1002041 - طرح توجیهی روغن کشی از دانه های روغنی بظرفیت 15000 تن در سال - سال 1402

طرح توجیهی

150,000 تومانء


توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.

ـــــــــــ

طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی

 

روغن کشی از دانه‌های روغنی بظرفیت 15000 تن در سال

 

مجری طرح : آقای اسمعیل بیات

ـــــــــــ

شناسنامه مالی طرح :

مجری طرح

آقای

اسمعیل بیات

آدرس محل اجرای طرح

استان همدان شهرستان فامین شهرک صنعتی نگار خاتون

درآمد طرح

محصولات تولیدی

واحد

ظرفیت در سال

روغن سویا

تن

5,000

روغن آفتابگردان

تن

5,000

روغن کلزا

تن

5,000

کنجاله سویا

تن

20,000

کنجاله آفتابگردان

تن

7,500

کنجاله کلزا

تن

5,000

مساحت زمین و زیربنا

مساحت زمین مورد نیاز

10,000

متر مربع

مساحت زیر بنا

4,000

متر مربع

سرمایه گذاری و تسهیلات

هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده)

1,492,897

میلیون ریال

مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده)

292,897

میلیون ریال

وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت

1,200,000

میلیون ریال

شاخصهای اقتصادی

شاغلین طرح

47

نفر

تولید در نقطه سر به سر

41.85

درصد

نرخ بازده طرح

44.83

درصد

بازگشت سرمایه به سال

4.62

سال

مصرف سوخت و انرژی

میزان آب مصرفی در سال

7,500

متر مکعب

برق مصرفی در سال

600,000

کیلووات ساعت

گاز مصرفی در سال

245,000

متر مکعب

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه: شرح محصول و خدمات

5

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

7

1-1 عوامل اجتماعی و فرهنگی ، بومی و منطقه ای و جغرافیایی ، سیاسی و قوانین حاکم و محدودیتهای قانونی

7

1-2ویژگی های محصول میزان ، صادرات و واردات

9

1-3 فروشندگان و خریداران محصول

11

1-4 میزان تولید و مصرف داخل

12

1-5 محصولات جانشین

13

2 - مطالعات فنی و تکنولوژی تولید

14

2-1 مزایای فنی و تکنولوژی

14

2-2 مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح

15

2-3 فرآیند تولید

16

3 مطالعات مالی و اقتصادی

17

3 1) میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش)

17

3 2) هزینه‌های جاری

31

3 - 3) تولیدات و ارزش تولیدات

38

3 4) جدول تحلیل مالی

39

تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر

44

دوره بازگشت سرمایه

45

3 4 4) جدول پیش‌بینی ترازنامه

47

3 4 - 5) ارائه شاخص‌های مالی

48

3 4 - 6) جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد

49

4 1) برنامۀ زمان‌بندی اجرا

50

4 2) زمانبندی اجرا

51

4 - 3) مدت زمان بهره‌برداری

52