110016910 -طرح توجیهی برای کارگاه خیاطی - سال 1402

طرح توجیهی

120,000 تومانء


توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.

ـــــــــــ

طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی

 

کارگاه خیاطی

 

مجری طرح : خانم فاطمه ثابت لردجانی

ـــــــــــ

شناسنامه مالی طرح :

مجری طرح

خانم فاطمه ثابت لردجانی

عنوان طرح

کارگاه خیاطی

محل اجرای طرح

شهرستان لردگان روستای شش بهرء علیاء

هزینه سرمایه گذاری و تسهیلات درخواستی

میزان سرمایه ثابت مورد نیاز

3,030

میلیون ریال

میزان سرمایه در گردش مورد نیاز

1,600

میلیون ریال

میزان وام درخواستی ثابت 5 ساله

2,200

میلیون ریال

میزان وام درخواستی در گردش یک ساله

1,300

میلیون ریال

جمع تسهیلات دخواستی

3,500

میلیون ریال

شاخصهای مالی و اشتغال طرح

تعداد اشتغال زایی مستقیم طرح

2

نفر

نقطه سر به سر

63.66

درصد

بازگشت سرمایه

4.21

سال

نرخ بازده طرح

37.86

درصد

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه

1 - مطالعات اولیه کارگاه خیاطی

5

نشانی دقیق محل اجرای کارگاه خیاطی

5

مقدمه: شرح محصول و خدمات کارگاه خیاطی

6

پیشینه و شرح خدمات کارگاه خیاطی

7

مزایای کارگاه خیاطی

7

اهداف کارگاه خیاطی

8

2 مطالعات مالی و اقتصادی کارگاه خیاطی

10

2 1) میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش)

10

2 1 - 1) زمین محل اجرای کارگاه خیاطی

11

2 1 - 2) ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز

12

2 1 - 3) جدول تجهیزات

13

2 -1 - 4) محاسبه اجزا و ميزان سرمايه ثابت

14

2 2) هزینه‌های جاری کارگاه خیاطی

16

2 2 1) هزینه‌های جاری کسب ‌و کار

16

2 2 - 2) سرمایه در گردش مورد نیاز کارگاه خیاطی

17

2 2 - 3) هزینه مواد اولیه مصرفی

17

2 2 - 4) هزینه کارکنان

18

2 2 - 5) هزینه استهلاک و تعمیرات و نگهداری

19

2 2 - 6) هزینه سوخت و انرژی

20

2 - 3) تولیدات و ارزش تولیدات کارگاه خیاطی

20

2 4) جدول تحلیل مالی کارگاه خیاطی

21

2 4 - 1) جدول پیشبینی صورت سود و زیان ناخالص کالا / خدمات

21

2 - 4 -2) محاسبه هزینه ثابت و متغیر کارگاه خیاطی

22

تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر

23

دوره بازگشت سرمایه

23

2 4 - 3) ارائه شاخص‌های مالی کارگاه خیاطی

24

3) برنامه‌ریزی اجرایی و عملیاتی کارگاه خیاطی

25

 مدت زمان بهره‌برداری از کارگاه خیاطی

25