1002143 - طرح توجیهی احداث مجموعه بوم گردی - سال 1402

طرح توجیهی

150,000 تومانء


توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.

ــــــــــ

طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی

مجموعه بوم گردی

(الاچیق ۱۵ واحد،قلیون سرا یک واحد،نانوایی محلی،سالن موسقی زنده سنتی،سیاه چادر ،قایق سواری با ۳ قایق موتوری،پرورش غاز و اردک و مرغ محلی،پارکینگ،پرورش ماهی،سوئیت  ۱۰ واحد،ویلا ده واحد، شهر بازی کودکان ،رستوران ،اداری ،فروشگاه صنایع دستی ،فروشگاه غذاهای محلی،قصابی)

مجری طرح : خانم مرضیه اسلام پور کریمی

ـــــــــــ

شناسنامه مالی طرح :

مجری طرح

خانم

مرضیه اسلام پور کریمی

آدرس محل اجرای طرح

خوزستان شهرک اندیمشک

تولیدات و خدمات درآمدی طرح

شرح

واحد

میزان مراجعه و خدمات در سال

اجاره آلاچیق

عدد

3,000

درآدر قلیان سرا

نفر

30,000

درآمد از نانوایی

نفر

20,000

درآمد از موسیقی سنتی

نفر

60,000

درآمد از سیاه چادر

روز

6,000

درآمد قایق سواری

نفر

60,000

خودرو ورودی پارکینگ

دستگاه

800,000

اجاره سوئیت

روز

2,000

اجاره ویلا

روز

2,000

درآمد رستوران

نفر

50,000

درآمد از فروشگاه ها

نفر

80,000

درآمد از قصابی

نفر

16,000

مساحت  / هزینه سرمایه گذاری /  شاغلین

مساحت زمین مورد نیاز

200,000

متر مربع

مساحت زیر بنا

2,885

متر مربع

هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده)

608,192

میلیون ریال

مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده)

122,192

میلیون ریال

شاغلین طرح

82

نفر

وام و تسهیلات بانکی

نرخ تسهیلات بانکی

14

درصد

وام و تسهیلات بانکی بلند مدت 5 ساله

486,000

میلیون ریال

میزان درصد وام بانکی از کل سرمایه گذاری 5 ساله

80

درصد

وام و تسهیلات بانکی کوتاه مدت یکساله

36,000

میلیون ریال

درصد تسهیلات بانکی از سرمایه کوتاه مدت

82

درصد

تحلیل مالی طرح

تولید در نقطه سر به سر

42.27

درصد

نرخ بازده طرح

38.22

درصد

بازگشت سرمایه به سال

3.59

سال

مصرف سوخت و انرژی

میزان آب مصرفی در سال

130,000

متر مکعب

برق مصرفی در سال

576,000

کیلووات ساعت

گاز مصرفی در سال

207,720

متر مکعب

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه: شرح خدمات

6

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

7

1-1 عوامل اجتماعی و فرهنگی ، بومی و منطقه ای و جغرافیایی ، سیاسی و قوانین حاکم و محدودیتهای قانونی

7

1-2 مشتریان

11

1-3 رقبا و موفقیت رقبا

12

2 - مطالعات فنی و تکنولوژی

13

2-1 مزایای فنی و تکنولوژی

13

2-2 مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح

15

2-3 فرآیند ارائه خدمات

16

3 مطالعات مالی و اقتصادی

17

3 1) میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش)

17

3 2) هزینه‌های جاری

31

3 - 3) خدمات و ارزش ارائه خدمات

39

3 4) جدول تحلیل مالی

40

تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر

45

دوره بازگشت سرمایه

46

3 4 4) جدول پیش‌بینی ترازنامه

48

3 4 - 5) ارائه شاخص‌های مالی

49

3 4 - 6) جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد

50

4 1) برنامه زمان‌بندی اجرا

51

4 2) زمانبندی اجرا

52

53