هزینه ساخت و راه اندازی مجتمع خدمات رفاهی بین راهی

مجتمع‎های خدماتی رفاهی بین راهی امکان ارائه هرگونه خدمات رفاهی را به رانندگان و مسافران را دارند.توضیحات بیشتر

هزینه ساخت و راه اندازی مجتمع خدمات رفاهی بین راهی

مجتمعهای خدماتی رفاهی بین راهی امکان ارائه هرگونه خدمات رفاهی را به رانندگان و مسافران را دارند.

خدمات اولیه پیشنهادی
شامل: جایگاه سوخت، تعمیرگاه، سرویس بهداشتی، رستوران و پارکینگ است ولی به غیر از موارد مورد اشاره در مجتمع ‏های خدمات
بین راهی امکان ارائه خدمات فروشگاهی، خدمات تفریحی، خدماتی اقامتی و متل، خدمات

هزینه ساخت و راه اندازی آن:

رديف

شرح

ارزش كل میلیون ریال

1

زمين

11,000

2

محوطه سازی

50,175

3

ساختمان

136,900

4

هزينه هاي قبل از بهره برداري

4,000

5

ملزومات اداری رفاهی

1,090

6

ماشين آلات و تجهيزات

280,260

7

تجهيزات و تاسيسات عمومي

8,480

8

وسايل حمل و نقل

3,700

9

هزينه هاي پیش بینی نشده

24,230

جمع

519,835