1100191 - طرح توجیهی نرم افزار کامفار توسعه واحد تولید ادوات کشاورزی

انواع ، واردات ، دستورالعمل واردات ، نمایشگاه ، انجمن ، ماکت ، نمایشگاه ، قیمت ، فروش ، کارخانه تولید ، فرسودگی ، ماشین آلات مورد استفاده در راهسازی ، ماشین آلات راهسازی غول پیکر ، بزرگترین ماشین راهسازی در ایران ، مشخصات ماشین آلات کشاورزی

180,000 تومانء


توضیحات بیشتر

مکانیزاسیون واژه ای است مشتق شده از مکانیک که به معنای مکانیکی کردن است.پس مکانیزاسیون به مفهوم مکانیکی کردن است و منظور از آن ، استفاده از وسایل و ادوات مکانیکی برای تولیدات و انجام کارهای کشاورزی است و در واقع تاریخچه ی مکانیک به قرن هفدهم برمی گردد که با قوانین سه گانه ی نیوتن آغاز شد و با فعالیت دانشمندان مختلف علم مکانیک، ادامه پیدا نمود.سپس ماشین آلات کشاورزی اختراع شدند و مکانیک کشاورزی به وجود آمد و همانطور که می دانید واژه ی مکانیزاسیون کشاورزی از زمانی متداول گشت که تراکتورهای بخاری وارد مزرعه شدند ، ولی ورود این وسایل یا مکانیزه شدن کشاورزی صرفا به منظور انجام کار بهتر ، بیشتر و با هدف افزایش درآمد انجام گرفت و امروز نیز چنین است و با توجه به مطالبی که گفته شد می توان آن را اینگونه تعریف کرد و مکانیزاسیون کشاورزی یعنی استفاده از وسایل مکانیکی به منظور افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی و با هدف افزایش درآمد مالی کشاورز.

ویژگیهای خدمات و مقررات حاکم

از ویژگی های مکانیزاسیون کشاورزی می توان گفت که در واقع  افزایش درآمد روستایی با سه عمل صورت می گیرد  و افزایش کمی محصول به دو صورت انجام می شود:

الف) افزایش سطح زیر کشت: این کار با وسایل مکانیکی به سهولت قابل انجام است که به دلیل محدودیت کارگر و شاق بودن این عملیات از ادوات مکانیکی کشاورزی استفاده می شود.

        ب) افزایش عملکرد: ممکن است سطح زیر کشت را افزایش نداد ولی با شخم یکنواخت ، تهیه ی بستر مناسب  کاشت در عمق ثابت و فاصله ی مناسب بین بوته ها، وجین مؤثرتر، سمپاشی ، کودپاشی و بالاخره برداشت بهتر، به عملکرد بیشتری رسید که این عملیات جز با کاربرد ماشین امکان پذیر نمی شود.

 روند توسعه و پیشرفت و راه اندازی شرکت مکانیزاسیون کشاورزی نسبت به گذشته

با توجه به میزان جمعیت و از طرفی نیاز بشر به محصولات زراعی  و کشاورزی سبب شده است که عده زیادی در کشور و جهان اقدام به فعالیت در مزارع با پرورش و کاشت محصولات زراعی نمایند و علاوه بر ایجاد منبع درآمدی برای خود و خانواده یک اشتغال زایی زنجیره وار را راه اندازی نمایند و افراد فاقد کار را دارای درآمد و کسب و کار نمایند و به عبارتی روند احداث و راه‌ اندازی شرکت مکانیزاسیون کشاورزی رو به افزایش است .