100206 - طرح توجیهی احداث مجتمع خدمات خودرویی و معاینه فنی سبک و موتورسیکلت - سال 1402

طرح توجیهی

150,000 تومانء


توضیحات بیشتر

 

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.

ـــــــــــ

طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی

 

مجتمع خدمات خودرویی ومعاینه فنی سبک وموتور سیکلت

 

مجری طرح :

ـــــــــــ

شناسنامه مالی طرح :

مجری طرح

 

آدرس محل اجرای طرح

استان  شهرستان

تولیدات طرح

خدمات قابل ارائه

تعداد در روز (با احتساب 12 ساعت در روز)

تعداد در سال (با احتساب 320 روز در سال)

آزمون آلایندگی و ایمنی خودروهای سبک دستگاه

120

38,400

بازرسی چشمی قطعات و تجهیزات گازسوز (بجز مخزن)

96

30,720

بازرسی چشمی مخزن CNG

96

30,720

آزمون آلایندگی و ایمنی موتورسیکلت دستگاه

120

38,400

درآمد از مجتمع خدمات خودروئی

80

25,600

مساحت  / هزینه سرمایه گذاری /  شاغلین

مساحت زمین مورد نیاز

2,000

متر مربع

مساحت زیر بنا

1,185

متر مربع

هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده)

188,601

میلیون ریال

مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده)

38,601

میلیون ریال

شاغلین طرح

16

نفر

وام و تسهیلات بانکی

نرخ تسهیلات بانکی

14

درصد

وام و تسهیلات بانکی بلند مدت 5 ساله

150,000

میلیون ریال

میزان درصد وام بانکی از کل سرمایه گذاری 5 ساله

80

درصد

وام و تسهیلات بانکی کوتاه مدت یکساله

3,000

میلیون ریال

درصد تسهیلات بانکی از سرمایه کوتاه مدت

63

درصد

تحلیل مالی طرح

تولید در نقطه سر به سر

33.85

درصد

نرخ بازده طرح

33.39

درصد

بازگشت سرمایه به سال

3.59

سال

مصرف سوخت و انرژی

میزان آب مصرفی در سال

1,632

متر مکعب

برق مصرفی در سال

81,000

کیلووات ساعت

گاز مصرفی در سال

113,760

متر مکعب

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه: شرح محصول و خدمات

6

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

7

1-1 مجتمع خدمات خودرویی ، معاینه فنی خودروهای سبک و موتور سیکلت از چه بخش هایی تشکیل می شود؟

7

1-2  بخش کارواش در مجتمع خدمات خودرویی ، معاینه فنی خودروهای سبک و موتور سیکلت

8

1-3  بخش تعمیرات مکانیکی در مجتمع خدمات خودرویی و معاینه فنی خودروهای سبک و موتور سیکلت

11

1-4  پست ها و نیروی انسانی مورد نیاز در مجتمع خدمات خودرویی و معاینه فنی خودروهای سبک و موتور سیکلت

13

1-5  پیشنهاداتی برای پیشرفت بیشتر طرح توجیهی مجتمع خدمات خودرویی و معاینه فنی خودروهای سبک و موتور سیکلت

14

2 - مطالعات فنی و تکنولوژی تولید

17

2-1  زیر ساخت های مورد نیاز برای احداث طرح توجیهی مجتمع خدمات خودرویی و معاینه فنی خودروهای سبک و موتور سیکلت

17

2-2 مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح

18

2-3  فعالیت های تبلیغاتی برای طرح توجیهی مجتمع خدمات خودرویی و معاینه فنی خودروهای سبک و موتور سیکلت

18

2-4   اخذ مجوزهای رسمی برای طرح توجیهی مجتمع خدمات خودرویی و معاینه فنی خودروهای سبک و موتور سیکلت

19

3 مطالعات مالی و اقتصادی

20

3 1) میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش)

20

3 2) هزینه‌های جاری

36

3 - 3) تولیدات و ارزش تولیدات

43

3 4) جدول تحلیل مالی

44

تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر

49

دوره بازگشت سرمایه

50

3 4 4) جدول پیش‌بینی ترازنامه

52

3 4 - 5) ارائه شاخص‌های مالی

53

3 4 - 6) جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد

54

4 1) برنامۀ زمان‌بندی اجرا

55

4 2) زمانبندی اجرا

56

4 - 3) مدت زمان بهره‌برداری

57