هزینه ساخت و راه اندازی مرکز توانبخشی و مراقبت از سالمندان

توانبخشی سالمندان یک فرآیند برای بازیابی قدرت و توانایی است که باید به دست افرادی ماهر و باتجربه انجام شود.توضیحات بیشتر

هزینه ساخت و راه اندازی مرکز توانبخشی و مراقبت از سالمندان

توانبخشی سالمندان یک فرآیند برای بازیابی قدرت و توانایی است که باید به دست افرادی ماهر و باتجربه انجام شود. این کار می تواند کیفیت زندگی افراد سالمند را تا حدود زیاد افزایش دهد و انرژی از دست رفته و ناتوانی ایجاد شده در آن ها را برطرف سازد.

هزینه ساخت و راه اندازی:

رديف

شرح

ارزش كل میلیون ریال

1

زمين

0

2

محوطه سازی

60,157

3

ساختمان

277,500

4

هزينه هاي قبل از بهره برداري

2,620

5

ملزومات اداری رفاهی

4,350

6

ماشين آلات و تجهيزات

140,195

7

تجهيزات و تاسيسات عمومي

4,520

8

وسايل حمل و نقل

55,200

9

هزينه هاي پیش بینی نشده

27,227

جمع

571,769

جهت اطلاع قیمت و سفارش ماشین آلات خط تولید در سایت سالینام با شماره های تامین کنندگان تماس بگیرید.