نقشه پلان جانمایی صنعتی

نقشه پلان جانمایی  و صنعتی UTM

جانمایی پلان را باید طبق اصول و مقررات جانمایی در پلان انجام داد تا طراحی نقشه به صورت صحیح انجام شود . برای اینکه پلان به صورت مناسب طراحی شود نیاز است قبل از شروع طراحی  نیازهای ساختمانی که قرار است طراحی شود به درستی شناسایی شود. در طراحی نقشه ساختمان ها باید به عواملی از قبیل نیازهای کارفرما، ابعاد و متراژ زمین، شکل سایت، شرایط و محدودیت های شهرداری و ضوابط شهرداری و نوع طراحی آن توجه شود .

ارائه نقشه‌های جانمایی ( تهیه نقشه UTM ، پلان جانمایی صنعتی ، نقشه پلان جانمایی کارگاه ، نقشه پلان جانمایی خارخانه ، نقشه پلان جانمایی مجموعه ورزشی ) پیش نیاز‌های سرمایه‌گذاری

جهت سفارش نقشه پلان جانمایی در سال 1402 با همکاران ما تماس بگیرید