بررسی مشخصات فنی ماشین آلات سنگین

در این قسمت به بررسی مشخصات فنی ماشین آلات سنگین ( راهسازی ، باری ، تریلی ، جنگلداری ، معدنی ، ساختمانی ، کشاورزی ) می پردازیم