1002252 - طرح توجیهی انبار روباز با بسته بندی ضایعات 7 هکتار - سال 1402

طرح توجیهی

150,000 تومانء


توضیحات بیشتر

 

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.

ـــــــــــ

طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی

 

انبار روباز با بسته بندی ضایعات 7 هکتار

 

مجری طرح : آقای ابراهیم گله گیریان

ـــــــــــ

شناسنامه مالی طرح :

مجری طرح

آقای

ابراهیم گله گیریان

آدرس محل اجرای طرح

بندر دیلم جاده روستای بنه خاطر

تولیدات طرح

محصولات تولیدی

واحد

میزان انبار و بسته بندی در سال

انبار و بسته بندی ضایعات آهن ( تیرآهن و میلگرد )

تن

2,100

انبار و بسته بندی ضایعات پلاستیکی

تن

1,200

انبار و بسته بندی ضایعات سرب و قلع

تن

300

انبار و بسته بندی ضایعات کارتن و کاغذ

تن

1,500

انبار و بسته بندی ضایعات روی و چدن

تن

300

انبار و بسته بندی ضایعات موتور سنگین

تن

300

مساحت  / هزینه سرمایه گذاری /  شاغلین

مساحت زمین مورد نیاز

70,000

متر مربع

مساحت زیر بنا

55,200

متر مربع

هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده)

1,267,287

میلیون ریال

مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده)

254,287

میلیون ریال

شاغلین طرح

34

نفر

وام و تسهیلات بانکی

نرخ تسهیلات بانکی

14

درصد

وام و تسهیلات بانکی بلند مدت 5 ساله

1,013,000

میلیون ریال

میزان درصد وام بانکی از کل سرمایه گذاری 5 ساله

80

درصد

وام و تسهیلات بانکی کوتاه مدت یکساله

15,000

میلیون ریال

درصد تسهیلات بانکی از سرمایه کوتاه مدت

78

درصد

تحلیل مالی طرح

تولید در نقطه سر به سر

20.88

درصد

نرخ بازده طرح

38.79

درصد

بازگشت سرمایه به سال

3.21

سال

مصرف سوخت و انرژی

میزان آب مصرفی در سال

5,000

متر مکعب

برق مصرفی در سال

360,000

کیلووات ساعت

گاز مصرفی در سال

15,000

متر مکعب

فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه: شرح خدمات

6

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

8

1-1 عوامل اجتماعی و فرهنگی ، بومی و منطقه ای و جغرافیایی ، سیاسی و قوانین حاکم و محدودیتهای قانونی

8

1-2 ویژگیهای خدمات و مقررات حاکم

11

1-3 رقبا

12

2 - مطالعات فنی و تکنولوژی

13

2-1 مزایای فنی و تکنولوژی ، اهداف راه اندازی ، تحلیل ریسک

13

2-2 مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح

14

2-3 ظرفیت و میزان ارائه خدمات

15

2-4 فرآیند ارائه خدمات

16

3 مطالعات مالی و اقتصادی

17

3 1) میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش)

17

3 2) هزینه‌های جاری

30

3 - 3) خدمات و ارزش ارائه خدمات

37

3 4) جدول تحلیل مالی

38

تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر

43

دوره بازگشت سرمایه

44

3 4 4) جدول پیش‌بینی ترازنامه

46

3 4 - 5) ارائه شاخص‌های مالی

47

3 4 - 6) جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد

48

4 1) برنامه زمان‌بندی اجرا

49

4 2) زمانبندی اجرا

50

51