1002023 - طرح توجیهی احداث تیرپارک(خدمات خودرویی،رستوران و کافی شاپ) - سال 1402

طرح توجیهی

150,000 تومانء


توضیحات بیشتر

به نام خداوند بخشنده مهربان

 

خداوند برای همه مخلوقات روزی حلال مقدر کرده است. اگر انسان عجله نکند و قناعت و صبر پیشه سازد، تمام رزق مقدرش به او خواهد رسید.

ـــــــــــ

طرح کسب و کار (بیزینس پلن) با توجیه فنی و مالی و اقتصادی

احداث تیر پارک (خدمات خودرویی،رستوران وکافی شاپ)

 

مجری طرح : آقای حسن پیرمغان

ـــــــــــ

شناسنامه مالی طرح :

مجری طرح

آقای

حسن پیرمغان

آدرس محل اجرای طرح

استان آذربایجان شرقی شهرستان شبستر روستای چله خانه سفلی

درآمد طرح

خدمات قابل ارائه

واحد

ظرفیت در سال

خدمات خودرویی

دستگاه

1,500

سرو غذا ( دو وعده در روز)

پرس

90,000

خدمات کافی شاپ

نفر

54,000

خدمات تیرپارک ( با احتساب 10 خودرو در روز)

ساعت

24,000

خدمات فروشگاه

اجاره در ماه

12

مساحت زمین و زیربنا

مساحت زمین مورد نیاز

3,595

متر مربع

مساحت زیر بنا

1,000

متر مربع

سرمایه گذاری و تسهیلات

هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح (قیمت زمین لحاظ نشده)

182,563

میلیون ریال

مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری (قیمت زمین لحاظ نشده)

32,563

میلیون ریال

وام و تسهیلات بانکی سرمایه گذاری ثابت

150,000

میلیون ریال

شاخصهای اقتصادی

شاغلین طرح

10

نفر

تولید در نقطه سر به سر

33.21

درصد

نرخ بازده طرح

31.35

درصد

بازگشت سرمایه به سال

4.00

سال

مصرف سوخت و انرژی

میزان آب مصرفی در سال

1,936

متر مکعب

برق مصرفی در سال

72,000

کیلووات ساعت

گاز مصرفی در سال

96,000

متر مکعب

فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه: شرح خدمات

5

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

6

1-1 عوامل اجتماعی و فرهنگی ، بومی و منطقه ای و جغرافیایی ، سیاسی و قوانین حاکم و محدودیتهای قانونی

6

1-2 ویژگیهای خدمات و مقررات حاکم

6

1-3احداث کنندگان تیر پارک

8

1-4 میزان عرضه و تقاضا ، روند ارائه خدمات و میزان آن در گذشته ، فعلی و آینده

8

1-5 رقبا و موفقیت رقبا ، واسطه ها ، کانالهای تبلیغاتی و نحوه ارائه خدمات ، خدمات جانشین

9

1-6  رفتار دریافت کننده خدمات ، ثبات بازار و عرضه و تقاضا ، قیمتها و تفکیک بازار

10

2 - مطالعات فنی و تکنولوژی

11

2-1 مزایای فنی و تکنولوژی ، اهداف راه اندازی ، تحلیل ریسک

11

2-2 مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح

15

2-3 مشخصات خدمات

16

2-4 تکنولوژی به کار رفته

17

2-5 ظرفیت و میزان ارائه خدمات

17

3 مطالعات مالی و اقتصادی

18

3 1) میزان سرمایه‌گذاری (ثابت و در گردش)

18

3 2) هزینه‌های جاری

34

3 - 3) خدمات و ارزش ارائه خدمات

41

3 4) جدول تحلیل مالی

42

تحلیل و درصد فروش در نقطه سربه‌سر

47

دوره بازگشت سرمایه

48

3 4 4) جدول پیش‌بینی ترازنامه

49

3 4 - 5) ارائه شاخص‌های مالی

50

3 4 - 6) جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد

51

4 1) برنامه زمان‌بندی اجرا

52

4 2) زمانبندی اجرا

53

54