× طرح توجیهی سال 1402 | طرح توجیهی لیست ماشین آلات صنعتی و خط تولید نقشه پلان جانمایی صنعتی نقشه تری دی مکس ثبت شرکت و پلمپ دفاتر سرمایه گذاری علمی و درسی آموزش زبان انگلیسی با فیلم گردشگری کشورهای خارجی گردشگری و زندگی در ایران

شماره : 09132966021

شماره : 09171710481

1001012 طرح توجیهی تولید لنت ترمز بظرفیت 700 تن در سال-سال 1402

طرح توجیهی

تومان 150,000

Category :طرح توجیهی سال 1402 | طرح توجیهی

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.

ـــــــــــ

طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی

 

تولیدلنت ترمز بظرفیت 700 تن در سال

 

مجری طرح : آقای حیدر چوبینه

ـــــــــــ

شناسنامه مالی طرح :

مجری طرح

آقای

حیدر چوبینه

آدرس محل اجرای طرح

استان فارس

محصولات تولیدی

ظرفیت تولید تن

کد آیسیک

لنت ترمز

700

0

مساحت زمین مورد نیاز

2,000

متر مربع

مساحت زیر بنا

800

متر مربع

هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده)

62,960

میلیون ریال

مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده)

12,960

میلیون ریال

وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت

50,000

میلیون ریال

شاغلین طرح

31

نفر

تولید در نقطه سر به سر

57.43

درصد

نرخ بازده طرح

30.64

درصد

بازگشت سرمایه به سال

3.89

سال

میزان آب مصرفی در سال

1,901

متر مکعب

برق مصرفی در سال

1,440,000

کیلووات ساعت

گاز مصرفی در سال

57,600

متر مکعب

فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه: شرح محصول و خدمات

5

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

5

1-1 طرز کار ساده و مقدماتي ترمز :

7

1-2  انواع کفشک بندي ترمز هاي کاسه اي

8

1-3  ترمزهاي ديسکي:

10

1-4  مزايا ترمزهاي ديسکي در مقايسه با ترمز هاي کاسه اي:

12

1-5  نام و کد محصولات (آيسيک)

15

2 - وضعيت عرضه و تقاضا

23

2-1  تعيين نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم در فرآيند توليد محصول :

32

2-2 مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح

34

3 مطالعات مالی و اقتصادی

35

3 1) میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش)

35

3 2) هزینه‌های جاری

49

3 - 3) تولیدات و ارزش تولیدات

56

3 4) جدول تحلیل مالی

57

تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر

62

دوره بازگشت سرمایه

63

3 4 4) جدول پیش‌بینی ترازنامه

65

3 4 - 5) ارائه شاخص‌های مالی

66

3 4 - 6) جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد

67

4 1) برنامۀ زمان‌بندی اجرا

68

4 2) زمانبندی اجرا

69

4 - 3) مدت زمان بهره‌برداری

70

 

مقدمه: شرح محصول و خدمات

 امروزه با رشد روز افزون به کار گيري توليد انواع خودرو, اين بخش از صنعت سهم عمده ای از فعاليتهاي صنعتي را به خود اختصاص داده است. دراين ميان صنعت خودرو سازي به صورت زنجيرهاي از واحدهاي صنعتي مرتبط به هم در زمينه توليد و مونتاژ اجزاء و قطعات خودرو و نيز طرا حي و ارتقاء کيفيت عمل ميکندورقابت تن گاتنگي در مورد کسب سهم و نسبت بيشتري از فروش در عرضه اين صنعت وجود دارد. از طرفي مطالعات امکان سنجي , مطالعات کارشناسي است که قبل ازاجراي طرح هاي سرمايه گذاري اقتصادي انجام مي گيرد. دراين مطالعات از نگاه بازار , فني و مالي و اقتصادي طرح مورد برر سي وآناليز قرارگرفته و نتايج حاصل ازآن به عنوان مبنائي براي تصميم گيري سرمايه گذاران مورد استفاده قرار مي گيرد. گزارش حاضر مطالعات امکان سنجي مقدماتي توليد طرح توليد لنت ترمز خودرو است. اين مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکان سنجي تهيه گرديده است و مطابق متدولوژي فوق, ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقيق معرفي شده وسپس بررسي هاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فني در خصوص چگونگي توليد و امکانات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز نيز شناسائي شده و در هنايت ظرفيت هاي اقتصادي و حجم سرمايه گذاري مورد نياز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمايه گذاران و علاقه مندان محترم بتوانند کليه اطلاعات مورد نياز را کسب و در جهت ا نجام سرمايه گذاري اقتصادي با ديد باز و مسير شفاف اقدام نمایند. اميد است اين مطالعات کمکي هر چند کوچک در راستاي توسعه صنعتي کشورمان باشد.

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

محصول مورد مطالعه طرح حاضر طرح توليد لنت ترمز خـودرو ميباش.

لنت ترمز يكي از قطعات مصرفي در خودرو با درجه ايمني A Grade يـا فـوق ايمني است که اين درجه ايمني نشان ازاهميت فوق العاده اين قطعه به ظاهر ساده دارد. درترمزگيري هاي شديد و در موا قع حساس که بحث ايمني جان سرنشينان خودرو و خسارات مالي سنگين م طرح است، اهميت لنت ترمز بيشتر مشخص ميشود. اما قبل از آشنائي با لنت ترمز وانواع آن لازم ا ست , سيسم ترمز و ساير اصطلاحاتي که ممکن است در اين طرح با آنها مواجه شد,توضيح داده شوند

 تعريف ترمز :

 ترمز وظيفه دارد با توليد نيروي اصطکاکي مناسب انـرژي جنبشـي چـرخ متحرکي را که تحت تاثير نيروي موتور مي باشد را گرفته و به انـرژي حرارتـي تبديل کند و سپس انرژي حرارتي را در فضا پخش نمايد که اين عمل تومبيـل از حالت حرکت به حالت سکون و يا از سرعت آن کاسته مي شود در ترمز هاي اوليه که براي اتومبيـل ايجـاد گرديـده بـود و بـا اصـطکاک بـين چـرخ و لقمـه لاستيکي ترمز که اهرم دستي بوسيله راننده کشيده و با اصطکاک موجود باعـث متوقف شدن اتومبيل مي شود

 . سيستم ترمز :

 سيستم ترمز از مجموعه قطعات زير تشکيل شده است:

 ا - پدال ترمز

 ٢-سيلندر اصلي که شامل ميله فشاري و تشتکي هاي عقب و جلو و فنر برگردان پيستون و سوپاپ کنترل فشار و مجاري روي سيلندر مي باشد.

    ٣-لوله هاي فشار قوي انتقال روغن

٤-سوپاهپاي کنترل هيدروليکي

 ٥-سيلندر ترمز چرخها شامل پيستون و تشتکي و فنر و پيچ هواگيري ٦-لنت ها

 ٧-کاسه چرخ در ترمزهاي کاسه اي

 ٨-ديسک در ترمزهاي ديسکي

 ٩-بوستر يا افزاينده قدرت

 ١٠-ترمز دستي

 

1-1 طرز کار ساده و مقدماتي ترمز :

زماني که راننده به وسيله پاي خودروي پدال ترمز فشار مياورد واين فشار باعث جلو رفتن پي ستون پمپ اصلي ترمز شده و پيستون روغن ترمز موجود در سيلندر ترمز که جلوي پيستون قرار داردرا تحت فشار قرارداده و هم زمان با حرکت خوددرداخل سيلندرآنرا با فشارزياداز طريق لوله هاي فولادي رابط که در مقابل فشارهاي جانبي بسيار مقاوم مي باشد را به سمت سيلندر چرخها رانده و به اين وسيله باعث جابجائي پيستوهناي داخل سيلندر چرخ شده و پيستوهنا فشار خود را به کفشکهاي ترمز منتقل کرده و کفشکها را به کاسه چرخ ميچسباند واضح است که اين عمل باعث به وجود آمدن اصطکاک بين کاسه و کفشکها شده و آنها رااز حرکت باز ويا حرکت آن را کند مي کند.

ترمز هاي کاسه اي :

 در ترمز هاي کاسه اي کاسه ترمز به چرخ متصل است و همراه آن گردش مي کند دو عدد کفشک اهني هلالي شکل که لنت هاي ترمزروي آنها کوبيده شده اسـت روي طبـق ثابت محور نصب شده اند. در حالت عادي که خودرو نياز به ترمز کردن ندارد, کفشک ها به طوري تنظيم مي شوند که فاصله کمي بين کاسه ي ترمز و لنـت هـاي روي کفشک وجود داشته باشد.

وقتي راننده پدال ترمز را مـي فشـارد فشـار روغن در سيلندر اصلي افزايش يافته به سيلندر چرخ هـا هـدايت مـي شـود پيستون هاي داخل سيلندر چـرخ در اثـر فشـار روغـن از يکـديگر دور شـده کفشک هاي ترمز را به طرف کاسه ي ترمز حرکت مي دهند در اثر نـيروي وارد از لنت هر کاسه ي ترمز نيروي اصطکاک بين کاسه ترمز و لنت ايجاد مي شود و نتيجـه آن ايجاد شتاب منفي در چرخ و متوقف کردن آن است علاوه بـر نـيروي هيـدروليکي موثر بر کفشک هاي ترمز نيروي ديگري هم در ترمز ها ي کفشکي توليد مي شود که عمل خودکار (action-servo)لنت هاي کفشکي است عمل خودکار در اثر چرخش کاسـه و ثابت بودن لنت در هنگام ترمز کردن در کاسه ي ترمز بوجود مي ايد کفشـک ترمز در يک نقطه از طبق ثابت و در نقطه اي ديگر به وسيله پيستون سيلندر چرخ به سمت کاسه ي ترمز فشرده مي شود به انتهاي قسمتي از کفشـک ترمـز کـه در روي طبق ثابت است پاشنه و به قسمتي که به وسيله ي پيستون سيلندر چرخ حرکت مي کند پنجه گويند هر گاه جهت چرخش کاسه ي ترمز از طرف پنجه به

طرف پاشنه کفشک باشد ان را کفشک محرک و هر گاه جهت چرخش کاسه ا ز طرف پاشنه بـه طـرف پنجـه باشد کفشک را متحرک گويند پاشنه کفشک محرک در هنگام ترمز کردن مايل است قسمت پـايين لنـت را در کاسـه ي ترمـز فـرو بـرده نـيروي بسـيار زيـادي در نزديکي پاشنه ي لنت ايجاد مي شود اين نيروي فرو رونده درکاسه ي ترمز نـيروي اصطکاک نسبتا زيادي را در بين لنت و کاسه توليد مي کند و باعث شـتاب منفـي زيادي درچرخ مي گردد در کفشک متحرک جهت نيرو از طرف پاشنه بـه طـرف پنجـه بوده و باعث عقب راندن لنت از کاسه مي شود

 

 

1-2 انواع کفشک بندي ترمز هاي کاسه اي

 الف کفشک بندي سيمپلکس :

 چندين نوع کفشک بندي سيمپلکس وجود دارد که بر حسب نوع شناور يا ثابت بودن و نوع تکيه گاه پاشنه کفشک چرخشي يا لغزشي دسته بنـدي مـي شـود در کفشک هاي سيمپلکس ضريب مخصوص افزايش نيروي اصطکاک کفشک ها در حـدود ٢ اسـت که قسمت بيشتر ضريب اصطکاک ايجادي در کفشک محرک و قسمت انـدک ان در کفشـک متحرک ايجا د مي شود بنابراين اختلاف نيرو ي بين دو کفشـک خيلـي زيـاد اسـت بيشترين خوردگي لنت در کفشک محرک است و مقدار کمي از لنت متحرک سـاييده مي شود به اين دليل گاهي لنت قسمت متحرک را نازک تر مي کوبند گاهي سيستم محرک لنت هاي کفشک از نوع گوه اي است و بعضي اوقات محـرک بـادامکي از محاسـن سيستم بادامکي ساييدگي يکسان لنت ها در کفشک محـرک و متحـرک اسـت زيـرا بادامک محرک کفشک ها در محل ثابتي در روي طبق مستقر شده است

 از معايب ان ميتوان قدرت زياد براي راه اندازي و اسـتحکام زيـاد قطعات را نام برد زيرا نيروهاي نامساوي بر بادامک وارد مي شود.

ب کفشک بندي دوپلکس :

 در اين نوع کفشک بندي دو پيستون به کار رفته است کـه نتيجـه ي آن محـرک کردن هر دو کفشک جلو و عقب اس حسن ترمز دوپلکس توزيع يکسـان نـيرو در بين لنت ها محرک و متحرک است ساييدگي هر دو لنت برابر و ضريب افـزايش نـيرو نيز در ان ٣=c مي باشد

ج کفشک بندي سرو :

 از اين کفشک بندي در محور عقب کاميون هاي تجاري سبک اسـتفاده مـي شـود اساسي ترين مزيت کفشک بندي سرو آن است که نـيروي تکيـه گـاهي(پاشـنه اي ) کفشک محرک به کفشک متحرک وارد مي شود و در نتيجه ضريب افزايش نيرو در ان بهC=5

مي رسد به اين دليل در اغلب کاميونهای بيش از ٧ .۵ تن استفاده مي شود ترمز هاي کاسه اي در چرخهاي عقب اغلب اتومبيلها کاربرد دارد

 

1-3 ترمزهاي ديسکي:

روش کار ترمز ديسکي :

 در اين سيستم با نيروي هيدروليکي لقمه هاي ترمز به ديسک که همـراه توپي چرخ مي چرخد فشرده مي شـود.ديسـک روي تـوپي چـرخ وتـوپي چـرخ هـم توسط دوعدد بلبرينگ روي سگدست واقع شده وهمراه آن مي چرخد وروي قسـمتي از يسک که به وسيله پايه ترمز ديسکي محصور گرديده است.لقمه ترمز و پيسـتون ها قرار داشته ودراثر فشارروغن ترمز پيستون ها به طرف هم حرکـت نمـوده ودر مسيرخود لنت ترمزها را به ديسک متحرک مي فشارد در سيستم ترمز ديسکي حالت سرو يا قلاب شوندگي بين لنت و ديسک بـه وجـود نمـي ايـد.لـذا بـراي حصول نيروي ترمزي نيرومنداحتياج به اعمال فشار هيدروليکي بيشتري مي باشد بنابراين در سيستم ترمزهاي ديسکي ناگزير به اسـتفاده از دسـتگاه تقويت کننده هيدروليکي بوستر مي باشد.

 ترمز هاي ديسکي در بيشتر اتومبيلها در چرخ هاي جلو و در چـرخ هـاي عقب به خاطر استفاده بهتر و راحت تر براي ترمز دستي از ترمز کاسه اي استفاده مي شود ولي در اتومبيلهاي پر دور امروزي براي هر چهار چرخ از ترمز ديسـکي استفاده مي شود بر عکس ترمز کاسه اي که در آنها مدار ترمـز بايـد داراي فشار اوليه در حدود . ۵ تا ٢.١ اتمسفر اضافي باشد در ترمز هاي ديسکي بـا رها شدن پدال ترمز بايد فشار مدار ترمز به صفر برسـد بنـابراين سـيلندر اصلي ترمزهاي ديسکي بايد داراي سوپاپ اصلي مخصوص باشد و در بعضـي مواقـع ممکن است مدار ترمز ديسکي اصولا فاقد سوپاپ باشد بازي بين لنـت ترمـز و ديسک در اينگونه ترمزها بسيار کم حداکثر .2 ميليمتر است و ريگـلاژ ترمـز هاي ديسکي خودکار بوده و اين عمل به وسيله نوسان خود ديسک هميشـه فاصـله لازم بين لنت و ديسک در حـد ثـابتي نگهداشـته مـي شـود در ترمـز هـاي ديسـکي برگشت پيستونهای که لقمه را به دو طرف ديسک فشار مي دهد يک فاصـله خيلـي جزئي است و تنها به وسيله تغيير شکل مختصر کاسه نمد در داخل سيلندر خـود بـه خود به وجود مي آيد به طوري که در زمان ترمز گرفتن کاسه نمد بـه طـرف بـيرون سيلندر خم مي شود همينکه ترمز آزاد مي شود کاسه نمـد تمايـل دارد بـه صـورت اصلي خود در ايد در نتيجه پيستون را کمي در داخل سيلندر تو برده و لقمه ها با ديسک ترمز تماس چنداني ندارد.

 

 

 

 1-4 مزايا ترمزهاي ديسکي در مقايسه با ترمز هاي کاسه اي:

-دارا بودن مقاومت بهتر نسبت به ترمزهاي کاسه اي در مقابل سستي ترمـز به علت عدم وجود سستي مکانيکي و قسمتي هم به جهت استعمال مواد اصطکاکي پيشرفته و تکامل يافته.

 ٢-دارا بودن ثبات بيشتر به علت فقدان خود سروويي و توزيع فشار به طور متحد الشکل به لقمه ترمزها در هنگام اعمال ترمز در سرعت زياد کمتر متحمل صدمه ناشي از سائيدگي مي شوند.

 ٣ کاهش تمايل ديسک به ايجاد لکه يا ترک ناشي از حرارت زياد.

 ٤ -هنگاميکه درجه حرارت ديسک بالا مي رود ديسـک بـه طـرف لقمـه ترمـز انبساط پيدا مي کند و علاوه بر انکه خود اتلافي در حرکت پدال به وجـود نمي اورد طرح تنطيم خودکار را نيز ساده تر ميکند

 ٥ -وجود حرکت خطي بيشترين شتاب و حرکت پدال در هنگام ترمز

 ٦ -تعويض لنت به فوريت انجام مي گيرد و سهولت نگاهداري عمومي آن

 ٧-کاهش صداي کم تر نسبت به ترمز کاسه اي.

 

معايب ترمزهاي ديسکي در مقايسه با ترمز هاي کاسه اي :

 ١-به علت خود سرو نبودن احتياج به يک سروي فرعي خارجي وجود دارد

 ٢-به هنگام ايستادگي در برابر حرارت بالا سائيدگي لقمه ترمز ها رو به افزايش مي گذارد

 ٣-در درجه حرارت زياد تبخير مايع هيدروليکي افزايش مي يابد و کاسه نمد ها خراب مي شوند

 ٤-گرانتر بودن ترمز ديسکي از ترمز کاسه اي

 ٥-حساس بودن ترمز در مقابل گرد و غبار و رطوبت

 

لنت ترمز :

 لنت ترمز محصولي است که در اکثر خودروهاي سبک و سنگين و در بعضي از ما شين آلات صنعتي به

عنوان نيروي مقاومتي در برابر حرکت از خود عکس العمل نشان مي دهد و باعث توقف وسيله و کاهش تحرک آن مي شود. لنت ترمزها را مي توان از نظر مواد بکار رفته به دو گروه تقسيم کرد.

نوع اول, لنت هاي آزبستي است که از اجزائي همانند آزبست١ , آلياژي از فلزات ، چسب , پرچ و تلئون تشکيل شده ا ست.

 نوع ديگر لنت ترمز هاي غير آزبستي که در اين نوع لنت ترمز ها بجاي آزست از مواد اصطحکاک زاي ديگر استفاده مي شود. علاوه بر تقسيم بندي فوق لنت ها از نظر جنس داراي انواع مختلفي همانند فلزي , فلزي سينتر شده سراميکي , کربني و مغناطيسي هستند.

الف- گروه بندي لنتهاي ترمز از نظر سختي :

 لنت ترمز قابل انعطاف

لنت ترمزهائي که بتوان آنرا روي کفشک هاي هلالي با قطرهاي مختلف نصب کرد. اين نوع لنت مي تواند بصورت قالب ريزي شده , اکسترودر شده و يا بافته شده باشد.

 لنت ترمز غير قابل انعطاف :

 اين نوع  نت براي ترمز ديسکي و هلالي تهيه و مي تواند ب صورت قالب ريزي شده و يا بافته شده باشد.

ب- گروه بندي لنتهاي ترمز از نظر کاربرد :

گروه شماره ١ وسائط نقليه سبک:

لنتهاي ديسکي و لنتهاي هلالي جهت موتور سيکلت و اتومبيلهاي سبک .

 

گروه شماره ٢وسائط نقليه نيمه سنگين:

لنتهاي ديسکي و لنتهاي هلالي جهت وسائط نقليه از ٢ تا ٥ تن همانند کاميونت , ميني بوس.

 

 گروه شماره ٣ وسائط نقليه سنگين:

 لنتهاي هلالي جهت وسائط نقليه از ٥ تا ١٠ تن همانند اتوبوس, کاميون.

 

گروه شماره ٤ وسائط نقليه فوق سنگين:

 لنتهاي هلالي جهت وسائط نقليه از ١٠ تن به بالا همانند تريلر و کاميونهای سنگين.

ج- ويژگي هاي لنتهاي ترمز:

 خواص اصطحکاکي لنت ترمز بايد در طول عمر موثر آن يکنوا خت باشد.

 لنتهاي ساخته شده بايد فاقد عيوبي همانند تک خوردگي , کنده شدگي , ناهمواري , بادکردگي , پوسته   شدگي , غير يکنواختي و ساير عيوبي که در طول عمر و کيفيت عملکرد لنت ترمز تاثير گذارند.

 لنت بايد طوري ساخته شود که حداقل يکسال پس از تاريخ ساخت از عهده آزمايشات استاندارد برآيد. سطح خارجي کفشک فلزي بايد پوشيده از رنگ بوده و يا به روشي مناسب در مقابل زنگ محافظت شده باشد.

 لنت ترمز پرچي بايد داراي مقاومت مکانيکي کافي بوده تا در هنگام سوراخ کردن و پرچ کردن آن روي کف شک ترک بر ندارد و نلغزد.

 در لنت ترمز چسپي , چسپندگي لنت و ک شک بايد داراي استحکام کافي باشند و روي کفشک ترک برندارد و نلغزد.

1-5 نام و کد محصولات (آيسيک)

نام محصول نهایی اين طرح" لنت ترمز خودرو " است. طراحي و ساخت اين محصول فوق حفاظتي که نقش بسيار مهمي در عملکرد خودررو دارد بسيار ضروري است .پروژه حاضر به منظور احداث واحد توليدي براساس تکنولوژي جديد و بروز دنيا تعريف شده است. مطابق با طبقه بندي وزارت صنايع ومعادن اين محصول داراي آد آيسيك (نسخه٣ ( ٣٤٣٠١٤١٨ مي باشد.

شماره تعرفه گمرکي :

 در کتاب مقررات صادارات و واردات وزارت بازر گاني بعنوان متولي سيا ستگذاري صادرات و واردات کشور و هم چنين تعيين کننده قانوني مقررات آن , شماره تعرفه گمرکي براي انواع لنت ترمز سوار شده به

شماره ٨٧٠٨٣١١٠ و سوار نشده به شماره ٦٨١٣١٠٠٠ مشخص شده است.اما اين وزارت خانه کليه قطعات منفصله خودرو را صرف نظر از نوع و نام آنها در يک مجمو عه کلي طبقه بندي نموده و شماره تعر فه و حقوق ورودي به شرح زير را براي آنها تعيين نموده است:

ﺣﻘﻮق ورودي

ﺎرﻩ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﻲ

ﺷﺮح ﻗﻄﻌﺎت

ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺗﻮﺑﻮس وﻣینی ﺑﻮس:

20

٩٨٨٧٠٢١٠

اﻟﻒ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﮐﻤ از 14

درﺻﺪ

4

٩٨٨٧٠٢٣٠

ب ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ دا ﺧﻞ ﺑﻴ ﺸ از 14

درﺻﺪ

10

٩٨٨٧٠٢٢٠

ا ﻟﻒ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ دا ﺧﻞ ٤١ ﻟﻐﺎ ﻳﺖ

٠٤ درﺻﺪ

ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮاري:

ﺣﻘــــﻮق ورودي ﺑﺮﺣﺴــﺐ درﺻــﺪ ﺳﺎﺧﺖ دا ﺧﻞ از 27 ﺗﺎ 90 در ﺻﺪ

ﻣﺘﻐ اﺳﺖ

ﺎرﻩ ﺗﻌﺮ ﻓﻪ ﺑﺮﺣ ﺴﺐ در ﺻﺪ ﺳﺎﺧﺖ دا ﺧﻞ از ٩٨٨٧٠٣١١

ﺗﺎ ٩٨٨٧٠٣٣٨

ﺗﻘ ﺴﻴﻢ ﺑ ﻨﺪي ا ﻳﻦ ﻗﻄ ﻌﺎت از 14 در ﺻﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ 90 در ﺻﺪ ﺑ ﺼﻮرت

ﭘﻠﮑﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 

شرايط واردات محصول :

 با مراجعه به کتاب مقررات واردات و صادرات بازرگاني هيچ گونه محدوديت وارداتي براي قطعات صنعتي در نظر گرفته نشده و ورود آنها به کشور موکول به رعايت قوانين و مقررات صادرات و واردات و قوانين گمرکي مي باشد. بنابراين با توجه به اينکه اين محصول در فهرست قطعات صنعتي خودرو طبقه بندي

مي شود از اينرو کليه واردکنندگان میتوانند به هر تعداد اقدام به واردات اين محصول بنمايند. اما لازم است به موارد بسيار مهم زير توجه شود.

الف- بازار قطعات خودرو در کشور به سه گروه OEM , OES و AM تقسيم مي گردد و شرايط خريد اين گروهها به صورت زير است

بازارOEM:

در اين بازار به طور کامل قطعات از داخل تهيه مي شود و از اينرو در صورتي که امکان ساخت داخل براي قطعا ياي وجود ندا شته باشد خودرو ساز خود راسا" اقدام به وارد کردن قطعه مورد نظر مي نمايد. از اينرو واردات توسط غير و فروش آن به خودرو ساز اتفاق نمي افتد و خودرو ساز قطعات وارداتي خريد نمي کند.

 

بازار: OES

 شرايط اين بازار نيز مشابه شرايط عنوان شده براي بازار OEM است با اين تفاوت که اين بازار متعلق به خدمات پس از فروش خودرو مي باشد.

بازار: AM

در اين بازار شرايط رقابتي برقرار است. از اينرو درصورتي که قطعات وارداتي قابليت رقابت به لحاظ کيفي و قيمت به موارد مشابه داخلي داشته باشند , امکان واردات وجود خواهد داشت. با توجه به مطا لب ذ کر شده , مي توان عنوان کرد که عملا" امکان واردات و فروش قطعات در بازهـاي OEM و OES تنـها بـراي شـرکتهاي خودروساز قابل انجام بـوده ولي در بـازار AM واحـدهاي مختلـف امکـان واردات و فروش قطعات را داراست.

 ب- لنت ترمز در گروه قطعات تند مصرف خودرو (MOVE FAST) طبقه بندي مي گردد, لذا مصرف آن در بازار خدمات پس از فروش بسيار بيشتر از خودرو سازان است بطوريکه بخش عمـده ايـن قطعـات در بـازار OES, AM مصرف مي شود و از اينرو ميزان واردات در صورت وجود مزيت رقابتي قابل انجام است

بررسي و ارائه استانداردهاي موجوددرمحصول(ملي يا بين المللي) :

جهت جلب اعتماد مصرف کنندگان ونيز رعايت کليه نکات مربوط به کنترل کيفيت محصول, توجه به استانداردهاي موجود امري ضروري است. به طور کلي در مورد هر محصول, استانداردهاي مختلف ملي و بين المللي توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تدوين مي شوند و کليه توليدکنندگان محصول ملزم به رعايت اين استانداردهاي باشند. با بررسي هاي بعمل آمده و مراجعه به سايت سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي براي محصول مورد مطالعه استاندارد اجباري به شماره ٦١٠٥ و ٣١٠١ و ٣٠٩٩ با انجام تست هاي کارشنا سي تدوين گرديده ا ست. اين محصول داراي استاندارد اختياري يا تشويقي نيز مي باشد و استانداردهاي ملي ايران محصول شماره ٥٨٦ ميباشد.

 

 

بررسي وارائه اطلاعات لازم درزمينه قيمت توليد داخلي وجهاني محصول

لنت ترمز براساس نوع خودرو با قيمتهاي مختلف ارائه مي شود. متوسط قيمت داخلي اين محصول حدود 1500000 ريال است.قيمت هاي جهاني لنت ترمز نيز بسيارمتنوع وتابع نوع خودرو,کشور ونشان تجاري مي باشد. ليکن در مجموع دسته بندي زير در مورد قيمت ها قابل ارائه است.

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﻴﻤﺖ هایﺟﻬﺎﻧﻲ ﺼﻮل ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺧﻠﻲ

ﺣﺪود

ﻗﻴﻤﺖ

ﮐﺸﻮرهایﺗﻮﻟﻴﺪ

ﮐﻨﻨﺪﻩ

زﻳﺮ

٠١%

ﻣﻮارد

از

اي

ﭘﺎرﻩ

در

ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺼﻮﻻت اﻳﺮاﻧﻲ

ﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ.

ﻣﻌﺎدل

ﻗﻴﻤﺖ

ﺷﺮق

ﮐﺸﻮرهاي

ﺁﺳﻴﺎ

زﻳﺮ

٥١%

ﻣﻮارد

از

اي

ﭘﺎرﻩ

در

ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺼﻮﻻت اﻳﺮاﻧﻲ

ﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ.

ﻣﻌﺎدل

ﻗﻴﻤﺖ

و هﻨﺪوﺳﺘﺎن

ﺣﺪود دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺼﻮﻻت اﻳﺮاﻧﻲ

اروﭘﺎي ﻏﺮﺑﻲ

ﺣﺪود هﻔﺘﺎد درﺻﺪ ﺑﻴﺸ از ﻗﻴﻤﺖ ﺼﻮﻻت اﻳﺮاﻧﻲ

اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ

ﺣﺪود دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺼﻮﻻت اﻳﺮاﻧﻲ

ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ

 

معرفي موارد مصرف و کاربرد:

 همانطوريکه در قسمت معرفي محصول نيز ذکر گرديد , لنت ترمز به عنوان يکي از قطعات فوق حفاظتي خودرو محسوب مي گردند که در ساخت و همچنين به عنوان قطعات مصرفي در دوره بهره برداري از آن مورد استفاده قرار مي گيرد.لنت ترمز قطعه تند مصرف است که دوره هاي نسبتا" کوتاه در روي خودروهاي تعويض مي گردند.

 

بررسي کالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول:

با توجه به عملکرد اين وسيله در خودرو و توجه به اين نکته که لنت ترمز قطعه اي است از مجموعه قطعات که حضور آن در روي کليه خودروها امري اجتناب ناپذير است. اين قطعه هيچگونه جايگزيني ندارد و از طرفي امکان حذف آن از روي خودرو وجود ندارد.

اهميت استراتژيکي کالا در دنياي امروز :

 در ايران توسعه صنعت خودرو از سال ١٣٧١ شروع شده و سياست هاي دولت در گسترش اين صنعت و کسب سهم از بازار جهاني مي باشد. توسعه صنعت خودرو سبب توسعه صنعت قطعه سازي در کشور شده است بطوريکه هم اکنون بالغ بر ٢٠٠٠ قطعه ساز در کشور فعاليت دارند. صنعت خودرو حدود چهاردرصد و صنعت قطعه سازي دو و نيم درصد از توليد ناخالص داخلي(GNP)کشور را تشکيل مي دهند و در اين ميان قطعات تند مصرف خودرو که محصول مورد مطالعه نيز در آن خانواده قرار دارد , به لحاظ تکنولوژيکي از اهميت بالائي در قطعه سازي برخوردار است.

توسعه صادرات از ديگر سیاست هاي دولت است که قطعات خودرو نيز در اين حرکت قراردارند.نگاه ويژه مسئولين به صادرات قطعات خودرو, ايجاد ستاد ويژه توسعه صادرات اين قطعات در سازمان توسعه تجارت ايران و بسياري از موارد ديگر , نشان از وجود حرکت عظيم در توسعه توليد و صادرات قطعات خودرو مي باشد. بنابراين مي توان گفت که هرچند قطعات خودرو در رديف کالاهاي اساسي و استراتژيک قرار ندارند ولي اين قطعات در رديف کالاهاي مهم و حساس کشور قراردارند. محصول مود مطالعه نيز جزء مجموعه قطعات خودرومحسوب مي شود.از اينرو اهميت استراتژيک آن نيز در رديف صنايع و بازار خودرو طبقه بندي مي گردد.

1-6  کشورهاي عمده توليد کننده و مصرف کننده محصول :

صنعت خودرو به لحاظ برخورداري از تعداد توليد بالاي انواع خودرو بعنوان بزرگترين صنعت مصرف کننده قطعات صنعتي مورد توجه است. از اينرو کشورهاي تراز اول در توليد خودرو را مي توان به عنوان بزرگترين توليد کننده و همچنين بزرگترين مصرف کننده قطعات خودرو دانست. در جدول زير فهرست کشورهاي عمده توليد کننده خودرو و ميزان توليدآنها بعنوان صنايع مصرف کننده آورده شده است.

ﮐﺸﻮرهایﻋﻤﺪﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮدرو در ﺟﻬﺎن

ﺧﻮدروﺗﻮﻟﻴﺪي

در ﺳﺎل

ﻧﺎم ﮐﺸﻮرها

ردﻳﻒ

ﺧﻮدروﺗﻮﻟﻴﺪي در

ﺳﺎل

ﻧﺎم ﮐﺸﻮرها

ردﻳﻒ

٦١ ﻣﻴﻠﻴﻮن

دﺳﺘﮕﺎﻩ

اروﭘﺎي ﻏﺮﺑﻲ

۴

٢١ ﻣﻴﻠﻴﻮن

دﺳﺘﮕﺎﻩ

ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ

١

٦ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﺳﺘﮕﺎﻩ

اروﭘﺎي ﻣﺮﮐﺰي و

ﺷﺮﻗﻲ

۵

١١ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﺳﺘﮕﺎﻩ

ژاﭘﻦ

٢

٦١ ﻣﻴﻠﻴﻮن

دﺳﺘﮕﺎﻩ

ﺁﺳﻴﺎ و

اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ

۶

٦ ﻣﻴﻠﻴﻮن

دﺳﺘﮕﺎﻩ

٣

 

 با توجه به جدول فوق مي توان گفت که کشورهاي عنوان شده توليد کننده خودرو به عنوان عمده کشورهاي توليد کننده و مصرف کننده لنت ترمز نيز محسوب مي شوند.

 

 

 شرايط صادرات :

 در کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني کالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه تقسيم ميشوند:

 الف: کالاهاي مجاز: که صدور يا ورود آنها با رعايت ضوابط نياز به کسب مجوز ندارد.

 ب: کالاهاي مشروط: که صدور يا ورود آنها با کسب مجوز از وزارت خانه اي امكان پذير است.

   ج: کلاهاي مشروط: که صدور يا ورود آنها به موجب شرع مقدس اسلام و قانون ممنوع است.

محصول فوق با توجه به اينكه يك کالاي مصرفي است از اينرو بازار جهاني آن تابع فضاي حاکم بر بازار اين صنعت مي باشد و ورود به بازار رقابت اين محصول مستلزم برخورداري از توانايي ها و شايستگي هايي است که در ذيل به آن اشاره ميشود:

 ١ـ برخورداري از مزيت رقابتي به لحاظ قيمت

 ٢ـ برخورداري سازنده از برند معتبر

 ٣ -برخورداري از مزيت رقابتي به لحاظ کيفيت

 ٤ـ مقررات دولت

ﺷﺮح

ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم

ردﻳﻒ

ﻳ ﮑﻲ از ﻣﻌﻴﺎر هایﻣ ﻬﻢ در ﺻﺎدرات ﻗﻄ ﻌﺎت ﺧﻮدرو , ﻗﻴ ﻤﺖ هایر ﻗﺎﺑ ﺟ ﻬﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ

ا ﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧ ﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرهایﻣﻘ ﺼﺪ ﺻﺎدرات ﺑﺎز

ﻣﻲ ﮔﺮدد. از ﻠﻪ ا ﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ میتوان ﺑﻪ ﻧﺮخ ارز, ﻧﺮخ ﺮﻩ , ﻗﻴ ﻤﺖ ﻣﻮاد اوﻟ ﻴﻪ , ﻧﺮخ ﺗﻮرم و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐ ﺑﻮدن ﻋﻮا ﻣﻞ ﻓﻮق , ﻻزم ا ﺳﺖ ﺗﻮﺟ ﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮي اﻗﺘ ﺼﺎدي ﺻﺎدرات در ز ﻣﺎن واﻗ ﻌﻲ ﺻﺎدرات و ﮐ ﺸﻮرهاي ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻮرد ﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔد.

ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑ ﺑﻪ ﺎظ ﻗﻴﻤﺖ

١

ﺑﺎزار ﻗﻄ ﻌﺎت ﺧﻮدرو در ﺟ ﻬﺎن داراي ﺳﻪ ﺶ ﻋﻤﺪﻩ OEM,OES,AM ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد. از اﻳﻨﺮو از ﻧﮕﺎﻩ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻌﺘ ورود ﺑﻪ هرﮐﺪام از ﺑﺎزارهایﻓـﻮق ﺑـﻪ

ﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ :

ﺑﺎزار  OEM و OES :

ورود ﺑﻪ ا ﻳﻦ ﺑﺎزار ها ﻣ ﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮ ﺧﻮرداري از ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻌﺘ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از اﻳﻨﺮو ﺷﺮﮐﺖ هاﺋﻲ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ا ﻳﻦ ﺑﺮﻧﺪ هﺴﺘﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ایجاد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ , ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ورود ﺑـﻪ ﺑـﺎزار  OEM و OES را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد ایجاد نمایند.

ﺑﺎزار AM :

 در ا ﻳﻦ ﺑﺎزار ها ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ هردو ﺻﻮرت ورود ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻌﺘ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺪ ﺁن ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺪا ﮐﺮد. ﻟﻴﮑﻦ ﻗﻴﻤﺖ هایﻓﺮوش ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺗﻐﻴ ﭘﻴﺪا ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد.

 

 

ﺑﺮﺧﻮرداري ﺳﺎزﻧﺪﻩ از ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻌﺘ

٢

ﻟﻨﺖ ﺗﺮﻣﺰ از ﺳﺮي ﻗﻄﻌﺎت " ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از اﻳﻨﺮو ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻻزم اﺳﺖ از ﮐﻴﻔﻴﺖ رﻗﺎﺑ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑ ﺑﻪ لحاظ کیفیت

٣

اضافه کردن دیدکاه

ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد

دیدگاه شما *

You need to Login OR Register

0 (کلی)

Based on 0 Comments