1002135 - طرح توجیهی راه اندازی کارگاه خدمات بدنه خودرو ( رنگ ، پی دی آر و صافکاری ) با آموزش - سال 1402

طرح توجیهی

150,000 تومانء

توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.

ـــــــــــ

طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی

 

راه اندازی کارگاه خدمات بدنه خودرو (رنگ،پی دی آر و صافکاری)

 

با آموزش

 

مجری طرح : آقای سید علیرضا علویان

ـــــــــــ

 

شناسنامه مالی طرح :

مجری طرح

آقای

سید علیرضا علویان

آدرس محل اجرای طرح

بهبهان میدان غدیر

درآمد طرح

درآمد بخش آموزش

شرح

واحد

عملکرد در سال

آموزش نقاشی

نفر

168

آموزش صافکاری

نفر

168

آموزش دیتیلینگ

نفر

168

آموزش تشخیص رنگ

نفر

168

درآمد بخش کارگاه

رنگ آمیزی

دستگاه

144

صافکاری پی دی آر

دستگاه

180

دیتیلینگ زیبایی و نوسازی

دستگاه

240

کارواش

دستگاه

7,500

متراژ زمین و هزینه سرمایه گذاری و تسهیلات

مساحت زمین مورد نیاز

1,500

متر مربع

هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده)

88,037

میلیون ریال

مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده)

28,037

میلیون ریال

وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت

60,000

میلیون ریال

شاغلین و تحلیلهای مالی

شاغلین طرح

23

نفر

تولید در نقطه سر به سر

53.59

درصد

نرخ بازده طرح

40.62

درصد

بازگشت سرمایه به سال

3.29

سال

مصرف سوخت و انرژی

میزان آب مصرفی در سال

1,526

متر مکعب

برق مصرفی در سال

180,000

کیلووات ساعت

گاز مصرفی در سال

72,000

متر مکعب

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه: شرح محصول و خدمات

5

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

7

1-1 عوامل جغرافیایی و قوانین حاکم و محدودیتهای قانونی

7

1-2  ویژگی ها

10

1-3  مشتریان

11

1-4  رقبا

13

2 - مطالعات فنی و تکنولوژی تولید

14

2-1  مزایای فنی و تکنولوژی

14

2-2 مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح

16

2-3  فرایند احداث

19

3 مطالعات مالی و اقتصادی

20

3 1) میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش)

20

3 2) هزینه‌های جاری

31

3 - 3) تولیدات و ارزش تولیدات

38

3 4) جدول تحلیل مالی

39

تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر

44

دوره بازگشت سرمایه

45

3 4 4) جدول پیش‌بینی ترازنامه

46

3 4 - 5) ارائه شاخص‌های مالی

47

3 4 - 6) جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد

48

4 1) برنامۀ زمان‌بندی اجرا

49

4 2) زمانبندی اجرا

50

4 - 3) مدت زمان بهره‌برداری

51


اخبار و مقالات