1002245 - طرح توجیهی احداث نیروگاه خورشیدی یک مگاوات در ساعت - سال 1402

طرح توجیهی

150,000 تومانء


توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.

ـــــــــــ

طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی

 

احداث نیروگاه خورشیدی یک مگاوات در ساعت

 

مجری طرح : علی باقری با کد ملی 4650654432

ـــــــــــ

شناسنامه مالی طرح :

مجری طرح

آقای

علی باقری با کد ملی 4650654432

آدرس محل اجرای طرح

شهرستان بروجن - شهر ننه

تولیدات طرح

شرح

ظرفیت نیروگاه

برق تولیدی در سال مگاوات

برق تولیدی نیروگاه

یک مگاوات در ساعت

6,935

مساحت  / هزینه سرمایه گذاری /  شاغلین

مساحت زمین مورد نیاز

10,000

متر مربع

مساحت زیر بنا

125

متر مربع

هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده)

355,220

میلیون ریال

مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده)

71,220

میلیون ریال

شاغلین طرح

7

نفر

وام و تسهیلات بانکی

نرخ تسهیلات بانکی

14

درصد

وام و تسهیلات بانکی بلند مدت 5 ساله

284,000

میلیون ریال

میزان درصد وام بانکی از کل سرمایه گذاری 5 ساله

80

درصد

وام و تسهیلات بانکی کوتاه مدت یکساله

3,000

میلیون ریال

درصد تسهیلات بانکی از سرمایه کوتاه مدت

78

درصد

تحلیل مالی طرح

تولید در نقطه سر به سر

31.19

درصد

نرخ بازده طرح

28.24

درصد

بازگشت سرمایه به سال

4.73

سال

مصرف سوخت و انرژی

میزان آب مصرفی در سال

1,500

متر مکعب

گاز مصرفی در سال

9,000

متر مکعب

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه: شرح خدمات

5

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

6

1-1 عوامل اجتماعی و فرهنگی ، قوانین حاکم و محدودیتهای قانونی

6

1-2 صادرات و واردات

8

1-3 میزان خدمات و مصرف داخل

9

2 - مطالعات فنی و تکنولوژی

10

2-1 مزایای فنی و تکنولوژی

10

2-2 مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح

12

2-3 ظرفیت و میزان ارائه خدمات

13

2-4 فرآیند ارائه خدمات

14

3 مطالعات مالی و اقتصادی

15

3 1) میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش)

15

3 2) هزینه‌های جاری

28

3 - 3) خدمات و ارزش ارائه خدمات

35

3 4) جدول تحلیل مالی

36

تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر

41

دوره بازگشت سرمایه

42

3 4 4) جدول پیش‌بینی ترازنامه

44

3 4 - 5) ارائه شاخص‌های مالی

45

3 4 - 6) جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد

46

4 1) برنامه زمان‌بندی اجرا

47

4 2) زمانبندی اجرا

48

49

جهت سفارش طرح توجیهی تماس بگیرید