1002038 - طرح توجیهی انواع پاک کننده های صنعتی نانو بر پایه آب 1200 تن در سال - سال 1402

طرح توجیهی

150,000 تومانء


توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.

ـــــــــــ

طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی

 

انواع پاک کننده های صنعتی نانو بر پایه آب بظرفیت 1200 تن در سال

 

مجری طرح : آقای مرتضی هداوند

ـــــــــــ

شناسنامه مالی طرح :

مجری طرح

آقای

مرتضی هداوند

آدرس محل اجرای طرح

استان سمنان شهرستان ایوانکی شهرک صنعتی

درآمد طرح

محصولات تولیدی

کد آیسیک

ظرفیت در سال تن

پاک کننده صنعتی نانو بر پایه آب

2424412547

1,200

مساحت زمین و زیربنا

مساحت زمین مورد نیاز

3,000

متر مربع

مساحت زیر بنا

1,310

متر مربع

سرمایه گذاری و تسهیلات

هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده)

81,086

میلیون ریال

مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده)

41,086

میلیون ریال

وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت

40,000

میلیون ریال

شاخصهای اقتصادی

شاغلین طرح

6

نفر

تولید در نقطه سر به سر

23.11

درصد

نرخ بازده طرح

29.50

درصد

بازگشت سرمایه به سال

3.46

سال

مصرف سوخت و انرژی

میزان آب مصرفی در سال

964

متر مکعب

برق مصرفی در سال

120,000

کیلووات ساعت

گاز مصرفی در سال

59,520

متر مکعب

فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه: شرح محصول و خدمات

5

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

13

1-1 ویژگی محصولات پاک کننده صنعتی نانو و پاک کننده صنعتی نانو بر پایه آب  بر پایه آب

13

1-2 مزیت استفاده

14

1-3  هدف محصولات نانو پاک کننده صنعتی نانو بر پایه آب

14

1-4  انواع محصولات نانو پاک کننده صنعتی نانو بر پایه آب

15

1-5 اهداف

16

1-6 استفاده از نانو و پاک کننده صنعتی نانو بر پایه آب  امولسیون ها به عنوان مواد شوینده

19

1-7 شوینده ها و فناوری نانو پاک کننده صنعتی نانو بر پایه آب

21

1-8 برخي از کاربردهاي فناوري نانو پاک کننده صنعتی نانو بر پایه آب

22

1-9 روش های ساخت مواد نانو پاک کننده صنعتی نانو بر پایه آب

24

2 - مطالعات فنی و تکنولوژی تولید

25

2-1  مزایای مواد نانو پاک کننده صنعتی نانو بر پایه آب

25

2-2  معایب مواد نانو پاک کننده صنعتی نانو بر پایه آب

26

2-3  مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح

27

2-4  عوارض احتمالی استفاده از مواد نانو پاک کننده صنعتی نانو بر پایه آب

28

2-5  وضع مقررات و استانداردهایی برای مدیریت پسماند نانو پاک کننده صنعتی نانو بر پایه آب

33

3 مطالعات مالی و اقتصادی

43

3 1) میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش)

43

3 2) هزینه‌های جاری

56

3 - 3) تولیدات و ارزش تولیدات

63

3 4) جدول تحلیل مالی

64

تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر

69

دوره بازگشت سرمایه

70

3 4 4) جدول پیش‌بینی ترازنامه

72

3 4 - 5) ارائه شاخص‌های مالی

73

3 4 - 6) جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد

74

4 1) برنامۀ زمان‌بندی اجرا

75

4 2) زمانبندی اجرا

76

4 - 3) مدت زمان بهره‌برداری

77