صندوق کارآفرینی امید ، ثبت نام و شرایط وام صندوق کارآفرینی امید

وام و تسهیلات صندوق کار آفرینی امید با عناوین مختل هستند که وجه مشترک آنها پرداخت تسهیلات از طریق مشارکت مردمی و برای اشتغال زایی انجام میگیرد . سرمایه گذار برای کسب و کارهای خرد و کوچک و با ایجاد اشتغال برای هر نفر شغل میتواند مبلغی وام و تسهیلات با سود بانکی 4 درصد از صندوق دریافت کندتوضیحات بیشتر

صندوق کارآفرینی امید

وام و تسهیلات صندوق کار آفرینی امید با عناوین مختل هستند که وجه مشترک آنها پرداخت تسهیلات از طریق مشارکت مردمی و برای اشتغال زایی انجام میگیرد . سرمایه گذار برای کسب و کارهای خرد و کوچک و با ایجاد اشتغال برای هر نفر شغل میتواند مبلغی وام و تسهیلات با سود بانکی 4 درصد از صندوق دریافت کند جهت دریافت تسهیلات بعد از ثبت نام در سامانه صندوق کارآفرینی امید و بررسی طرح اولیه با اعلام موافقت تسهیلات پرداخت میگردد . بای ثبت نام و دریافت وام در ابتدا داشتن مدرک تحصیلی و مهارتی در اولویت اول می باشد . داشتن تجربه کافی و حداقل دو ساله مورد بعدی از اولویت های ثبت نام جهت دریافت وام می باشد .

ــــــــــ

انواع وام با نامهای زیر و شرایط درج شده زیر پرداخت میگردد .

دستور العمل اجرایی اعطای تسهیلات اشتغال به سپرده قرض الحسنه حق عضویت طرح احسان

نظر به اهمیت و ضرورت تجهیز منابع صندوق و با عنایت به رهنمودهای مقام محترم مدیر عامل در راستای تأمین منابع مالی و استفاده بهینه از سپرده های قرض الحسنه مردمی و ارایه تسهیلات اشتغال به عموم جامعه که مستلزم حفظ و تقویت روابط بین صندوق و مشتریان میباشد و با توجه به لزوم ترویج و توسعه فرهنگ قرض الحسنه و فرهنگ سازی پس انداز و ارایه خدمات مطلوب به دارندگان حساب های قرض الحسنه صندوق کارآفرینی امید اقدام به ارایه طرح اعطای تسهیلات قرض الحسنه اشتغال از محل طرح پس انداز حق عضویت نموده است.

گروه هدفی که وام دریافت می کنند :

گروه هدف تمامی صاحبان حرفه ها و مشاغل خرد و کوچک و وام گیرندگان سنوات گذشته صندوق در حوزه اشتغال که جهت توسعه کسب و کار خود نیاز به تسهیلات قرض الحسنه دارند. ه حق عضویت مبلغی که صاحب حساب ماهیانه به صورت دلخواه به حساب خود نزد صندوق واریز می نماید.

در این طرح میبایست افراد ماهیانه مبلغی را به عنوان حق عضویت که حداقل یک میلیون ریال می باشد. به حساب خود واریز می نمایند.

تسهیلات قرض الحسنه اشتغال طرح احسان در مرحله اول و پس از گذشت ۹ ماه دوره انتظار و معادل برابر مانده حساب سپرده قرض الحسنه اعضاء و تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال و با بازپرداخت ٢٤ ماه پرداخت می گردد.

در مرحله دوم این طرح و در صورت ادامه واریز مستمر حق عضویت افراد میتوانند پس از تسویه وام مرحله اول معادل ۲ برابر موجودی خود تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال از تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت ۳۶ ماه بهره مند گردند.

در مرحله سوم این طرح و در صورت ادامه واریز مستمر حق عضویت خویش، پس از تسویه وام مرحله دوم اعضاء می توانند معادل موجودی خود و تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال از تسهیلات قرض الحسنه طرح احسان با بازپرداخت ٤٨ ماه بهره مند گردند.

از ابتدای تاریخ گشایش حساب سپرده حق عضویت تا قبل از ۹ ماه هیچگونه تعهد و نویست بندی جهت اعطای تسهیلات برای مشتری انجام نخواهد شد.

مشتری پس از سپری شدن مدت ۹ ماه از افتتاح حساب در هر زمان میتواند با مراجعه به شعب با دفاتر صندوق نسبت به اطلاع از وضعیت نوبت بندی سپرده خویش و ارائه درخواست تسهیلات از محل سپرده گذاری طرح حق عضویت خود اقدام نماید.

شرایط اختصاصی افتتاح سپرده قرض الحسنه طرح حق عضویت جهت پرداخت تسهیلات به شرح زیر می باشد.

۱ واحدهای تولیدی یا خدماتی خرد و کوچک موجود نیمه فعال یا فعال که ظرفیت خالی یا بلا استفاده دارند ( افزایش سطح کمی با نیازمند ارتقاء سطح کیفی محصول یا خدمات هستند.

ارایه مدارک مهارتی فنی و حرفه ای و یا مستندات کسب و کار موجود

تکمیل فرم های اعلام نیاز طرح کسب و کار اشتغال خرد و خانگی

سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری با سود 50 درصد و سرمایه گذاری مطمئن با سود بالا

ــــــــــــ

دستور العمل اعطای تسهیلات اشتغال از محل مشارکت مردمی ( طرح امید ۲) در سالینام

به منظور ترویج سنت پسندیده قرض الحسنه در فرهنگ جامعه و بهره مندی از منابع مردمی و امکان توسعه خدمات صندوق با همکاری مردم با هدف ایجاد و توسعه کسب و کارهای کوچک و پایداری اشتغال های خرد و مشاغل خانگی و حفظ و افزایش ظرفیت واحدهای شغلی تولیدی و خدماتی و جهت ارتقاء کیفیت و کمیت محصول یا خدمات واحدهای کسب و کار و در راستای اعطای تسهیلات هدفمند قرض الحسنه مردمی، افتتاح سپرده قرض الحسنه مشارکتی طرح امید (۲) برابر مفاد این دستور العمل انجام می پذیرد.

متقاضی طرح کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تقاضای تسهیلات اشتغال طرح امید (۲) جهت ایجاد تثبیت و یا توسعه کسب و کار خود از صندوق را دارند.

تسهیلات اشتغال مشارکتی طرح امید (۲) : میزان وامی که بر مبنای محاسبات سیستم به متقاضیان طرح امید (۲) تا سقف یک میلیارد ریال در سرفصلهای تسهیلاتی مشخص شده، پرداخت می گردد.

گروه هدف تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد و همچنین تمام وام گیرندگان اشتغال سنوات گذشته صندوق که مبادرت به افزایش ظرفیت واحد به لحاظ کمی و کیفی را دارند.

کسب و کارهای حوزه مشاغل خانگی نیز شامل این طرح می شوند

مدارک مهارتی افراد دارای مدارک تحصیلی و مهارتی از دانشگاهها و مراکز آموزش دولتی و یا خصوصی مورد تأیید دولت یا افرادی دارای گواهی سابقه تجربی معتبر به تأیید کارفرما که حداقل ۲ سال از تاریخ اخذ جواز کسب ایشان گذشته باشد و یا افرادی که طرح کسب و کار ایشان نیمه فعال یا فعال می باشد و تصمیم به توسعه یا تثبیت فعالیت دارند چه افرادی که جواز فعالیت دارند و چه آنهایی که جواز فعالیت ندارند و با ارایه مستندات قابل احراز باشد که به امر تولید کالا و خدمات مشغول هستند مورد نظر این دستور العمل می باشد.

متقاضیان تسهیلات ایجاد و راه اندازی کسب و کارهای جدید و یا واحدهای تولیدی یا خدماتی موجود که ظرفیت خالی و بلا استفاده دارند و یا به منظور ارتقاء سطح کیفی محصول یا خدمات برای تثبیت واحد کسب خود نیاز به بازسازی تجهیزات یا سرمایه در گردش دارند پس از مطالعه دقیق شرایط طرح امید (۲) اقدام به افتتاح حساب می نماید.

مخاطبین این طرح صرفاً در حوزه کسب و کار بوده که با تدبیر مناسب مراقبتی می بایست هر ۳ ماه یک بار گزارش هم خوانی حسابهای افتتاح شده با گروه های هدف و مورد نظر صندوق و همچنین بازپرداخت تسهیلات و بازدیدهای دوره ای خود را از طرح های اجرا شده برای تسهیلات بالاتر از ۳۰۰ میلیون ریال انجام و در سامانه مدیریت نظارت و وصول مطالبات ثبت نمایند.

از این رو با توجه به گزارشهای دوره ای ۳ ماهه مسئولیت پاسخ گویی به انحرافات به عمل آمده بخصوص در عدم هماهنگی و ناهمخوانی سپرده گذاری ها در راستای گروه های هدف و همچنین مصرف تسهیلات پرداخت شده برای تسهیلات بالاتر از ۳۰۰ میلیون ریال در حوزه هایی غیر از کسب و کار در همه مراتب اداری متوجه کارشناس مسئول رئیس شهرستان معاون و مدیر استان میباشد.

با توجه به زمان ارایه طرح کسب و کار پیشنهادی متقاضی و تاریخ افتتاح حساب قرض الحسنه امید (۲) سیستم بانکداری نگین به صورت هوشمند و خودکار نسبت به محاسبه انواع تسهیلاتی که متقاضی می تواند دریافت کند اقدام نماید.

کاربران شعب هیچ گونه دخل و تصرفی در محاسبات سیستمی نخواهند داشت و سیستم به صورت هوشمند نسبت به تخصیص انواع تسهیلات اقدام می نماید.

اطلاع رسانی به مشتریان جهت شناسایی رشته فعالیتها و ظرفیت یابی و انتخاب واحدهای تولیدی یا خدماتی نظیر تولید کیف و کفش چرم منسوجات زیور آلات و ...... به روشهای گوناگون مانند نصب پوستر در محل صندوق چاپ بروشور ارسال پیامک و غیره از سوی روسای شعب و دفاتر انجام می پذیرد.

پرداخت تسهیلات مجدد از محل این طرح امکان پذیر نمی باشد.

پرداخت تسهیلات صرفاً برای ایجاد توسعه خرید تجهیزات نوسازی ماشین آلات و همچنین سرمایه در گردش حداکثر تا سقف یک میلیارد ریال با رعایت مفاد این دستور العمل میباشد.

حداقل آورده برای مشارکت در طرح امید ۲ مبلغ ۳۰ میلیون ریال می باشد.

نرخ کارمزد تسهیلات اعطایی ۴ درصد محاسبه می گردد.

تصویب طرح های استان ٫ شهرستان بررسی و چنانچه مورد تایید قرار گرفت از متقاضی دعوت به عمل آمده تا نسبت به افتتاح حساب اقدام نماید تا پس از احراز شرایط این طرح نسبت به دریافت تسهیلات اقدام نماید. در خصوص طرح های توسعه ای خرید تجهیزات و سرمایه در گردش و تسهیلات بالاتر از ۳۰۰ میلیون ریال، علاوه بر موارد اشاره شده میبایست گزارش بازدید از طرحهای نیمه فعال با طرح هایی با تولید ظرفیت کمتر از ظرفیت اسمی را در پرونده مصوب شده بایگانی و سپس از متقاضی دعوت به عمل آید تا نسبت به افتتاح حساب اقدام نماید تا پس از احراز شرایط این دستور العمل و ارایه فاکتور تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز نسبت به دریافت تسهیلات اقدام نماید.

ضریب محاسبه امتیاز برای دوره های سه ماهه ۹۰ درصد برای دوره های شش ماهه ۱۱۰ درصد و برای دوره های نه ماهه ۱۳۵ درصد می باشد.

مدت بازپرداخت تسهیلات برای دوره های سه ماهه ۱۸ ماه برای دوره های شش ماهه ۲۴ ماه و برای دوره های نه ماهه ۳۶ ماه می باشد.

میزان وثیقه مورد قبول این طرح برای تسهیلات طرح امید (۲) معادل ۱۲۰ درصد اصل تسهیلات امتیازی می باشد که باید برای تسهیلات پرداختی با لحاظ دوره های سه ماهه حداقل ۲۰ درصد ، با لحاظ دوره های شش ماهه حداقل ۲۵ درصد و با لحاظ دوره های نه ماهه حداقل ۳۰ درصد آورده مشتری در طرح مشارکتی امید (۲) در زمان اعطای تسهیلات به صورت سپرده از مشتریان دریافت گردد. بدیهی است می باید انسداد

مبلغ وثيقه مذكور صرفاً در حساب ۷۰۰ و به نام وام گیرنده انجام پذیرد.

افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات برای دوره های سه ماهه از ۱۸ ماه به ۳۶ ماه با کاهش ضریب محاسبه امتیاز از ۹۰ درصد به ۵۰ درصد و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات برای دوره های شش ماهه از ۲۴ ماه به ۴۸ ماه با کاهش ضریب محاسبه امتیاز از ۱۱۰ درصد به ۶۰ درصد و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات برای دوره های نه ماهه از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه با کاهش ضریب محاسبه امتیاز از ۱۳۵ درصد به ۷۰ درصد امکان پذیر می باشد.

ــــــــــ

دستور العمل اعطای تسهیلات و وام اشتغال از محل مشارکت مردمی طرح خیر خواهانه بدون صدور کارت کار آفرین

به منظور ترویج سنت پسندیده قرض الحسنه در فرهنگ جامعه و بهره مندی از منابع مردمی و امکان توسعه خدمات صندوق با همکاری مردم با هدف توسعه کسب و کارهای کوچک و پایداری اشتغال های خرد و مشاغل خانگی و حفظ و افزایش ظرفیت واحدهای شغلی تولیدی و خدماتی و جهت ارتقاء کیفیت و کمیت محصول یا خدمات واحدهای کسب و کار و در راستای اعطای تسهیلات هدفمند قرض الحسنه مردمی، افتتاح سپرده قرض الحسنه مشارکتی طرح خیر خواهانه بدون صدور کارت کار آفرین برابر مفاد این دستور العمل انجام می پذیرد.

سپرده قرض الحسنه خیر خواهانه بدون صدور کارت کارآفرین : حسابی بدون صدور کارت است که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی خبر خواه نزد شعب صندوق افتتاح می گردد حساب مذکور در سرفصل سپرده قرض الحسنه مشارکتی گشایش میشود و پس از گذشت دوره انتظار واجد شرایط محاسبه امتیاز گیری برای اخذ تسهیلات می گردد.

سپرده مذکور فاقد صدور کارت نقدی صندوق می باشد.

کسب و کار خرد نوعی از اشتغال که در آن فرد مالکیت و مدیریت کسب و کار خود را عهده دار باشد و می تواند علاوه بر خود برای افراد دیگری نیز ایجاد اشتغال کند.

مدارک مهارتی داشتن مدارک تحصیلی و مهارتی از دانشگاهها و مراکز آموزش دولتی و یا خصوصی مورد تأیید دولت مانند وزارت علوم و سازمان فنی و حرفه ای و سایر سازمانهای صلاحیت دار و یا گواهی سابقه تجربی معتبر به تأیید کارفرمای دارای جواز کسب مورد تأیید می باشد یا افرادی که طرح کسب و کار ایشان نیمه فعال یا فعال میباشد و تصمیم به توسعه با تثبیت فعالیت دارند چه افرادی که جواز فعالیت دارند و چه آنهایی که

جواز فعالیت ندارند ( کسب و کارهای رسمی یا غیر رسمی و با ارائه مستندات یا بررسی قابل احراز باشد که به امر تولید کالا و خدمات مشغولند مورد نظر این دستور العمل می باشد.

مدیران و کارشناسان صندوق در استانها موظفند با شناسایی رشته فعالیتهای صنفی تولیدی، توزیعی یا خدماتی که امکان توسعه با تثبیت فعالیت دارند با مجمع امور صنفی یا هر کدام از صنوف بطور جداگانه و همچنین خیرین وارد مذاکره شده و در جهت بهره مندی آنها از این تسهیلات نسبت به جذب واحدهای صنفی تولیدی توزیعی و خدماتی کوچک دارای مجوز یا بدون مجوز فعالیت اقدام نمایند به گونه ای که توسعه فعالیت آنها قابل مستندسازی باشد و از این طریق کمک به تثبت با توسعه واحد آنان گردد.

با گذشت حداقل دوره انتظار از روز افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه سیستم بانکداری نگین به صورت هوشمند و خودکار نسبت به محاسبه امتیاز بندی مشتری اقدام نموده و انواع تسهیلاتی که مشتری میتواند با توجه به مبلغ و مدت زمان سپری شده از افتتاح حساب خود دریافت نماید را تعیین و جهت انتخاب در اختیار مشتری قرار می گیرد. از زیر سیستم تسهیلات و گزینه تسهیلات امتیازی تبصره ی : از ابتدای تاریخ گشایش حساب سپرده تا قبل از سپری شدن دوره انتظار هیچگونه امتیاز گیری توسط سیستم برای مشتری انجام نخواهد شد. تبصره ی پس از طی دوره انتظار شعب نسبت به ارسال پیامک در خصوص امتیاز حساب سپرده مشتری اطلاع رسانی نماید.

کاربران شعب هیچگونه دخل و تصرفی در اعطای امتیاز به حساب مشتریان نخواهند داشت و سیستم به صورت هوشمند امتیاز بندی می نماید.

پرداخت تسهیلات در اقسام زیر انجام می پذیرد:

مشاغل خانگی سقف تسهیلات ۳۰۰ میلیون ریال

خرید تجهیزات سقف تسهیلات ۵۰۰ میلیون ریال

شرایط عمومی و اختصاصی افتتاح سپرده قرض الحسنه طرح خیرخواهانه بدون صدور کارت کار آفرین "

أ) شرایط عمومی

. داشتن اهلیت برای افتتاح حساب سن قانونی سلامت عقلی و روحی حسن شهرت و توان انجام کار به تأیید رئیس شعبه.

ارایه اصل شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت (ویژه آقایان ). نحوه اخذ اسناد هویتی و استعلامهای متقاضی و تضمینات در مراحل افتتاح حساب درخواست و دریافت تسهیلات به صورت الکترونیکی مطابق با آخرین بخشنامه بانک انجام می پذیرد. فرآیند احراز هویت متقاضی و ضامن از طریق سامانه هوشمند صندوق کارآفرینی امید منوی استعلامات گزینه احراز هویت مشتری صورت می پذیرد کاربر سامانه با تکمیل آیتم های کدملی تاریخ تولد شماره سریال ده رقمی کارت ملی هوشمند پشت کارت) کد رهگیری رسید ثبت نام کارت ملی هوشمند و کدپستی متقاضی اطلاعات شناسنامه و هویتی و آدرس محل سکونت را دریافت می نماید.

در صورت عدم کارت ملی هوشمند کد رهگیری ثبت نام کارت ملی هوشمند و یا عدم ارتباط با سامانه کاربر میبایست مدارک مراجعه کننده را به صورت رایگان کپی یا اسکن نموده و ضمیمه پرونده نماید

ب) شرایط اختصاصی

واحدهای تولیدی با خدماتی خرد و کوچک موجود نیمه فعال با فعال که ظرفیت خالی یا بلا استفاده دارند. افزایش سطح کمی یا نیازمند ارتقاء سطح کیفی محصول یا خدمات هستند.

دریافت مدارک مهارتی و یا مستندات کسب و کار موجود تکمیل فرم های اعلام نیاز طرح کسب و کار اشتغال خرد و خانگی

انعقاد تفاهم نامه با مجمع امور صنفی استان یا هر کدام از صنوف به طور جداگانه و افتتاح حساب صنف مربوطه.

تکمیل فرم درخواست بیمه عمر مانده بدهکار توسط مشتری در صورت درخواست متقاضی

نحوه دریافت وام و تسهیلات از صندوق توسعه ملی

ــــــــ

دستور العمل اعطای تسهیلات اشتغال از محل مشارکت مردمی "طرح کارا"

به منظور ترویج سنت پسندیده قرض الحسنه در فرهنگ جامعه و بهره مندی از منابع مردمی و امکان توسعه خدمات صندوق با همکاری مردم با هدف رونق و توسعه کسب و کارهای کوچک و پایداری اشتغال های خرد و مشاغل خانگی و حفظ و افزایش ظرفیت واحدهای شغلی تولیدی و خدماتی و جهت ارتقاء کیفیت و کمیت محصول یا خدمات واحدهای کسب و کار و در راستای اعطای تسهیلات هدفمند قرض الحسنه مردمی، افتتاح سپرده قرض الحسنه مشارکتی (طرح کارا برابر مفاد این دستور العمل انجام می پذیرد.

به منظور مشارکت در تجهیز منابع صندوق برای حمایت از کسب و کارهای خرد افتتاح شده و دارای گردش واریز و برداشت میباشد حساب مذکور در سرفصل سپرده قرض الحسنه مشارکتی گشایش می شود.

گروه هدف تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مثل اصناف شبکه های تولیدی و .... متقاضی توسعه کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی و همچنین تمام وام گیرندگان اشتغال سنوات گذشته صندوق که مبادرت به افزایش ظرفیت واحد به لحاظ کمی و کیفی را دارند.

شبکه تولید اصناف تولیدی خدمات فنی توزیعی خدماتی صنف یا رسته انجمنی است که از سوی گروهی از افراد دارای یک حرفه و پیشه تشکیل میشود تا از این راه به بهبود کیفیت و بالا بردن سطح کیفی مجموعه واحدها و ... اقدام نمایند.

 مدارک مهارتی داشتن مدارک تحصیلی و مهارتی از دانشگاهها و مراکز آموزش دولتی و یا خصوصی مورد تأیید دولت مانند وزارت علوم و سازمان فنی و حرفه ای و سایر سازمانهای صلاحیت دار و یا گواهی سابقه تجربی معتبر به تأیید کارفرمای دارای جواز کسب مورد تأیید می باشد. یا افرادی که طرح کسب و کار ایشان نیمه فعال یا فعال میباشد و تصمیم به توسعه یا تثبیت فعالیت دارند چه افرادی که جواز فعالیت دارند و چه آنهایی که جواز فعالیت ندارند کسب و کارهای رسمی یا غیر رسمی و با ارائه مستندات یا بررسی قابل احراز باشد که به امر تولید کالا و خدمات مشغولند مورد نظر این دستور العمل می باشد.

تسهیلات قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن صندوق به عنوان قرض دهنده در صورت نیاز سپرده گذار مبلغ معینی را طبق شرایط مقرر در این دستورالعمل به اشخاص حقیقی یا حقوقی به عنوان قرض گیرنده پس از گذشت دوره انتظار به صورت قرض واگذار نماید.

خیرین اشخاصی که بدون در نظر گرفتن بهره مندی تسهیلاتی و با نیت خیر خواهانه اقدام به سپرده گذاری می نمایند و امتیاز سپرده آنان با تشخیص صندوق به جامعه هدف تسهیلات طبق ضوابط پرداخت می گردد.

پذیرش سپرده گذاری وام گیرندگان صندوق که از محل تسهیلات دریافتی اقدام به سپرده گذاری و درخواست دریافت تسهیلات داشته باشند ممنوع میباشد. لازم به توضیح است که پذیرش سپرده وام گیرندگانی که طرح ایشان دایر و فعال و از خوش حسابی لازم برخوردار می باشند بلامانع است.

متقاضیان تسهیلات واحدهای تولیدی یا خدماتی موجود که ظرفیت خالی و بلا استفاده دارند و یا به منظور ارتقاء سطح کیفی محصول با خدمات برای تثبیت واحد کسب خود نیاز به بازسازی تجهیزات یا سرمایه در گردش دارند پس از مراجعه به شعب و یا دفاتر صندوق و مطالعه دقیق شرایط طرح سپرده قرض الحسنه طرح کارا اقدام به گشایش سپرده در سرفصل حساب سپرده قرض الحسنه طرح کارا می نماید.

با گذشت حداقل دوره انتظار از روز افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه سیستم بانکداری نگین به صورت هوشمند و خودکار نسبت به محاسبه امتیاز گیری اقدام نموده و انواع تسهیلاتی که مشتری می تواند با توجه به مبلغ و مدت زمان سپری شده از افتتاح حساب خود دریافت نماید را تعیین و جهت انتخاب در اختیار مشتری قرار می گیرد.

کاربران شعب هیچگونه دخل و تصرفی در اعطای امتیاز به حساب مشتریان نخواهند داشت و سیستم به صورت هوشمند امتیاز بندی می نماید.

حداکثر مدت بازپرداخت ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال حداکثر سقف مجاز امتیاز دهی در سپرده گذاری ۲۰۰ میلیون ریال می باشد لذا واریز مازاد بر آن برای امور خیر بلامانع می باشد.

جدول امتیازی گیری بر اساس حداقل موجودی در طی یک روز می باشد ماهیانه فصلی (۳) ماهه ۶ ماهه ۹ ماهه یک ساله متناسب با نوع کسب و کار ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۳ سال بسته به نوع نحوه بازپرداخت 

پرداخت تسهیلات در اقسام زیر انجام می پذیرد:

مشاغل خانگی سقف تسهیلات ۳۰۰ میلیون ریال

خرید تجهیزات سقف تسهیلات ۵۰۰ میلیون ریال

شرایط عمومی و اختصاصی

شرایط عمومی

داشتن اهلیت برای افتتاح حساب (سن قانونی سلامت عقلی و روحی حسن شهرت و توان انجام کار به تأیید رئیس شعبه

ارایه اصل شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)

نحوه اخذ اسناد هویتی و استعلامهای متقاضی و تضمینات در مراحل افتتاح حساب درخواست و دریافت تسهیلات به صورت الکترونیکی مطابق با آخرین بخشنامه بانک مرکزی انجام میپذیرد. فرآیند احراز هویت متقاضی و ضامن از طریق سامانه هوشمند صندوق کارآفرینی امید منوی استعلامات گزینه احراز هویت مشتری صورت می پذیرد کاربر سامانه با تکمیل آیتم های کدملی، تاریخ تولد، شماره سریال ده رقمی کارت ملی هوشمند پشت کارت کد رهگیری رسید ثبت نام کارت ملی هوشمند و کدپستی متقاضی اطلاعات شناسنامه و هویتی و آدرس محل سکونت را دریافت می نماید.

واریز حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب یک میلیون ریال

ب شرایط اختصاصی

واحدهای تولیدی یا خدماتی خرد و کوچک موجود نیمه فعال یا فعال که ظرفیت خالی یا بلا استفاده دارند  افزایش سطح کمی یا نیازمند ارتقاء سطح کیفی محصول یا خدمات هستند.

دریافت مدارک مهارتی و با مستندات کسب و کار موجود.

تکمیل فرم های اعلام نیاز طرح کسب و کار اشتغال خرد و خانگی

انعقاد تفاهم نامه با مجمع امور صنفی استان یا هر کدام از صنوف به طور جداگانه و افتتاح حساب صنف مربوطه.

ـــــــــــ

شیوه نامه اجرایی اعطای تسهیلات تشویقی به سپرده قرض الحسنه یارانه سرپرست خانوار

نظر به اهمیت و ضرورت تجهیز منابع صندوق و با عنایت به رهنمودهای مقام محترم مدیر عامل در راستای تأمین منابع مالی و استفاده بهینه از سپرده های قرض الحسنه مردمی و ارایه تسهیلات اشتغال و غیر اشتغال به عموم جامعه مستلزم حفظ و تقویت روابط بین صندوق و مشتریان میباشد به منظور ترویج و توسعه فرهنگ قرض الحسنه و فرهنگ سازی پس انداز و ارایه خدمات مطلوب به دارندگان حساب های قرض الحسنه صندوق کارآفرینی امید اقدام به ارایه طرح اعطای تسهیلات قرض الحسنه اشتغال و غیر اشتغال از محل پس انداز انتقال یارانه سرپرست خانوار نموده است بدین منظور این شیوه نامه جهت اجرای هماهنگ و یکسان در سراسر کشور تنظیم و ابلاغ می گردد.

احراز هویت احراز هویت در اشخاص حقیقی همانا تشخیص و حصول اطمینان از اصالت شخص است. و به عبارت دیگر متصدیان امر میبایست یقین حاصل نمایند شخصی که برای یک اقدام حقوقی در محل

صندوق حاضر گردیده در واقع همان کسی است که مدارک هویت خود را ارائه نموده است. سپرده گذار کلیه اشخاص حقیقی که اقدام به افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه در شعب صندوق می نمایند.

حساب سپرده قرض الحسنه واریز یارانه طرح یارانه حسابی است که از سوی اشخاص حقیقی سرپرست خانوار جهت واریز یارانه نزد شعب صندوق افتتاح شده و دارای گردش واریز و قابل برداشت می باشد و در سرفصل سپرده قرض الحسنه پس انداز انتقال یارانه افتتاح می گردد.

احراز هویت اشخاص حقیقی سرپرست خانوار و تکمیل فرم انتقال حساب یارانه از سایر بانک ها به شعب صندوق.

پرداخت تسهیلات اشتغال و غیر اشتغال به شرح جدول زیر انجام می پذیرد:

اشتغال وجوه مردمی (حداکثر مبلغ تسهیلات ۱ میلیارد ریال با اقساط ۱۰ ماهه):

غير اشتغال وجوه مردمی (حداکثر مبلغ تسهیلات ۵۰۰ میلیون ریال با اقساط ۳۶ ماهه)؛

طرح امید ۳ - جلب و جذب مشارکت مردمی

در راستای جلب و جذب حداکثری مشارکت مردمی جهت ایجاد هم افزایی در منابع مالی به منظور ایجاد، توسعه، تثبیت و تداوم مشاغل و کسب و کارهای خرد و کوچک احیاء واحدهای اقتصادی غیر فعال نیمه فعال در بخش صنعت و معدن، خدمات کشاورزی و طرح های معیشتی و.... و نیز طرح های نیمه تمام کارآفرینی دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی با هدف حفظ و افزایش ظرفیت واحدهای شغلی تولیدی و خدماتی و جهت ارتقاء کیفیت و کمیت محصول یا خدمات واحدهای کسب و کار خصوصاً برای تقویت و ارتقاء جایگاه جوانان از طریق پرداخت تسهیلات ارزان قیمت بدینوسیله طرح امید ۳ با شرایط و ضوابط مقرر تدوین و جهت اجرای هماهنگ در استانهای سراسر کشور ابلاغ می گردد.

توضیحات

ایجاد زمینه جلب و جذب حداکثری مشارکت مردمی به منظور توسعه و پیشرفت فعالیتهای اشتغالزایی و افزایش تولید و حمایت از بهبود معیشت خانوار

اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی ایجاد و توسعه کسب و کارها و یا تأمین سرمایه در گردش

اشخاص حقیقی متقاضی تسهیلات معیشتی در تمامی حوزه های حمایتی

گروه هدف

کسب و کارهای فعال یا نیمه فعال که تصمیم به توسعه یا تثبیت فعالیت دارند.

وام گیرندگان اشتغال سنوات گذشته صندوق که قصد افزایش ظرفیت و توسعه کسب و کار خود را دارند.

سایر اشخاص متقاضی

داشتن مدارک تحصیلی و مهارتی آموزش و پرورش دانشگاه ها مراکز آموزش دولتی و یا خصوصی مجاز (مانند: وزارت علوم و سازمان فنی و حرفه ای و سایر سازمان های صلاحیت دار)

داشتن گواهی سابقه تجربی معتبر به تأیید کار فرما که حداقل ۲ سال از تاریخ اخذ جواز کسب ایشان گذشته باشد.

داشتن جواز کسب معتبر در صورت نداشتن جواز فعالیت ارائه مستندات جهت احراز اشتغال به امر تولید کالا و خدمات

شرایط اختصاصی

دارا بودن پروانه بهره برداری فعال

وضعیت خدمت نظام وظیفه مطابق با دستور العمل داخلی اشتغال با داشتن معافیت تحصیلی

استفاده از تسهیلات موضوع قرارداد برای شاغلین در بخشهای دولتی امکان پذیر نمی باشد.

 سپرده طرح امید ۳ امکان واریز و برداشت دارد.

سیستم جامع بانکداری فرانگین به صورت خودکار نسبت به تکمیل فیلدهای مرحله تشکیل پرونده در سرفصل تسهیلات اقدام می نماید. فلذا کاربران شعب هیچگونه دخل و تصرفی در اعطای امتیاز به حساب مشتریان نخواهند داشت و سیستم به صورت هوشمند معدل گیری خواهد نمود.

  انتقال امتیاز اعطای تسهیلات اشتغال صرفاً به بستگان درجه ۱ متقاضی که دارای شرایط اختصاصی این طرح هستند.

 واریز تسهیلات به صورت LC اجباری نمی باشد.

پرداخت تسهیلات به مشتریان این طرح که در سایر کدهای تسهیلاتی اشتغال کدهای تسهیلاتی منابع داخلی مردمی) یا ضروری دارای بدهی غیر جاری هستند منوط به خوش حسابی و به روز رسانی اقساط امکان پذیر خواهد بود.

هویت استعلام داخلی صندوق

بررسی مقدماتی اهلیت متقاضیان

شرایط سنی

پرونده تشکیل و تکمیل

شرط سنی:  ۱۸ سال با احتساب دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی)

سوابق اعتباری

نداشتن بدهی معوق در صندوق و نداشتن چک برگشتی در شبکه بانکی رفع سوء اثر چک برگشتی

 از ابتدای تاریخ گشایش حساب سپرده تا قبل از ۱۸۰ روز هیچگونه معدل گیری توسط سیستم جامع بانکداری فرانگین برای مشتری انجام نخواهد شد و پس از آن معدل بر اساس حداقل مانده هر ماه محاسبه می گردد. ارائه هرگونه چاپ از اطلاعات معدل به مشتری ممنوع است.

مشتری پس از سپری شدن حداقل دوره انتظار ۱۸۰ روز و حداکثر یکسال مطابق با جدول جزئیات طرح پس از کسب معدل طرح میتواند با مراجعه به شعب یا دفاتر صندوق از وضعیت معدل سپرده خویش مطلع گردد و ضمن ارائه درخواست دریافت تسهیلات از محل سپرده گذاری طرح امید ۳ طبق شرایط و ضوابط مندرج در این طرح اقدام نماید.

شعب سراسر کشور میبایست پس از پرداخت تسهیلات مانده سپرده وام گیرنده را از سپرده طرح امید (۳) خارج و به سپرده (۷۰۰) قرض الحسنه عادی و به نام وام گیرنده انتقال دهد.

 

شیوه شناسایی متقاضیان سرفصل اشتغال

مدیران و کارشناسان صندوق در استانها موظفند با شناسایی متقاضیان فعالان اقتصادی و یا رشته فعالیت های صنفی تولیدی شیوه شناسایی یا خدماتی که امکان توسعه یا تثبت فعالیت دارند با فعالان واحدها وارد مذاکره شده و در جهت بهره مندی آنها از این تسهیلات نسبت به جذب واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی کوچک دارای مجوز از مراجع ذی صلاح اقدام نمایند.

بررسی مقدماتی

اهلیت متقاضیان

مدارک احراز اخذ مدارک و مستندات هویتی متقاضی

مدارک احراز اخذ مدارک و مستندات هویتی متقاضی وفق دستور العمل اعطای تسهیلات به شماره سند ٣٠٨٤-٣-١٠٥ هویت استعلام داخلی صندوق.

شرایط سنی

(۱) شرط سنی: ۷۰ ۱۸ سال با احتساب دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی)

(۲) در خصوص متقاضیان بیش از سقف سنی مذکور مشروط به رعایت موارد زیر بلامانع است. الف) اخذ موافقت کتبی از معاونت اعتبارات صندوق

ب پرداخت بیمه عمر مانده بدهکار وفق ضوابط جاری افراد بالای ۷۰ سال)

سوابق اعتباری

نداشتن بدهی معوق در صندوق و نداشتن چک برگشتی در شبکه بانکی رفع سوء اثر چک برگشتی

تشکیل و تکمیل پرونده

 از ابتدای تاریخ گشایش حساب سپرده تا قبل از ۱۸۰ روز هیچگونه معدل گیری توسط سیستم جامع بانکداری فرانگین برای مشتری انجام نخواهد شد و پس از آن معدل بر اساس حداقل مانده هر ماه محاسبه می گردد. ارائه هرگونه چاپ از اطلاعات معدل به مشتری ممنوع است.

 مشتری پس از سپری شدن حداقل دوره انتظار ۱۸۰ روز و حداکثر یکسال مطابق با جدول جزئیات طرح پس از کسب معدل طرح میتواند با مراجعه به شعب یا دفاتر صندوق از وضعیت معدل سپرده خویش مطلع گردد و ضمن ارائه درخواست دریافت تسهیلات از محل سپرده گذاری طرح امید ۳ طبق شرایط و ضوابط مندرج در این طرح اقدام نماید.

شعب سراسر کشور میبایست پس از پرداخت تسهیلات مانده سپرده وام گیرنده را از سپرده طرح امید (۳) خارج و به سپرده (۷۰۰) قرض الحسنه عادی و به نام وام گیرنده انتقال دهد.

پارامترهای تسهیلاتی

که سپرده (حقیقی)

کد ۷۹۶ سپرده قرض الحسنه طرح امید (۳)

که سپرده (حقوقی)

کد ۷۹۷ - سپرده قرض الحسنه طرح امید (۳)

قرارداد تسهیلاتی

قرارداد اعطای تسهیلات بارگذاری شده در سامانه اسمارت

نرخ کارمزد تسهیلات

۴ درصد

نرخ وجه التزام

۱۲ درصد

بخش اقتصادی

صنعت خدمات کشاورزی ٫ ضروری

گروه مشتری

وجوه مردمی

ISIC کد

مطابق با آخرین رسته های تعریف شده در سیستم جامع بانکداری فرانگین

روش واریز تسهیلات و

واریز تسهیلات به صورت یک جا به حساب مشتری نزد صندوق

       

 

پارامترهای تسهیلاتی

برداشت اقساط

برداشت اقساط تسهیلات همانند سایر وامها از طریق کارت نقدی سپرده ویژه تسهیلات در کد (۷۹۱) و اقساط بصورت برداشت خودکار انجام خواهد پذیرفت.

کد تسهیلاتی

کد ۵۰۷ طرح امید (۳)

کد معرف

۱۱۰۰۲۰۲۰ - ( ضروری - طرح امید (۳)

۱۱۰۰۰۱۲۵ - ( اشتغال - طرح امید (۳)

محل تخصیص اعتبار

اشتغال استان ١٤٠١ ضروری استان ١٤٠١

وثایق ٫ تضامین

. اخذ ضمانت مطابق با دستور العملهای جاری صندوق صورت می پذیرد.

. افتتاح سپرده قرض الحسنه توسط ضامن ضامنین به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال با حداقل موجودی ۵۰۰.۰۰۰ ریال الزامی است.

هزینه ها ٫ کارمزد خدمات

مطابق با آخرین بخشنامه ابلاغ شده به شماره ۹۹٫۱۸۵۷۶٫ د تاریخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۰۲ به شرح استعلام و گزارش اطلاعات اعتباری تسهیلات ٫ تعهدات در صورت فعال بودن سامانه و اخذ آن استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و اداره پست در صورت فعال بودن سامانه و اخذ آن تشکیل پرونده ارسال پیامک صدور کارت ابطال تمبر مالیاتی در هر پرونده ۲ برگ به ازای هر فقره ۱۰.۰۰۰ ریال در کد سرفصل حسابداری (۱۲۲۰)

تذکر: لازم به ذکر است که اخذ هزینه های اشاره شده بر مبنای ارائه خدمات می باشد.

 

جدول طرح امید ۳

ردیف

پارامترهای طرح

حالت اول

حالت دوم

حالت سوم

1

مدت انتظار دریافت تسهیلات

۱۸۰ روز (٦ ماه)

۹ ماه

۱۲ ماه

2

حداقل افتتاح حساب برای مشارکت در طرح

۱۰ میلیون ریال

۱۰ میلیون ریال

۱۰ میلیون ریال

3

حداقل مانده سپرده برای محاسبه امتیاز طرح در روز

۵۰ میلیون ریال

۵۰ میلیون ریال

۵۰ میلیون ریال

4

سقف مبلغ وام قرض الحسنه

تا سقف ۸۰۰ میلیون ریال تا

سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال تا

سقف ۱۲۰۰ میلیون ریال

5

مدت بازپرداخت وام قرض الحسنه

۱۲ قسط (ماهیانه)

۲۷ قسط (ماهیانه)

٣٦ قسط (ماهیانه)

6

ضریب مشارکت

۸۰ درصد

۱۰۰ درصد

۱۲۰ درصد

7

نسبت اقساط بر مدت ماندگاری

۱ به ۲

۱ به ۳

۱ به ۳

8

مبلغ توثيق وثیقه نقدی

ندارد

ندارد

ندارد

9

حداکثر دوره جذب سپرده برای اخذ امتیاز

ماه

۹ ماه

۱۲ ماه

 

ـــــــ

طرح های تسهیلات و انواع وام صندوق کار آفرینی امید در قالب دستورالعمل های زیر انجام می پذیرد

انواع وام صندوق کار آفرینی امید در طرح های مختلف سامانه شفافیت پرداخت می شود در این سامانه فرآیند اعطای تسهیلات ، دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات اشتغال به سپرده قرض الحسنه حق عضویت طرح احسان ، دستورالعمل اشتغال از محل مشارکت مردمی - طرح امید 2 ، دستورالعمل اعطای تسهیلات زرین کسب وکار طرح سه گانه زرین نسخه چهار ، دستورالعمل اعطای تسهیلات از محل مشارکت مردمی طرح خیرخواهانه صدور کارت کارآفرین ، دستورالعمل اعطای تسهیلات اشتغال از محل مشارکت مردمی طرح کارا ، دستورالعمل طرح همیار ، شیوه نامه ارایه خدمات پایانه های فروشگاهی مشتریان و حمایت مالی صندوق از کسب و کارهای خرد و کوچک ، شیوهنامه اجرایی اعطای تسهیلات تشویقی به سپرده قرض الحسنه یارانه سرپرست خانوار طرح یارانه نسخه سوم ، شیوهنامه اجرایی طرح حساب پس انداز قلک نیکوکاری دانش آموزی نسخه سوم ، طرح امید (3)- جلب و جذب مشارکت های مردمی ،

نحوه دریافت وام و تسهیلات وام مشاغل خانگی