1002253 - طرح توجیهی تولید کاغذ مقوا بصورت رول از ضایعات کارتن - سال 1402

طرح توجیهی

150,000 تومانء


توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.

ـــــــــــ

طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی

 

تولید کاغذ مقوا بصورت رول از ضایعات کارتن

 

مجری طرح : آقای قاسم جابریان کیا

ـــــــــــ

شناسنامه مالی طرح :

مجری طرح

آقای

قاسم جابریان کیا

آدرس محل اجرای طرح

اهواز شهرک صنعتی اهواز 3

تولیدات طرح

محصولات تولیدی

ظرفیت تولید در سال

کاغذ مقوا بصورت رول

5,400

تن

مساحت  / هزینه سرمایه گذاری /  شاغلین

مساحت زمین مورد نیاز

2,535

متر مربع

مساحت زیر بنا

1,453

متر مربع

هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده)

460,036

میلیون ریال

مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده)

280,036

میلیون ریال

شاغلین طرح

40

نفر

وام و تسهیلات بانکی

نرخ تسهیلات بانکی

14

درصد

وام و تسهیلات بانکی بلند مدت 5 ساله

180,000

میلیون ریال

میزان درصد وام بانکی از کل سرمایه گذاری 5 ساله

39

درصد

وام و تسهیلات بانکی کوتاه مدت یکساله

0

میلیون ریال

درصد تسهیلات بانکی از سرمایه کوتاه مدت

0

درصد

تحلیل مالی طرح

تولید در نقطه سر به سر

38.11

درصد

نرخ بازده طرح

39.84

درصد

بازگشت سرمایه به سال

3.68

سال

مصرف سوخت و انرژی

میزان آب مصرفی در سال

1,500

متر مکعب

برق مصرفی در سال

288,000

کیلووات ساعت

گاز مصرفی در سال

156,000

متر مکعب

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه: شرح محصول و خدمات

5

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

7

1-1 عوامل اجتماعی و فرهنگی ، بومی و منطقه ای و جغرافیایی ، سیاسی و قوانین حاکم و محدودیتهای قانونی

7

1-2ویژگی های محصول میزان ، صادرات و واردات ، عوامل تاثیر گذار بر صادرات و واردات ، قوانین و مقررات حاکم بر صادرات و واردات

9

1-3 فروشندگان و خریداران محصول ، تولید و عرضه داخلی ، میزان فروش محصول

11

1-4 رقبا ، محصولات جانشین

12

2 - مطالعات فنی و تکنولوژی تولید

14

2-1 مزایای فنی و تکنولوژی ، اهداف راه اندازی ، تحلیل ریسک

14

2-2 مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح

15

2-4 فرآیند تولید

16

3 مطالعات مالی و اقتصادی

18

3 1) میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش)

18

3 2) هزینه‌های جاری

31

3 - 3) تولیدات و ارزش تولیدات

38

3 4) جدول تحلیل مالی

39

تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر

44

دوره بازگشت سرمایه

45

3 4 4) جدول پیش‌بینی ترازنامه

47

3 4 - 5) ارائه شاخص‌های مالی

48

3 4 - 6) جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد

49

4 1) برنامۀ زمان‌بندی اجرا

50

4 2) زمانبندی اجرا

51

4 - 3) مدت زمان بهره‌برداری

52