10010140 - طرح توجیهی زود بازده احداث جایگاه سوخت - سال 1402

طرح توجیهی

150,000 تومانء


توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.

ـــــــــــ

طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی

 

احداث جایگاه سوخت

 

مجری طرح :

ـــــــــــ

شناسنامه مالی طرح :

مجری طرح

آقای

 

آدرس محل اجرای طرح

استان هرمزگان بندر شهید رجایی

خدمات قابل ارائه

واحد

ظرفیت در سال

فروش بنزین

لیتر

16,060,000

فروش گازوئیل

لیتر

32,120,000

مساحت زمین مورد نیاز

1,500

متر مربع

مساحت زیر بنا

540

متر مربع

هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده)

114,964

میلیون ریال

مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده)

24,964

میلیون ریال

وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت

90,000

میلیون ریال

شاغلین طرح

8

نفر

تولید در نقطه سر به سر

39.74

درصد

نرخ بازده طرح

28.75

درصد

بازگشت سرمایه به سال

4.77

سال

میزان آب مصرفی در سال

891

متر مکعب

برق مصرفی در سال

54,000

کیلووات ساعت

گاز مصرفی در سال

51,840

متر مکعب

فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه

1 - مقدمه: شرح خدمات

4

2- مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح

17

3 مطالعات مالی و اقتصادی

18

3 1) میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش)

18

3 2) هزینه‌های جاری

32

3 - 3) خدمات و ارزش ارائه خدمات

39

3 4) جدول تحلیل مالی

40

تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر

45

دوره بازگشت سرمایه

46

3 4 4) جدول پیش‌بینی ترازنامه

48

3 4 - 5) ارائه شاخص‌های مالی

49

3 4 - 6) جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد

50

4 1) برنامه زمان‌بندی اجرا

51

4 2) زمانبندی اجرا

52

53