هزینه ساخت و راه اندازی تیر پارک

تیرپارک را به نام توقفگاه کامیون، تراک پارکینگ و مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی می‌شناسندتوضیحات بیشتر

هزینه ساخت و راه اندازی تیر پارک

تیرپارک را به نام توقفگاه کامیون، تراک پارکینگ و مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی می‌شناسند. در حقیقت منظور همان محل توقف و پارک کردن وسایل نقلیه سنگین مثل کامیون در راه‌های بین شهری است که مطابق با استانداردهای خاصی احداث خواهد شد.

هزینه ساخت و راه اندازی آن:

رديف

شرح

ارزش كل میلیون ریال

1

زمين

600,000

2

محوطه سازی

57,899

3

ساختمان

126,000

4

هزينه هاي قبل از بهره برداري

2,700

5

ملزومات اداری رفاهی

1,490

6

ماشين آلات و تجهيزات

92,122

7

تجهيزات و تاسيسات عمومي

4,757

8

وسايل حمل و نقل

6,000

9

هزينه هاي پیش بینی نشده

14,548

جمع

905,516

جهت اطلاع قیمت و سفارش ماشین آلات خط تولید در سایت سالینام با شماره های تامین کنندگان تماس بگیرید.