هزینه ساخت و راه اندازی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک ،سنگین ونیمه سنگین

مراکز معاینه فنی خودرو مکان‌هایی هستند که تا ببینند آیا یک وسیله نقلیه مورد تأیید قرا خواهد گرفت یا خیر.توضیحات بیشتر

هزینه ساخت و راه اندازی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک ،سنگین ونیمه سنگین

مراکز معاینه فنی خودرو مکان‌هایی هستند که تا ببینند آیا یک وسیله نقلیه مورد تأیید قرا خواهد گرفت یا خیر. اکثر برچسب‌های معاینه فنی نصب شده در ایالات متحده آمریکا ماه و سال بازرسی خودرو را نیز نشان می‌دهند. در برخی از حوزه‌های حقوقی مربوط به وسایل نقلیه مانند صدور یا تمدید پلاک خودرو گواهی معاینه فنی الزامی می‌باشد.

هزینه ساخت و راه اندازی:

رديف

شرح

ارزش كل میلیون ریال

1

زمين

42,000

2

محوطه سازی

28,108

3

ساختمان

96,180

4

هزينه هاي قبل از بهره برداري

2,620

5

ملزومات اداری رفاهی

2,950

6

ماشين آلات و تجهيزات

32,040

7

تجهيزات و تاسيسات عمومي

2,567

8

وسايل حمل و نقل

6,000

9

هزينه هاي پیش بینی نشده

8,523

جمع

220,989

جهت اطلاع قیمت و سفارش ماشین آلات خط تولید در سایت سالینام با شماره های تامین کنندگان تماس بگیرید.