وام ، تسهیلات ، سرمایه گذاری

در این قسمت به معرفی ادارات و صندوق هایی که وام و تسهیلات پرداخت میکنند و نحوه ثبت نام و دریافت وام از ادارات بررسی میشود