1001348 - طرح توجیهی احداث نخلستان و مزرعه کشت گندم جو،یونجه،ذرت بمساحت 30 هکتار - سال 1402

طرح توجیهی

150,000 تومانء

توضیحات بیشتر

بسم الله الرحمن الرحیم

 

کسي که از تحصيل روزي حلال (در هر کاري که باشد) شرم نکند، زندگي او کم‌ هزينه، خاطرش آسوده و خانواده‌اش در نعمت و آسايش به سر خواهند برد.

ـــــــــــ

 

طرح بیزینس پلن و طرح کسب و کار با توجیه فنی مالی و اقتصادی

 

احداث نخلستان مزرعه کشت گندم وجو ویونجه وذرت بمساحت 30 هکتار

 

 

مجری طرح : خانم ابراهیمی

ـــــــــــ

شناسنامه مالی طرح :

 

مجری طرح

خانم

ابراهیمی

آدرس محل اجرای طرح

استان کرمان

محصولات تولیدی

مساحت کشت شده هکتار

مقدار تولید شده تن در هکتار

گندم و جو

8

6

یونجه

6

15

ذرت علوفه ای

6

55

خرما (میانگین باردهی بعد از سال ششم)

10

10

مساحت زمین مورد نیاز

300,000

متر مربع

مساحت زیر بنا

125

متر مربع

هزینه ثابت مورد نیاز برای راه اندازی طرح

42,593

میلیون ریال

مبلغ سرمایه گذاری از طرف مجری

8,519

میلیون ریال

وام و تسهیلات بانکی

34,074

میلیون ریال

شاغلین طرح

16

نفر

تولید در نقطه سر به سر

37.42

درصد

نرخ بازده طرح

23.61

درصد

بازگشت سرمایه به سال

3.84

سال

میزان آب مصرفی در سال

165,061

متر مکعب

برق مصرفی در سال

15,000

کیلووات ساعت

گاز مصرفی در سال

20

سیلندر

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب

صفحه

مقدمه

5

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

5

1-1 عوامل اجتماعی و فرهنگی ، بومی و منطقه ای و جغرافیایی ، سیاسی و قوانین حاکم و محدودیتهای قانونی

5

1-2 ویژگی های محصول میزان ، صادرات و واردات ، عوامل تاثیر گذار بر صادرات و واردات ، قوانین و مقررات حاکم بر صادرات و واردات

6

1-3 فروشندگان و خریداران محصول ، تولید و عرضه داخلی ، میزان فروش محصول

6

1-4 میزان عرضه و تقاضا ، میزان تولید و مصرف داخل ، روند تولید و مصرف گذشته ، فعلی و آینده

7

1-5 رقبا و موفقیت رقبا ، واسطه ها ، کانالهای توزیع و نحوه فروش ، محصولات جانشین

7

1-6 رفتار مصرف کننده، ثبات بازار و عرضه و تقاضا، قيمتها و تفکیک بازار

8

2 - مطالعات فنی و تکنولوژی تولید

8

2-1 مکان یابی و آدرس محل اجرای طرح

8

2-2 مشخصات محصول

9

2-3 تکنولوژی به کار رفته در تولید

9

2-4 روش و نحوه تولید

10

2-5 ظرفیت و میزان تولید

10

2-6 فرآیند تولید

10

3 مطالعات مالی و اقتصادی

11

3 1) میزان سرمایهگذاری (ثابت و در گردش)

11

3 2) هزینههای جاری

25

3 - 3) تولیدات و ارزش تولیدات

32

3 4) جدول تحلیل مالی

33

تحلیل و درصد فروش در نقطه سربهسر

39

دوره بازگشت سرمایه

40

3 4 4) جدول پیشبینی ترازنامه

42

3 4 - 5) ارائه شاخصهای مالی

43

3 4 - 6) جدول محاسبات تحليل هزينه فايده واحد

44

4 1) برنامۀ زمانبندی اجرا

48

4 2) زمانبندی اجرا

49

4 - 3) مدت زمان بهرهبرداری

50

 

مقدمه

احداث نخلستان ها و مزارع کشت و زرع گندم و جو و یونجه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. ذرت و یونجه و جو و گندم بخش مهمی از نیازهای کشور ما محسوب می شوند که برای جلوگیری از واردات اقدام به کشت و زراع این مواد در داخل می شود. یونجه را به عنوان خوراک های دامی و حیوانی می شناسند و در بسیاری عرصه ها به کار می برند. اما سایر محصولات برای استفاده در وعده های غذایی به کار برده می شوند.

 

شرح تعداد مشخصات نخلستان و مزرعه کشت گندم جو،یونجه،ذرت بمساحت 30 هکتار

مشخصات نخلستان و مزارع مورد نظر بسته به ظرفیت مربوطه تعیین می شود. در این بخش مساحت 30 هکتاری این زمین ها کشت می شود. این مساحت برای کشت بخش عمده ای از نیازهای کشاورزی کشور فراهم می شود. در این زمین ها کیفیت آبرسانی، کود دهی و سایر مراحل کشاورزی نیز به حد مطلوب می رسد. هر یک از این مراحل با دقت بالا و کیفیت مطلوبی در این طرح انجام می شوند. در خصوص مشخصات نخلستان می توان به مجوزهای دریافت شده برای آن نیز اشاره کرد. مجوزهای قانونی این فعالیت ها مزایای بی شماری برای طرح پیش رو به همراه دارد. با وجود این مجوزهای قانونی دریافت تسهیلات بانکی برای پیشرفت بیشتر طرح پیش رو ساده تر خواهد شد. در این طرح کشت گندم و جو با بهترین کیفیت انجام می شود. میزان ذرت و یونجه به دست آمده در این مرکز نیز به دلیل مساحت تحت کشت بالا نیز بسیار زیادی برآورد می شود.

 

 

1 - مطالعات و تحقیقات بازار

برای اجرای بهتر روند کشت و زرع گندم و جو و یونجه و ذرت باید به تحقیقات مورد نیاز در این عرصه نیز توجه شود. هر یک از این محصولات در شرایط به خصوصی کشت و زرع می شوند و آماده سازی آن ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. به همین خاطر باید این شرایط را برای زراعت بهتر در این زمین ها در نظر داشته باشید. مساحت 30 هکتاری تعیین شده برای این طرح با تامین شرایط کشت مطلوب برای کشت و زرع مناسب خواهد بود. محصولات زراعی برداشت شده از این زمین ها با اجرای نتایج به دست آمده از تحقیقات علمی بیشتر می شوند. برای افزایش بازدهی این زمین ها باید حتما از فناوری های روز و جدیدترین نتایج به دست آمده در تحقیقات علوم کشاورزی استفاده شود. در غیر این صورت کیفیت این طرح تحت تاثیر قرار می گیرد. نخلستان ها نیز در این حوزه مورد توجه محققین قرار می گیرند.

 

عوامل اجتماعی و فرهنگی، بومی و منطقه ای و جغرافیایی، سیاسی و قوانین حاکم و محدودیتهای قانونی

در خصوص اجرای هر چه بهتر این طرح درنظر گرفتن عوامل اجتماعی، فرهنگی، بومی و منطقه ای نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کشت و زرع در این زمین ها بسته به سیاست ها و قوانین حاکم بر منطقه انجام می گیرد. در این خصوص محدودیت هایی نیز وجود دارد که در همه بخش های کشور رعایت می شود. کلیه این محدودیت ها و سیاست ها در مجوزهای تعیین شده برای این مرکز مشخص می شوند. از این رو کارفرمایان و مجریان پروژه با بررسی این عوامل روند اجرایی را به بهترین نحو انجام می دهند. منطقه مورد نظر برای کشت و زرع برای تامین نیازهای غذایی بخش مهمی از نواحی اطراف در نظر گرفته شده است و محصولات مورد نیاز مردم بومی را تامین می کنند.

 

فروشندگان و خریداران محصول، تولید و عرضه داخلی، میزان فروش محصول

برای بهبود فرایند احداث این نخلستان، باید به فروشندگان و خریداران محصولات نیز توجه داشته باشید. در غیر این صورت بازارهای هدف را از دست می دهید. تولید و عرضه داخلی هر یک از این محصولات بسته به عوامل مختلفی انجام می شود. میزان تقاضا برای این محصولات فروش آن ها را تعیین می کنند. در این مزارع انواع محصولات کشاورزی برداشت می شوند و بر اساس نیازهای خریداران فرایند فروش آن ها انجام می گیرد. فروشندگان و خریداران این محصولات با تعیین تعرفه های معمولی محصولات را به فروش می گذارند.

 

میزان عرضه و تقاضا، میزان تولید و مصرف داخل، روند تولید و مصرف گذشته، فعلی و آینده

تقاضا و عرضه این محصولات کشاورزی و زراعی به عرصه های غذایی مشتریان بستگی دارد. هر یک از این مواد در طول هر سال فروش بسیار بالایی در کشور دارند. روند تولید مصرف هر یک از این محصولات زراعی در طول سال های گذشته نیز بر میزان تقاضا برای خرید آن ها تاثیر می گذارد. با بررسی اطلاعات مربوط به فروش گذشته و آینده این محصولات می توان برآورد تقریبی در خصوص میزان تقاضا برای این محصولات پی برد. در دنیای امروز هر یک از این محصولات زراعی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند و تولید آن ها مزایای اقتصادی بسیار زیادی به همراه می آورد.

 

 

رقبا و موفقیت رقبا، واسطه ها، کانال های توزیع و نحوه فروش، محصولات جانشین

بررسی فعالیت های رقبای این طرح نیز یک مسئله مهم به شمار می رود. رقبای طرح پیش رو فعالیت های حرفه ای در این عرصه دارند. بررسی فعالیت های رقبا به شما کمک می کند که مراحل اجرایی این طرح را بهتر انجام دهید. واسطه های فروش مربوط به این طرح نیز نقش به سزایی در پیشرفت آن دارند. این واسطه های فروش در قیمت و هزینه های تعیین شده برای این محصولات تاثیر می گذارند. برای بهبود فرایند کشت و زرع در این فرایدن احداث باید محصولات جانشین را نیز در نظر بگیرید. هر یک از محصولات زراعی نام برده شده در مساحت 30 هکتاری موجود به سادگی برداشت می شوند.

 

رفتار مصرف کننده، ثبات بازار و عرضه و تقاضا، قيمت‌ها و تفکیک بازار

بررسی رفتار مصرف کننده و ثبات بازارهای عرضه و تقاضا برای برآورد بهتر مسائل مالی مربوط به این پروژه انجام می گیرد. قیمت های تعیین شده در این طرح بر اساس تفکیک های انجام شده در بازارهای فروش ارائه می شوند. این قیمت ها رفتار مصرف کننده را در قبال این محصولات تعیین می کند. ثبات بازارها و عرضه و تقاضا برای این محصولات از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و تعیین کننده میزان فروش این محصولات می باشد. به این ترتیب مزایای مالی و اقتصادی طرح پیش رو نیز ساده تر مشخص می شود.