110016911 - طرح توجیهی برای خرید تراکتور - سال 1402

طرح توجیهی

120,000 تومانء


توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.

ـــــــــــ

طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی

خرید تراکتور

 

مجری طرح : خانم خلیل مقدم

ـــــــــــ

تهیه‌کننده: طرح گستر نو اندیش جوان در سال 1402

مهندس ستاری : 09190900231

مهندس مجنونی : 09104225533

 

 

شناسنامه مالی طرح :

مجری طرح

دهیاری چاهوک بخش بنت  نیکشهر

عنوان طرح

خرید تراکتور

محل اجرای طرح

چاهوک بخش بنت  نیکشهر

هزینه سرمایه گذاری و تسهیلات درخواستی

میزان سرمایه ثابت مورد نیاز

5,806

میلیون ریال

میزان سرمایه در گردش مورد نیاز

350

میلیون ریال

میزان وام درخواستی ثابت 5 ساله

5,500

میلیون ریال

میزان وام درخواستی در گردش یک ساله

0

میلیون ریال

جمع تسهیلات دخواستی

5,500

میلیون ریال

شاخصهای مالی و اشتغال طرح

تعداد اشتغال زایی مستقیم طرح

1

نفر

نقطه سر به سر

43.48

درصد

بازگشت سرمایه

4.20

سال

نرخ بازده طرح

32.73

درصد

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه

1 - مطالعات اولیه خرید تراکتور

5

نشانی دقیق محل اجرای خرید تراکتور

5

مقدمه: شرح محصول و خدمات خرید تراکتور

6

پیشینه و شرح خدمات خرید تراکتور

8

مزایای خرید تراکتور

8

اهداف خرید تراکتور

9

2 مطالعات مالی و اقتصادی خرید تراکتور

11

2 1) میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش)

11

2 1 - 1) زمین محل اجرای خرید تراکتور

12

2 1 - 2) محوطه‌سازی مورد نیاز

13

2 1 -3) جدول ساختمان‌های مورد نیاز

13

2 1 - 4) ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز

14

2 1 - 5) جدول تجهیزات

16

2 -1 - 6) محاسبه اجزا و ميزان سرمايه ثابت

17

2 2) هزینه‌های جاری خرید تراکتور

18

2 2 1) هزینه‌های جاری کسب ‌و کار

18

2 2 - 2) سرمایه در گردش مورد نیاز خرید تراکتور

19

2 2 - 3) هزینه کارکنان

20

2 2 - 4) هزینه استهلاک و تعمیرات و نگهداری

21

2 2 - 5) هزینه سوخت و انرژی

22

2 - 3) تولیدات و ارزش تولیدات خرید تراکتور

22

2 4) جدول تحلیل مالی خرید تراکتور

23

2 4 - 1) جدول پیشبینی صورت سود و زیان ناخالص کالا / خدمات

23

2 - 4 -2) محاسبه هزینه ثابت و متغیر خرید تراکتور

24

تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر

25

دوره بازگشت سرمایه

25

2 4 - 3) ارائه شاخص‌های مالی خرید تراکتور

26

3) برنامه‌ریزی اجرایی و عملیاتی خرید تراکتور

27

 مدت زمان بهره‌برداری از خرید تراکتور

27