1002137 - طرح توجیهی راه اندازی اپلیکیشن پولبا - سال 1402

طرح توجیهی

150,000 تومانء


توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.

ـــــــــــ

طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی

 

راه اندازی اپلیکیشن پولبا

 

مجری طرح : موسسه شبیه سازی ذهن بیگدلی ( مجتبی بیگدلی )

ـــــــــــ

 

شناسنامه مالی طرح :

مجری طرح

موسسه شبیه سازی ذهن بیگدلی ( مجتبی بیگدلی )

آدرس محل اجرای طرح

تهران ، اهواز ( مخاطب سراسر ایران )

درآمد و محصولات طرح

شرح

واحد

تعداد سالانه

حق اشتراک برای نصب فعال

2,000,000

نصب فعال در سال

در آمد از حق تبلیغات

12

برای یکسال

مساحت ساختمان / سرمایه گذاری / تسهیلات

مساحت زمین مورد نیاز

200

متر مربع

مساحت زیر بنا

200

متر مربع

هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحا نشده)

125,538

میلیون ریال

مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده)

25,538

میلیون ریال

وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت

100,000

میلیون ریال

شاغلین / تحلیل های مالی / مصرف انرژی

شاغلین طرح

13

نفر

تولید در نقطه سر به سر

14.38

درصد

بازگشت سرمایه به سال

0.38

سال

میزان آب مصرفی در سال

980

متر مکعب

برق مصرفی در سال

57,600

کیلووات ساعت

گاز مصرفی در سال

14,000

متر مکعب

فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه: شرح خدمات

5

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

6

1-1 خلاصه اجرایی

6

1-2 شرح کسب وکار

6

1-3 تحلیل صنعت

7

1-4 تحلیل رقبا

8

1-5 تحلیل‌ رقبا طرح‌

17

1-6 برنامه‌ عملیاتی‌ و مدریتی‌

17

1-7 برنامه‌ بازاریابی‌

18

1-8 پیشبینی‌ مالی‌

19

2 - مطالعات فنی و تکنولوژی

19

2-1 مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح

19

3 مطالعات مالی و اقتصادی

20

3 1) میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش)

20

3 2) هزینه‌های جاری

32

3 - 3) خدمات و ارزش ارائه خدمات

39

3 4) جدول تحلیل مالی

40

تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر

45

دوره بازگشت سرمایه

46

3 4 4) جدول پیش‌بینی ترازنامه

48

4 1) برنامه زمان‌بندی اجرا

49

4 2) زمانبندی اجرا

50

51