1001392 - طرح توجیهی احداث سینما و مغازه های تجاری - سال 1402

طرح توجیهی

150,000 تومانء


توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.

ـــــــــــ

 

طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی

 

احداث سینما ومغازه های تجاری

 

 

مجری طرح : آقای سید جواد قاضی

ـــــــــــ

شناسنامه مالی طرح :

 

مجری طرح

آقای

سید جواد قاضی

آدرس محل اجرای طرح

استان گیلان شهرستان رشت

محصولات تولیدی

واحد

تعداد در سال

بلیط سینما (4 تایم در روز)

نفر

360,000

اجاره مغازه های تجاری

اجاره در ماه

25

مساحت زمین مورد نیاز

525

متر مربع

مساحت زیر بنا

1,050

متر مربع

هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده)

121,971

میلیون ریال

مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده)

21,971

میلیون ریال

وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت

100,000

میلیون ریال

شاغلین طرح

8

نفر

تولید در نقطه سر به سر

41.42

درصد

نرخ بازده طرح

28.25

درصد

بازگشت سرمایه به سال

4.81

سال

میزان آب مصرفی در سال

1,019

متر مکعب

برق مصرفی در سال

72,000

کیلووات ساعت

گاز مصرفی در سال

75,600

متر مکعب

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه

5

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

5

2 - مطالعات فنی و تکنولوژی تولید

8

3 مطالعات مالی و اقتصادی

10

3 1) میزان سرمایهگذاری (ثابت و در گردش)

10

3 2) هزینههای جاری

25

3 - 3) تولیدات و ارزش تولیدات

30

3 4) جدول تحلیل مالی

31

تحلیل و درصد فروش در نقطه سربهسر

33

دوره بازگشت سرمایه

36

3 4 4) جدول پیشبینی ترازنامه

38

3 4 - 5) ارائه شاخصهای مالی

39

3 4 - 6) جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد

40

4 1) برنامۀ زمانبندی اجرا

42

4 2) زمانبندی اجرا

43

4 - 3) مدت زمان بهرهبرداری

44