نحوه دریافت وام و تسهیلات از صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی و نحوه دریافت وام و تسهیلات از صندوق توسعه ملی



توضیحات بیشتر

نکته ای که باید در نظر بگیریم اینکه وام و تسهیلات صندوق توسعه ملی از طریق ادارات پرداخت می شود و صندوق بصورت مستقیم با مجری و سرمایه گذار قرارداد ندارد برای مثال صندوق برای وام و تسهیلاتی که مربوط به کشاورزی هست از طریق جهاد کشاورزی و سامانه سیتا جهاد کشاورزی پرداخت می کند بعد از بررسی طرح از سوی جهاد کشاورزی مجری به بانک معرفی میشود از منابع صندوق تسهیلات پرداخت میشود .

فرآیند اعطای وام و تسهیلات ریالی از محل سپرده گذاری منابع صندوق توسعه ملی

به استناد جزء (10) بند (ی) اساسنامه صندوق توسعه ملی، پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانک های عامل انجام می شود.

بر طبق حکم مذکور: صدور هرگونه ضمانت نامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانک های عامل اعم از دولتی یا غیر دولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی انجام می شود.

بر این اساس ضروری است، متقاضیان تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی، طرح توجیحی خود را به بانک های عامل طرف قرارداد صندوق ارائه کنند، مطابق قانون، ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی طرح ها و همچنین بررسی اهلیت متقاضی بر عهده بانک های عامل است.

فرآیند اعطای تسهیلات ریالی از محل سپرده گذاری منابع صندوق توسعه ملی

1 درخواست بانکها از صندوق توسعه ملی برای انجام سپرده گذاری از محل منابع صندوق در بانک های متقاضی

2 بررسی درخواست بانکها در صندوق بر اساس عملکرد و قوانین و انجام سپرده گذاری ریالی در بخشهای مختلف در بانک های سپرده پذیر

3 مراجعه متقاضیان تسهیلات ریالی به شعب بانک های سپرده پذیر

4 بررسی درخواست متقاضیان سرمایه ثابت سرمایه در گردش توسط ارکان اعتباری بانک مطابق با قرارداد في ما بين صندوق توسعه ملی و بانک سپرده پذیر و همچنین مقررات داخلی آن بانک

5 اعطای تسهیلات ریالی به طرحها سرمایه ثابت سرمایه در گردش مصوب در بانک سپرده پذیر

نکته

صندوق توسعه در تصویب و بررسی طرحهای متقاضی تسهیلات ریال از محل سپرده گذاری این صندوق در بانک های سپرده پذیر هیچ گونه اعمال نظری نداشته و در صورت تصویب طرحها و فعالیت های متقاضیان در ارکان اعتباری بانک سپرده پذیر تسهیلات مورد نظر رأسا توسط بانک ذیربط طبق ضوابط صندوق توسعه ملی و مقررات داخلی بانک مربوطه پرداخت خواهد شد.

فرآیند اعطای تسهیلات ارزی

به استناد جزء (10) بند (ی) اساسنامه صندوق توسعه ملی، پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانک های عامل انجام می شود.

بر طبق حکم مذکور: صدور هرگونه ضمانت نامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانک های عامل اعم از دولتی یا غیر دولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی انجام می شود.

بر این اساس ضروری است، متقاضیان تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی، طرح های توجیحی خود را به بانک های عامل طرف قرارداد صندوق ارائه کنند، مطابق قانون، ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی طرح ها و همچنین بررسی اهلیت متقاضی بر عهده بانک های عامل است.

بروز رسانی میشود

مراحل اعطای تسهیلات از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی

1 ارائه درخواست تسهیلات به بانک عامل برای اجرای طرح انجام فعالیت بر اساس فعالیتهای واجد اولویت پرداخت تسهیلات اعلامی از سوی صندوق توسعه ملی

2 بررسی درخواست در چارچوب قرارداد عاملیت و نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی

3 بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح ٫ بررسی فعالیت و اهلیت متقاضی و تصویب در ارکان اعتباری بانک عامل

4 تکمیل و ارسال شناسنامه اعتباری طرح فعالیت مصوب و تایید شده به انضمام مستندات لازم به صندوق توسعه ملی

5 تطبيق مندرجات شناسنامه اعتباری و با ضوابط اعطای تسهیلات ارزی در چارچوب قرارداد عاملیت

6 اعلام وصول شناسنامه اعتباری به بانک عامل جهت انجام اقدامات بعدی در خصوص تقاضاهای منطبق با ضوابط صندوق

7 انعقاد قرارداد با متقاضی و ارسال تصاویر قراداد اقرارنامه درک و پذیرش ریسک نوسانات نرخ ارز به انضمام جداول زمان بندی بازپرداخت تسهیلات و مستندات واریز کارمزد تعهد (Commitment Fee) به حساب صندوق توسعه ملی

8 اعلام مسدودی مبلغ مورد درخواست به بانک مرکزی پس از اطمینان از صحت

مستندات دریافتی توسط صندوق توسعه ملی

9 صدور سند مسدودی و اعلام آن به بانک عامل و صندوق توسعه ملی

10 پرداخت تسهیلات

فعالیت های واجد اولویت دریافت تسهیلات ریالی و ارزی

به آگاهی فعالان بخش خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی علاقه‌مند به استفاده از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی می‌رساند که فهرست فعالیت های واجد اولویت دریافت تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی مصوب هیأت امنای صندوق توسعه ملی به شرح زیر است.

فهرست  فعالیت های واجد اولویت دریافت تسهیلات ریالی:

الف) صنعت و معدن

سرمایه در گردش طرح ها و فعالیت های تولیدی

طرح و فعالیت های صادراتی

ب) گردشگری

احداث و تامین تجهیزات هتل، مراکز اقامتی، مراکز تفریحی و مجتمع های رفاهی و بین راهی

ج) آب و کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی:

احداث گلخانه و تولید محصولات گلخانه‌ای.

طرح‌ها و فعالیت‌های زیربخش شیلات: پروش ماهیان دریایی در قفس، گرم آبی، سرد آبی، خاویاری، میگو و تجهیزات صیادی.

افزایش بهره‌وری مصرف آب از طریق روش‌های نوین آبیاری و فناوری‌های روزآمد و نیز طرح‌های تأمین، تصفیه و انتقال آب.

خدمات مکانیزه کشاورزی.

طرح‌های زیست محیطی و منابع طبیعی.

طرح‌های جدیدالاحداث و توسعه‌ای واحدهای دامپروری با اولویت طرح‌های توسعه‌ای.

طرح‌های جدیدالاحداث، توسعه‌ای و تکمیلی زنجیره‌های گوشت قرمز، گوشت سفید و شیر با اولویت طرح ‌های توسعه‌ای.

طرح‌های نوسازی واحدهای دام، طیور و آبزیان که در زنجیره تولید قرار دارند.

کشت گیاهان دارویی.

طرح‌ها و فعالیت‌های اصلاح، نوسازی، جایگزینی و احداث باغات به ویژه نخیلات و مرکبات.

نحوه دریافت وام و تسهیلات وام مشاغل خانگی