1001393 - طرح توجیهی احداث معاینه فنی تک لاین خودروهای سنگین - سال 1402

طرح توجیهی

150,000 تومانء


توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.

ـــــــــــ

 

طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی

 

احداث معاینه فنی تک لاین خودروهای سنگین

 

 

مجری طرح : آقای عبدالجلیل جنگی زهی

ـــــــــــ

شناسنامه مالی طرح :

مجری طرح

آقای

عبدالجلیل جنگی زهی

آدرس محل اجرای طرح

استان سیستان و بلوچستان شهرستان راسک

محصولات تولیدی

واحد

ظرفیت در سال

معاینه فنی خودروهای نیمه سنگین و سنگین مراجعه اول

دستگاه

40,800

معاینه فنی خودروهای نیمه سنگین و سنگین مراجعه مجدد

دستگاه

12,240

مساحت زمین مورد نیاز

6,000

متر مربع

مساحت زیر بنا

361

متر مربع

هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحا نشده)

54,456

میلیون ریال

مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده)

14,456

میلیون ریال

وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت

40,000

میلیون ریال

شاغلین طرح

4

نفر

تولید در نقطه سر به سر

40.44

درصد

نرخ بازده طرح

32.10

درصد

بازگشت سرمایه به سال

4.31

سال

میزان آب مصرفی در سال

931

متر مکعب

برق مصرفی در سال

22,000

کیلووات ساعت

گاز مصرفی در سال

24

سیلندر

فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه

5

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

5

2 - مطالعات فنی و تکنولوژی تولید

9

3 مطالعات مالی و اقتصادی

11

3 1) میزان سرمایهگذاری (ثابت و در گردش)

11

3 2) هزینههای جاری

25

3 - 3) تولیدات و ارزش تولیدات

30

3 4) جدول تحلیل مالی

31

تحلیل و درصد فروش در نقطه سربهسر

33

دوره بازگشت سرمایه

36

3 4 4) جدول پیشبینی ترازنامه

38

3 4 - 5) ارائه شاخصهای مالی

39

3 4 - 6) جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد

40

4 1) برنامۀ زمانبندی اجرا

44

4 2) زمانبندی اجرا

45

4 - 3) مدت زمان بهرهبرداری

46