1002045 - طرح توجیهی احداث تیرپارک - سال 1402

طرح توجیهی

150,000 تومانء


توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.

ـــــــــــ

طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی

 

احداث تیر پارک

 

مجری طرح : آقای پرویز یوسفی

ـــــــــــ

شناسنامه مالی طرح :

مجری طرح

آقای

پرویز یوسفی

آدرس محل اجرای طرح

استان اصفهان شهرستان ورزنه

خدمات قابل ارائه

واحد

تعداد در سال

سرو غذا در رستوران

پرس

96,000

خدمات تیرپارک ( با احتساب 10 خودرو در روز)

دستگاه در سال

1,500

سوئیت اقامتی

ساعت

24,000

پارکینگ وسایط نقلیه سبک

اجاره در ماه

12

فروشگاه ( تحویل به مستاجر)

اجاره در ماه

12

خدمات خودرویی ( تحویل به مستاجر)

اجاره در ماه

12

عابر بانک  ( تحویل به مستاجر)

اجاره در ماه

12

خدمات بیمه ای  ( تحویل به مستاجر)

اجاره در ماه

12

مساحت زمین مورد نیاز

20,000

متر مربع

مساحت زیر بنا

1,385

متر مربع

هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده)

311,716

میلیون ریال

مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده)

61,716

میلیون ریال

وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت

250,000

میلیون ریال

شاغلین طرح

12

نفر

تولید در نقطه سر به سر

24.79

درصد

نرخ بازده طرح

26.47

درصد

بازگشت سرمایه به سال

3.85

سال

میزان آب مصرفی در سال

3,019

متر مکعب

برق مصرفی در سال

43,200

کیلووات ساعت

گاز مصرفی در سال

99,720

لیتر

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه: شرح خدمات

5

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

6

1-1 عوامل اجتماعی و فرهنگی ، بومی و منطقه ای و جغرافیایی ، سیاسی و قوانین حاکم و محدودیتهای قانونی

6

1-2 ویژگیهای خدمات و مقررات حاکم

6

1-3احداث کنندگان تیر پارک

8

1-4 میزان عرضه و تقاضا ، روند ارائه خدمات و میزان آن در گذشته ، فعلی و آینده

8

1-5 رقبا و موفقیت رقبا ، واسطه ها ، کانالهای تبلیغاتی و نحوه ارائه خدمات ، خدمات جانشین

9

1-6  رفتار دریافت کننده خدمات ، ثبات بازار و عرضه و تقاضا ، قیمتها و تفکیک بازار

10

2 - مطالعات فنی و تکنولوژی

11

2-1 مزایای فنی و تکنولوژی ، اهداف راه اندازی ، تحلیل ریسک

11

2-2 مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح

15

2-3 مشخصات خدمات

16

2-4 تکنولوژی به کار رفته

17

2-5 ظرفیت و میزان ارائه خدمات

17

3 مطالعات مالی و اقتصادی

18

3 1) میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش)

18

3 2) هزینه‌های جاری

33

3 - 3) خدمات و ارزش ارائه خدمات

40

3 4) جدول تحلیل مالی

41

تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر

46

دوره بازگشت سرمایه

47

3 4 4) جدول پیش‌بینی ترازنامه

49

3 4 - 5) ارائه شاخص‌های مالی

50

3 4 - 6) جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد

51

4 1) برنامه زمان‌بندی اجرا

52

4 2) زمانبندی اجرا

53

54