1002248 - طرح توجیهی احداث مزرعه بره پرواری 1000 راس 3 دوره در سال با کشت علوفه ( یونجه ) - سال 1402

طرح توجیهی

150,000 تومانء


توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.

ـــــــــــ

طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی

 

احداث مزرعه بره پرواری1000 راس 3 دوره در سال با کشت علوفه

 

(یونجه)

 

مجری طرح : آقای غلامی

ـــــــــــ

شناسنامه مالی طرح :

مجری طرح

آقای

غلامی

آدرس محل اجرای طرح

 

تولیدات طرح

محصولات تولیدی

واحد

میزان تولید در سال

گوشت پروار

تن

147

کود دامی

تن

51

یونجه

تن

120

مساحت  / هزینه سرمایه گذاری /  شاغلین

مساحت زمین مورد نیاز

230,000

متر مربع

مساحت زیر بنا

3,546

متر مربع

هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده)

157,658

میلیون ریال

مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده)

31,658

میلیون ریال

شاغلین طرح

11

نفر

وام و تسهیلات بانکی

نرخ تسهیلات بانکی

14

درصد

وام و تسهیلات بانکی بلند مدت 5 ساله

126,000

میلیون ریال

میزان درصد وام بانکی از کل سرمایه گذاری 5 ساله

80

درصد

وام و تسهیلات بانکی کوتاه مدت یکساله

14,000

میلیون ریال

درصد تسهیلات بانکی از سرمایه کوتاه مدت

78

درصد

تحلیل مالی طرح

تولید در نقطه سر به سر

35.71

درصد

نرخ بازده طرح

35.86

درصد

بازگشت سرمایه به سال

3.81

سال

مصرف سوخت و انرژی

میزان آب مصرفی در سال

4,802

متر مکعب

برق مصرفی در سال

144,000

کیلووات ساعت

گاز مصرفی در سال

51,000

متر مکعب

فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه: شرح خدمات

5

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

6

1-1 عوامل اجتماعی و فرهنگی ، بومی و منطقه ای و جغرافیایی ، سیاسی و قوانین حاکم و محدودیتهای قانونی

6

1-2 ویژگیهای خدمات و صادرات و واردات

8

1-3 خریداران محصول

10

1-4 میزان تولید ومصرف داخل

11

1-5 رقبا

12

2 - مطالعات فنی و تکنولوژی

13

2-1 مزایای فنی و تکنولوژی

13

2-2 مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح

14

2-3 فرآیند ارائه خدمات

15

3 مطالعات مالی و اقتصادی

16

3 1) میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش)

16

3 2) هزینه‌های جاری

29

3 - 3) خدمات و ارزش ارائه خدمات

36

3 4) جدول تحلیل مالی

37

تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر

42

دوره بازگشت سرمایه

43

3 4 4) جدول پیش‌بینی ترازنامه

45

3 4 - 5) ارائه شاخص‌های مالی

46

3 4 - 6) جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد

47

4 1) برنامه زمان‌بندی اجرا

48

4 2) زمانبندی اجرا

49

50