کشور سوئد

سوئد ، یکی از کشورهای اسکاندیناوی واقع در شمال اروپا در شبه جزیره اسکاندیناوی است  این کشور در غرب و شمال با دریای بالتیک ، خلیج بوتنیا ، تنگههای کاتگات ، اسکاگراک و اورسوند همسایه است.