10010135 - طرح توجیهی کسب وکار کوچک راه اندازی کافه فوتبال - سال 1402

طرح توجیهی

150,000 تومانء


توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.

ـــــــــــ

طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی

 

راه اندازی کافه فوتبال

 

مجری طرح : شرکت پردیس گوهر مهام ایرانیان

ـــــــــــ

 

شناسنامه مالی طرح :

مجری طرح

شرکت

پردیس گوهر مهام ایرانیان

آدرس محل اجرای طرح

استان تهران شهرستان تهران

خدمات قابل ارائه

واحد

ظرفیت در سال

درآمد از بازی فوتبال نشسته و کافه فوتبال

نفر

34,200

مساحت زمین مورد نیاز

50

متر مربع

مساحت زیر بنا

50

متر مربع

هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده)

5,166

میلیون ریال

مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده)

1,166

میلیون ریال

وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت

4,000

میلیون ریال

شاغلین طرح

4

نفر

تولید در نقطه سر به سر

40.84

درصد

نرخ بازده طرح

36.76

درصد

بازگشت سرمایه به سال

3.98

سال

میزان آب مصرفی در سال

158

متر مکعب

برق مصرفی در سال

24,000

کیلووات ساعت

گاز مصرفی در سال

4,800

متر مکعب

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه: شرح خدمات

5

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

7

1-1 عوامل اجتماعی و فرهنگی ، بومی و منطقه ای و جغرافیایی ، سیاسی و قوانین حاکم و محدودیتهای قانونی

7

1-2 تبلیغات

7

1-3 مشتریان

9

1-4 رقبا و موفقیت رقبا ، واسطه ها ، کانالهای تبلیغاتی و نحوه ارائه خدمات ، خدمات جانشین

10

2 - مطالعات فنی و تکنولوژی

11

2-1 مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح

11

2-2 مشخصات خدمات

12

2-3 شرایط بازی

13

2-4 فرآیند ارائه خدمات

14

3 مطالعات مالی و اقتصادی

15

3 1) میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش)

15

3 2) هزینه‌های جاری

26

3 - 3) خدمات و ارزش ارائه خدمات

33

3 4) جدول تحلیل مالی

34

تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر

39

دوره بازگشت سرمایه

40

3 4 4) جدول پیش‌بینی ترازنامه

42

3 4 - 5) ارائه شاخص‌های مالی

43

3 4 - 6) جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد

44

4 1) برنامه زمان‌بندی اجرا

45

4 2) زمانبندی اجرا

46

47