1002058 - طرح توجیهی تولید کلید قدرت رتروفیت بظرفیت 150 دستگاه در سال - سال 1402

طرح توجیهی

150,000 تومانء


توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.

ـــــــــــ

طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی

 

تولید کلید قدرت رتروفیت بظرفیت 150 دستگاه در سال

 

مجری طرح : شرکت توسعه صنایع پترو فولاد بهمن

ـــــــــــ

شناسنامه مالی طرح :

مجری طرح

شرکت


  توسعه صنایع پترو فولاد بهمن

آدرس محل اجرای طرح

 

درآمد طرح

محصولات تولیدی

واحد

ظرفیت در سال

کلید قدرت رتروفیت

دستگاه

150

مساحت زمین و زیربنا

مساحت زمین مورد نیاز

2,450

متر مربع

مساحت زیر بنا

2,000

متر مربع

سرمایه گذاری و تسهیلات

هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده)

484,663

میلیون ریال

مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده)

84,663

میلیون ریال

وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت

400,000

میلیون ریال

شاخصهای اقتصادی

شاغلین طرح

61

نفر

تولید در نقطه سر به سر

42.46

درصد

نرخ بازده طرح

35.70

درصد

بازگشت سرمایه به سال

3.81

سال

مصرف سوخت و انرژی

میزان آب مصرفی در سال

30,000

متر مکعب

برق مصرفی در سال

72,000

کیلووات ساعت

گاز مصرفی در سال

115,200

متر مکعب

فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه: شرح محصول و خدمات

5

درباره ما

7

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

8

1-1 چشم انداز شرکت

8

1-2 مفهوم رتروفیت

9

1-3  توجیه فنی علل نیاز به رتروفیت

11

2 - مطالعات فنی و تکنولوژی تولید

12

2-1  هدف و مزایاي اجرای پروژه رتروفیت

12

2-2 مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح

13

2-3  سرمایه گذاری

13

3 مطالعات مالی و اقتصادی

15

3 1) میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش)

15

3 2) هزینه‌های جاری

29

3 - 3) تولیدات و ارزش تولیدات

36

3 4) جدول تحلیل مالی

37

تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر

42

دوره بازگشت سرمایه

43

3 4 4) جدول پیش‌بینی ترازنامه

45

3 4 - 5) ارائه شاخص‌های مالی

46

3 4 - 6) جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد

47

4 1) برنامۀ زمان‌بندی اجرا

48

4 2) زمانبندی اجرا

49

4 - 3) مدت زمان بهره‌برداری

50