1002056 - طرح توجیهی احداث دهکده ورزشی(زمین چمن،تنیس، سالن چندمنظوره،پیست) - سال 1402

طرح توجیهی

150,000 تومانء


توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.

ـــــــــــ

طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی

 

احداث دهکده ورزشی(زمین چمن،تنیس،سالن چند منظوره،پیست)

 

مجری طرح : مهندس نظارت

ـــــــــــ

شناسنامه مالی طرح :

مجری طرح

آقای

مهندس نظارت

آدرس محل اجرای طرح

استان مرکزی شهرستان محلات مجتمع گردشگری نور

درآمد طرح

خدمات قابل ارائه

واحد

ظرفیت در سال

اجاره زمین چمن طبیعی

ساعت

1,800

اجاره زمین چمن مصنوعی

ساعت

1,800

اجاره سالن چند منظوره

ساعت

1,200

اجاره زمین تنیس خاکی

ساعت

1,200

اجاره پیست دوچرخه سواری

ساعت

960

درآمد از آموزش

نفر

6,000

مساحت زمین و زیربنا

مساحت زمین مورد نیاز

20,000

متر مربع

مساحت زیر بنا

1,471

متر مربع

سرمایه گذاری و تسهیلات

هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده)

223,164

میلیون ریال

مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده)

43,164

میلیون ریال

وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت

180,000

میلیون ریال

شاخصهای اقتصادی

شاغلین طرح

50

نفر

تولید در نقطه سر به سر

55.14

درصد

نرخ بازده طرح

27.54

درصد

بازگشت سرمایه به سال

4.16

سال

مصرف سوخت و انرژی

میزان آب مصرفی در سال

5,764

متر مکعب

برق مصرفی در سال

72,000

کیلووات ساعت

گاز مصرفی در سال

141,216

متر مکعب

فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه: شرح خدمات

5

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

6

1-1 عوامل اجتماعی و فرهنگی ، بومی و منطقه ای و جغرافیایی ، سیاسی و قوانین حاکم و محدودیتهای قانونی

6

1-2 ویژگیهای خدمات و مقررات حاکم

6

1-3  روند احداث دهکده ورزشی نسبت به گذشته

7

1-4 رقبا و موفقیت رقبا ، واسطه ها ، کانالهای تبلیغاتی و نحوه ارائه خدمات ، خدمات جانشین

8

2 - مطالعات فنی و تکنولوژی

9

2-1 مزایای فنی و تکنولوژی ، اهداف راه اندازی ، تحلیل ریسک

9

2-2 مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح

9

2-3 ظرفیت و میزان ارائه خدمات

10

2-4 فرآیند ارائه خدمات

10

3 مطالعات مالی و اقتصادی

11

3 1) میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش)

11

3 2) هزینه‌های جاری

25

3 - 3) خدمات و ارزش ارائه خدمات

32

3 4) جدول تحلیل مالی

33

تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر

38

دوره بازگشت سرمایه

39

3 4 4) جدول پیش‌بینی ترازنامه

40

3 4 - 5) ارائه شاخص‌های مالی

41

3 4 - 6) جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد

42

4 1) برنامه زمان‌بندی اجرا

43

4 2) زمانبندی اجرا

44

45