110016912 - طرح توجیهی آسیاب کردن غلات - سال 1402

طرح توجیهی

150,000 تومانء


توضیحات بیشتر

 

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.

ـــــــــــ

طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی

 

آسیاب کردن غلات

 

مجری طرح : آقای داریوش بنی سرتنگی

ـــــــــــ

شناسنامه مالی طرح :

مجری طرح

آقای داریوش بنی سرتنگی

عنوان طرح

طرح آسیاب کردن غلات

محل اجرای طرح

چهارمحال بختیاری ، شهرستان خانمیرزا

هزینه سرمایه گذاری و تسهیلات درخواستی

میزان سرمایه ثابت مورد نیاز

7,500

میلیون ریال

میزان سرمایه در گردش مورد نیاز

2,000

میلیون ریال

میزان وام درخواستی ثابت 5 ساله

6,000

میلیون ریال

میزان وام درخواستی در گردش یک ساله

1,600

میلیون ریال

جمع تسهیلات دخواستی

7,600

میلیون ریال

شاخصهای مالی و اشتغال طرح

تعداد اشتغال زایی مستقیم طرح

3

نفر

نقطه سر به سر

51.86

درصد

بازگشت سرمایه

3.75

سال

نرخ بازده طرح

30.49

درصد

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه

1 - مطالعات اولیه آسیاب کردن غلات

5

نشانی دقیق محل اجرای آسیاب کردن غلات

5

مقدمه: شرح محصول و خدمات آسیاب کردن غلات

5

پیشینه و شرح خدمات آسیاب کردن غلات

10

مزایای آسیاب کردن غلات

10

اهداف آسیاب کردن غلات

11

2 مطالعات مالی و اقتصادی آسیاب کردن غلات

13

2 1) میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش)

13

2 1 - 1) زمین محل اجرای آسیاب کردن غلات

14

2 1 - 2) محوطه‌سازی مورد نیاز

14

2 1 - 3) ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز

15

2 1 - 4) جدول تجهیزات

17

2 -1 - 5) محاسبه اجزا و ميزان سرمايه ثابت

18

2 2) هزینه‌های جاری آسیاب کردن غلات

19

2 2 1) هزینه‌های جاری کسب ‌و کار

19

2 2 - 2) سرمایه در گردش مورد نیاز آسیاب کردن غلات

20

2 2 - 3) هزینه مواد اولیه مصرفی

20

2 2 - 4) هزینه کارکنان

21

2 2 - 5) هزینه استهلاک و تعمیرات و نگهداری

22

2 2 - 6) هزینه سوخت و انرژی

23

2 - 3) تولیدات و ارزش تولیدات آسیاب کردن غلات

23

2 4) جدول تحلیل مالی آسیاب کردن غلات

24

2 4 - 1) جدول پیشبینی صورت سود و زیان ناخالص کالا / خدمات

24

2 - 4 -2) محاسبه هزینه ثابت و متغیر آسیاب کردن غلات

25

تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر

26

دوره بازگشت سرمایه

26

2 4 - 3) ارائه شاخص‌های مالی آسیاب کردن غلات

27

3) برنامه‌ریزی اجرایی و عملیاتی آسیاب کردن غلات

28

 مدت زمان بهره‌برداری از آسیاب کردن غلات

28