1002042 - طرح توجیهی تولید پریفورم بظرفیت 48 میلیون عدد در سال - سال 1402

طرح توجیهی

150,000 تومانء

توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.

ـــــــــــ

طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی

 

احداث فرودگاه هوانوردی در مقیاس کوچک مخصوص هواپیماهای

 

فوق سبک

 

مجری طرح : آقای حامد حمیدی

ـــــــــــ

شناسنامه مالی طرح :

مجری طرح

آقای

حامد حمیدی

آدرس محل اجرای طرح

استان آذربایجان شرقی منطقه آزاد ارس

درآمد طرح

خدمات قابل ارائه

واحد

ظرفیت در سال

پرواز تفریحی

ساعت

3,600

آموزش پرواز

نفر

48

ایرتاکسی

نفر

9,000

نگهداری هواپیماهای شخصی و خدمات هوایی

فروند در ماه

6

مساحت زمین و زیربنا

مساحت زمین مورد نیاز

230,000

متر مربع

مساحت زیر بنا

1,000

متر مربع

سرمایه گذاری و تسهیلات

هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده)

747,046

میلیون ریال

مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده)

147,046

میلیون ریال

وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت

600,000

میلیون ریال

شاخصهای اقتصادی

شاغلین طرح

6

نفر

تولید در نقطه سر به سر

35.89

درصد

نرخ بازده طرح

28.29

درصد

بازگشت سرمایه به سال

4.34

سال

مصرف سوخت و انرژی

میزان آب مصرفی در سال

10,629

متر مکعب

برق مصرفی در سال

120,000

کیلووات ساعت

گاز مصرفی در سال

96,000

متر مکعب

 

 

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه: شرح خدمات

5

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

7

1-1 وضعیت هوانوردی ایران و جهان

7

1-2  خدمات قابل ارائه

8

1-3  تحلیل بازار و فرصت

9

1-4  پرواز تفریحی

10

1-5  پرواز خدماتی

11

1-6  تحلیل و رقابت

12

2 - مطالعات فنی و تکنولوژی

18

2-1  سیستم مدیریت

13

2-2 مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح

14

3 مطالعات مالی و اقتصادی

15

3 1) میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش)

15

3 2) هزینه‌های جاری

28

3 - 3) خدمات و ارزش ارائه خدمات

35

3 4) جدول تحلیل مالی

36

تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر

41

دوره بازگشت سرمایه

42

3 4 4) جدول پیش‌بینی ترازنامه

44

3 4 - 5) ارائه شاخص‌های مالی

45

3 4 - 6) جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد

46

4 1) برنامه زمان‌بندی اجرا

47

4 2) زمانبندی اجرا

48

49


اخبار و مقالات