10020109 - طرح توجیهی احداث باغ انار و مزرعه گندم جو ذرت بمساحت 21 هکتار - سال 1402

طرح توجیهی

150,000 تومانء

توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.

ـــــــــــ

طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی

 

احداث باغ انار ومزرعه کشت جو وذرت بمساحت 21 هکتار

 

مجری طرح : آقای مهدی خالصی

ـــــــــــ

شناسنامه مالی طرح :

مجری طرح

آقای

مهدی خالصی

آدرس محل اجرای طرح

استان کرمان شهرستان جیرفت روستای دولت آباد اسفندقه

محصولات تولیدی

مساحت کشت شده هکتار

مقدار تولید شده تن در هکتار

گندم

6

5

جو

3

5

ذرت

4

60

انار (میانگین باردهی بعد از سال پنجم)

8

15

مساحت زمین مورد نیاز

210,000

متر مربع

مساحت زیر بنا

170

متر مربع

هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح

33,305

میلیون ریال

مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری

6,661

میلیون ریال

وام و تسهیلات بانکی

26,644

میلیون ریال

شاغلین طرح

15

نفر

تولید در نقطه سر به سر

26.10

درصد

نرخ بازده طرح

32.58

درصد

بازگشت سرمایه به سال

1.91

سال

میزان آب مصرفی در سال

112,858

متر مکعب

برق مصرفی در سال

24,000

کیلووات ساعت

گاز مصرفی در سال

20

سیلندر

 

مقدمه: شرح محصول و خدمات

احداث باغ  و مزارع کشت و زرع گندم و جو و ذرت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. ذرت و جو و گندم بخش مهمی از نیازهای کشور ما محسوب می شوند که برای جلوگیری از واردات اقدام به کشت و زراع این مواد در داخل می شود. ذرت وجو وگندم برای استفاده در وعده های غذایی به کار برده می شوند.

در این طرح کشت گندم و جو با بهترین کیفیت انجام می شود. میزان ذرت و گندم به دست آمده در این مرکز نیز به دلیل مساحت تحت کشت بالا نیز بسیار زیادی برآورد می شود.

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

برای اجرای بهتر روند کشت و زرع گندم و جو و ذرت باید به تحقیقات مورد نیاز در این عرصه نیز توجه شود. هر یک از این محصولات در شرایط به خصوصی کشت و زرع می شوند و آماده سازی آن ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. به همین خاطر باید این شرایط را برای زراعت بهتر در این زمین ها در نظر داشته باشید. مساحت تعیین شده برای این طرح با تامین شرایط کشت مطلوب برای کشت و زرع مناسب خواهد بود. محصولات زراعی برداشت شده از این زمین ها با اجرای نتایج به دست آمده از تحقیقات علمی بیشتر می شوند. برای افزایش بازدهی این زمین ها باید حتما از فناوری های روز و جدیدترین نتایج به دست آمده در تحقیقات علوم کشاورزی استفاده شود. در غیر این صورت کیفیت این طرح تحت تاثیر قرار می گیرد. باغ  ها نیز در این حوزه مورد توجه محققین قرار می گیرند.

1-1 عوامل اجتماعی و فرهنگی ، بومی و منطقه ای و جغرافیایی ، سیاسی و قوانین حاکم و محدودیتهای قانونی

در خصوص اجرای هر چه بهتر این طرح درنظر گرفتن عوامل اجتماعی، فرهنگی، بومی و منطقه ای نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کشت و زرع در این زمین ها بسته به سیاست ها و قوانین حاکم بر منطقه انجام می گیرد. در این خصوص محدودیت هایی نیز وجود دارد که در همه بخش های کشور رعایت می شود. کلیه این محدودیت ها و سیاست ها در مجوزهای تعیین شده برای این مرکز مشخص می شوند. از این رو کارفرمایان و مجریان پروژه با بررسی این عوامل روند اجرایی را به بهترین نحو انجام می دهند. منطقه مورد نظر برای کشت و زرع برای تامین نیازهای غذایی بخش مهمی از نواحی اطراف در نظر گرفته شده است و محصولات مورد نیاز مردم بومی را تامین می کنند.

 1-2 فروشندگان و خریداران محصول ، تولید و عرضه داخلی ، میزان فروش محصول

برای بهبود فرایند احداث این باغ ، باید به فروشندگان و خریداران محصولات نیز توجه داشته باشید. در غیر این صورت بازارهای هدف را از دست می دهید. تولید و عرضه داخلی هر یک از این محصولات بسته به عوامل مختلفی انجام می شود. میزان تقاضا برای این محصولات فروش آن ها را تعیین می کنند. در این مزارع انواع محصولات کشاورزی برداشت می شوند و بر اساس نیازهای خریداران فرایند فروش آن ها انجام می گیرد. فروشندگان و خریداران این محصولات با تعیین تعرفه های معمولی محصولات را به فروش می گذارند.

 1-3 میزان عرضه و تقاضا ، میزان تولید و مصرف داخل ، روند تولید و مصرف گذشته ، فعلی و آینده

تقاضا و عرضه این محصولات کشاورزی و زراعی به عرصه های غذایی مشتریان بستگی دارد. هر یک از این مواد در طول هر سال فروش بسیار بالایی در کشور دارند. روند تولید مصرف هر یک از این محصولات زراعی در طول سال های گذشته نیز بر میزان تقاضا برای خرید آن ها تاثیر می گذارد. با بررسی اطلاعات مربوط به فروش گذشته و آینده این محصولات می توان برآورد تقریبی در خصوص میزان تقاضا برای این محصولات پی برد. در دنیای امروز هر یک از این محصولات زراعی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند و تولید آن ها مزایای اقتصادی بسیار زیادی به همراه می آورد.

فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه: شرح محصول و خدمات

5

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

6

1-1 عوامل اجتماعی و فرهنگی ، بومی و منطقه ای و جغرافیایی ، سیاسی و قوانین حاکم و محدودیتهای قانونی

6

1-2 فروشندگان و خریداران محصول ، تولید و عرضه داخلی ، میزان فروش محصول

7

1-3 میزان عرضه و تقاضا ، میزان تولید و مصرف داخل ، روند تولید و مصرف گذشته ، فعلی و آینده

7

1-4رقبا و موفقیت رقبا ، واسطه ها ، کانالهای توزیع و نحوه فروش ، محصولات جانشین

8

2 - مطالعات فنی و تکنولوژی تولید

9

2-1  اهداف راه اندازی ، تحلیل ریسک باغ  و مزرعه کشت گندم جو،ذرت

9

2-2 مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح

9

2-3 روش و نحوه تولید تولید

10

2-4 ظرفیت و میزان تولید

10

3 مطالعات مالی و اقتصادی

11

3 1) میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش)

11

3 2) هزینه‌های جاری

25

3 - 3) تولیدات و ارزش تولیدات

35

3 4) جدول تحلیل مالی

36

تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر

43

دوره بازگشت سرمایه

44

3 4 4) جدول پیش‌بینی ترازنامه

45

3 4 - 5) ارائه شاخص‌های مالی

46

3 4 - 6) جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد

47

4 1) برنامۀ زمان‌بندی اجرا

49

4 2) زمانبندی اجرا

50

4 - 3) مدت زمان بهره‌برداری

51


اخبار و مقالات