100208 - طرح توجیهی احداث واحدهای مسکونی - سال 1402

طرح توجیهی

150,000 تومانء


توضیحات بیشتر

 

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.

ـــــــــــ

طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی

 

احداث واحد های مسکونی

 

مجری طرح : شرکت سپکو

ـــــــــــ

شناسنامه مالی طرح :

مجری طرح

آقای

شرکت سپکو

آدرس محل اجرای طرح

استان تهران

خدمات قابل ارائه

واحد

ظرفیت در سال

پیش فروش واحدهای مسکونی شهر جدید پرند در سال اول

مترمربع

5,376

پیش فروش واحدهای مسکونی شهر جدید پرند در سال دوم

مترمربع

5,376

پیش فروش واحدهای مسکونی مروارید شرق فاخر در سال اول

مترمربع

24,150

پیش فروش واحدهای مسکونی مروارید شرق فاخر در سال دوم

مترمربع

24,150

اقساط واحدهای مسکونی شهر جدید پرند در سال سوم

مترمربع

5,376

اقساط واحدهای مسکونی شهر جدید پرند در سال چهارم

مترمربع

5,376

اقساط واحدهای مسکونی مروارید شرق فاخر در سال سوم

مترمربع

24,150

اقساط واحدهای مسکونی مروارید شرق فاخر در سال چهارم

مترمربع

24,150

فروش واحدهای مسکونی شهر جدید پرند در سال سوم

مترمربع

2,304

فروش واحدهای مسکونی شهر جدید پرند در سال چهارم

مترمربع

2,304

فروش واحدهای مسکونی مروارید شرق فاخر در سال سوم

مترمربع

10,350

فروش واحدهای مسکونی مروارید شرق فاخر در سال چهارم

مترمربع

10,350

مساحت زمین مورد نیاز

36,200

متر مربع

مساحت زیر بنا

32,920

متر مربع

هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده)

17,558,644

میلیون ریال

مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده)

12,558,644

میلیون ریال

وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت

5,000,000

میلیون ریال

شاغلین طرح

13

نفر

تولید در نقطه سر به سر

9.04

درصد

نرخ بازده طرح

27.79

درصد

بازگشت سرمایه به سال

3.80

سال

میزان آب مصرفی در سال

900

متر مکعب

برق مصرفی در سال

12,000

کیلووات ساعت

گاز مصرفی در سال

9,600

متر مکعب

فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه

1-مقدمه: شرح خدمات

4

2- مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح

31

3 مطالعات مالی و اقتصادی

32

3 1) میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش)

32

3 2) هزینه‌های جاری

45

3 - 3) خدمات و ارزش ارائه خدمات

52

3 4) جدول تحلیل مالی

53

تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر

58

دوره بازگشت سرمایه

59

3 4 4) جدول پیش‌بینی ترازنامه

61

3 4 - 5) ارائه شاخص‌های مالی

62

3 4 - 6) جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد

63

4 1) برنامه زمان‌بندی اجرا

64

65