هزینه ساخت و راه اندازی مجتمع خدمات رفاهی

مجتمع های رفاهی تلاش می‌کنند که بیشترین خدمات و امکانات لازم را برای مسافران در طول اقامتشان ارائه کنند.توضیحات بیشتر

هزینه ساخت و راه اندازی مجتمع خدمات رفاهی

مجتمع اقامتی، مجتمع رفاهی-تفریحی و مانند آن عناوینی هستند که به تأسیسات اقامتی که تلاش می‌کنند که بیشترین خدمات و امکانات لازم را برای مسافران در طول اقامتشان ارائه کنند گفته می‌شوند. چنین خدماتی شامل خوراک، نوشیدنیها، محل اقامت (هتل یا مهمانسرا)، امکانات ورزشی، سرگرمی و خرید می‌شود.

هزینه ساخت و راه اندازی آن:

رديف

شرح

ارزش كل میلیون ریال

1

زمين

12,000

2

محوطه سازی

15,019

3

ساختمان

125,850

4

هزينه هاي قبل از بهره برداري

4,000

5

ملزومات اداری رفاهی

1,055

6

ماشين آلات و تجهيزات

280,260

7

تجهيزات و تاسيسات عمومي

3,420

8

وسايل حمل و نقل

3,700

9

هزينه هاي پیش بینی نشده

21,665

جمع

466,969