1002249 - طرح توجیهی خرید توافقی خرما برای رمضان 1402 ، 1403 و ذخیره سازی - سال 1402

طرح توجیهی

150,000 تومانء

توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.

ـــــــــــ

طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی

 

خرید توافقی خرما برای رمضان 1402 ، 1403 و ذخیره سازی

 

مجری طرح : اتحادیه تعان روستایی جیرفت

ـــــــــــ

شناسنامه مالی طرح :

مجری طرح

اتحادیه تعان روستایی جیرفت

آدرس محل اجرای طرح

جیرفت

منبع درآمد طرح

محصولات تولیدی

ظرفیت خرید و انبار در سردخانه

واحد

فروش خرما با افت 1 درصد

297

تن

مدت نگهداری 8 ماه می باشد

مساحت  / هزینه سرمایه گذاری /  شاغلین

مساحت زمین مورد نیاز

500

متر مربع

مساحت زیر بنا

50

متر مربع

هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده)

2,179

میلیون ریال

مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده)

2,179

میلیون ریال

شاغلین طرح

1

نفر

تحلیل مالی طرح

سود خالص ویژه در آخر سال

44,438

میلیون ریال

مصرف سوخت و انرژی

میزان آب مصرفی در سال

490

متر مکعب

برق مصرفی در سال

7,200

کیلووات ساعت

گاز مصرفی در سال

4,536

متر مکعب

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه: شرح خدمات

4

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

7

1-1 عوامل اجتماعی و فرهنگی ، بومی و منطقه ای و جغرافیایی ، سیاسی و قوانین حاکم و محدودیتهای قانونی

7

1-2 خریداران محصول

10

1-3 میزان تولید ومصرف داخل

11

1-4 محصولات جانشین

12

2 - مطالعات فنی و تکنولوژی

13

2-1 مزایای فنی و تکنولوژی

13

2-2 مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح

14

2-3 ظرفیت و میزان ارائه خدمات

15

2-4 فرآیند ارائه خدمات

16

3 مطالعات مالی و اقتصادی

17

3 1) میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش)

17

3 2) هزینه‌های جاری

24

3 - 3) خدمات و ارزش ارائه خدمات

30

3 4) جدول تحلیل مالی

31


اخبار و مقالات