: وجود شبکه‌های کسب و کار قوی در یک منطقه می‌تواند به استارتاپ‌ها در ایجاد روابط تجاری، ارتباط با مشتریان و پیشرفت در بازاریابی کمک کند. شبکه‌های کسب و کار می‌توانند به استارتاپ‌ها در دسترسی به منابع و مشتریان جدید کمک کنند.

عوامل منطقه‌ای مرکز شتابدهی استارتاپ‌ها می‌توانند به استارتاپ‌ها در دسترسی به منابع، تسهیل روند توسعه و رشد، ایجاد ارتباطات مؤثر و تأمین زمینه برای موفقیت کسب و کار کمک کنند.

عوامل جغرافیایی مرکز شتابدهی استارتاپ‌ها به عواملی اشاره دارد که مرتبط با موقعیت جغرافیایی یک منطقه یا شهر است و می‌تواند تأثیر مستقیمی بر رشد استارتاپ‌ها در آن منطقه داشته باشد. در زیر به برخی از عوامل جغرافیایی مرکز شتابدهی استارتاپ‌ها اشاره می‌کنم:

مکان: موقعیت جغرافیایی یک منطقه یا شهر می‌تواند در تأثیرگذاری بر مرکز شتابدهی استارتاپ‌ها نقش داشته باشد. برخی مناطق به دلیل نزدیکی به بازارهای بزرگ یا مراکز تجاری و مالی بیشترین توجه را به خود جلب می‌کنند.

ارتباطات و حمل و نقل: وجود زیرساخت‌های حمل و نقل موثر و ارتباطات قوی می‌تواند به استارتاپ‌ها در تسهیل روند تأسیس و رشد کمک کند. دسترسی آسان به فرودگاه‌ها، بنادر، مسیرهای حمل و نقل عمومی و شبکه‌های ارتباطی پیشرفته می‌تواند به استارتاپ‌ها در تبادل اطلاعات، ورود به بازارهای جدید و ارتباط با مشتریان کمک کند.

محیط طبیعی: برخی مناطق به دلیل مزیت‌های طبیعی خاص می‌توانند به استارتاپ‌ها در بخش‌های خاصی از صنعت کمک کنند. به عنوان مثال، مناطق با منابع طبیعی غنی می‌توانند به استارتاپ‌های مرتبط با انرژی، زیست فناوری و کشاورزی کمک کنند.

شبکه‌های کسب و کار منطقه‌ای: وجود شبکه‌های کسب و کار فعال در یک منطقه می‌تواند به استارتاپ‌ها در ایجاد روابط تجاری، ارتباط با مشتریان و توسعه بازار کمک کند. وجود شرکای تجاری، توزیع‌کنندگان، تأمین کنندگان و مشتریان پتانسیل بالا می‌تواند به استارتاپ‌ها در رشد و توسعه کمک کند.

منابع و زیرساخت‌های محلی: وجود منابع محلی مانند نیروی کار ماهر، مواد اولیه و تأسیسات صنعتی در یک منطقه می‌تواند به استارتاپ‌ها در کاهش هزینه‌ها و بهبود عملکرد تولید کمک کند.

عوامل جغرافیایی مرکز شتابدهی استارتاپ‌ها می‌تواند به استارتاپ‌ها در تسهیل روند تأسیس و رشد، دسترسی به بازارها، تأمین منابع و ایجاد ارتباطات مؤثر کمک کند.

عوامل سیاسی مرکز شتابدهی استارتاپ‌ها به عواملی اشاره دارد که مرتبط با سیاست‌ها، قوانین و مقررات یک کشور یا منطقه هستند و می‌توانند تأثیر مستقیمی بر رشد و توسعه استارتاپ‌ها در آن منطقه داشته باشند. در زیر به برخی از عوامل سیاسی مرکز شتابدهی استارتاپ‌ها اشاره می‌کنم:

سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی: وجود سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی از استارتاپ‌ها می‌تواند به شتابدهی و رشد آنها کمک کند. این برنامه‌ها و سیاست‌ها می‌توانند شامل ارائه تسهیلات مالی، معافیت مالیاتی، حذف موانع قانونی و مقرراتی، ارائه زمینه‌های نوآوری و تحقیق و توسعه و تسهیل دسترسی به منابع بوده و به استارتاپ‌ها در رشد و توسعه کمک می‌کنند.

قوانین و مقررات: قوانین و مقررات مربوط به تجارت، حقوق مالکیت فکری، حمایت از سرمایه‌گذاری و دیگر موارد می‌توانند به استارتاپ‌ها در تسهیل فعالیت‌های تجاری، حفاظت از ایده‌ها و اختراعات، جذب سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک‌های حاکم بر فعالیت‌های آنها کمک کنند.

ثبات سیاسی: ثبات سیاسی یک کشور و عدم وجود تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها و قوانین می‌تواند به استارتاپ‌ها در ایجاد برنامه‌ها بلندمدت، جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد اعتماد کمک کند.

تعامل با دولت: تعامل مؤثر و همکاری با دولت و نهادهای دولتی می‌تواند به استارتاپ‌ها در رفع موانع، حصول مجوزها و دسترسی به منابع و پشتیبانی‌های مالی کمک کند.

آزادی اقتصادی: وجود آزادی اقتصادی و اجتماعی در یک کشور می‌تواند به استارتاپ‌ها در دسترسی به بازارهای جدید، تعامل با شرکای تجاری و تأسیس روابط تجاری کمک کند.

عوامل سیاسی مرکز شتابدهی استارتاپ‌ها می‌تواند به استارتاپ‌ها در تسهیل روند تأسیس و رشد، دسترسی به منابع، کاهش ریسک‌ها و ایجاد محیطی مؤثر برای نوآوری و توسعه کمک کند.

در ایران، برای مرکز شتابدهی استارتاپ‌ها، قوانین و مقررات متعددی وجود دارد که توسط دولت و نهادهای ذی‌صلاح تعیین و اجرا می‌شوند. در زیر به برخی از قوانین حاکم در ایران برای مرکز شتابدهی استارتاپ‌ها اشاره می‌کنم:

قانون تسهیل و حمایت از شکل‌گیری و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها: این قانون در سال ۱۳۹۵ توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران تصویب شد و برای تسهیل رشد و توسعه استارتاپ‌ها در کشور اقداماتی از جمله ارائه تسهیلات مالی و مالیاتی، حمایت از انتقال فناوری، ایجاد شرایط مناسب برای شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها را فراهم می‌کند.

قانون حمایت از حقوق مالکیت فکری: ایران به عنوان عضوی از سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، قوانین و مقرراتی را برای حمایت از حقوق مالکیت فکری، از جمله اختراعات، نمایش‌های صنعتی و علامت‌های تجاری در نظر دارد. این قانون‌ها و مقررات می‌توانند به استارتاپ‌ها در حفاظت از اختراعات و نوآوری‌هایشان کمک کنند.

قوانین مالی و مالیاتی: استارتاپ‌ها در ایران نیز باید با قوانین مالی و مالیاتی کشور سازگار باشند. برای مثال، قوانین مالیاتی در خصوص مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده بر روی فعالیت‌های تجاری استارتاپ‌ها تعیین می‌شود.

قوانین کار و استخدام: قوانین کار و استخدام، از جمله در خصوص استخدام کارکنان، حقوق و مزایا، ساعات کاری و ایمنی در محیط کار نیز برای استارتاپ‌ها در ایران اعمال می‌شود.

 

شناسنامه مالی طرح :

مجری طرح

محمد ابراهیمی

آدرس محل اجرای طرح

تهران

درآمد و محصولات طرح

شرح

واحد

تعداد سالانه

فروش استارتاپ

850

فقره در سال

دوره های آموزش استارتاپ

48

دوره

خدمات استارتاپ و نرم افزاری

14,000

تعداد

فروش محصولات نرم افزاری

5,000

فقره در سال

پشتیبانی سرور و نرم افزار

10,000

فقره در سال

در آمد از حق تبلیغات

12

برای یکسال

مساحت ساختمان / سرمایه گذاری / تسهیلات

مساحت زیر بنا

524

متر مربع

هزینه مورد نیاز برای راه اندازی طرح با هزینه در گردش

750,286

میلیون ریال

مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده)

146,790

میلیون ریال

وام و تسهیلات بانکی تبصره 18

500,000

میلیون ریال

شاغلین / تحلیل های مالی / مصرف انرژی

شاغلین طرح

50

نفر

تولید در نقطه سر به سر

69.01

درصد

بازگشت سرمایه به سال

4.00

سال

میزان آب مصرفی در سال

1,482

متر مکعب

برق مصرفی در سال

144,000

کیلووات ساعت

گاز مصرفی در سال

14,000

متر مکعب

 

 

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه: شرح خدمات

4

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

5

1-1 عوامل اجتماعی و فرهنگی ، بومی و منطقه ای و جغرافیایی ، سیاسی و قوانین حاکم و محدودیتهای قانونی

5

1-2 ویژگیهای خدمات و مقررات حاکم

12

1-3 ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات

13

1-4 رقبا و موفقیت رقبا

14

2 - مطالعات فنی و تکنولوژی

15

2-1 اهداف راه اندازی

15

2-2 مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح

16

2-3 فرآیند ارائه خدمات

17

3 مطالعات مالی و اقتصادی

18

3 1) میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش)

18

3 2) هزینه‌های جاری

29

3 - 3) خدمات و ارزش ارائه خدمات

36

3 4) جدول تحلیل مالی طرح کسب وکار

37

تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر

42

دوره بازگشت سرمایه

43

4 1) برنامه زمان‌بندی اجرا

46

4 2) زمانبندی اجرا

47

4 - 3) مدت زمان بهره‌برداری

48


اخبار و مقالات